Chương trình Tuần Thánh (trực tuyến)

Chương trình Tuần Thánh (trực tuyến)

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH
Trực tuyến


 

I. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

19g00: - Thánh Lễ Tiệc Ly
- Chầu Thánh Thể

 

II. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

15g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó

19g00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể


 

 

III. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

19g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh


 

 

IV. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

05g00: Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...