ĐỊNH HƯỚNG VÀ TUYỂN TRẠCH ƠN GỌI LINH MỤC


GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

BAN GIÁO SĨ & CHỦNG SINH

 

 

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊNH HƯỚNG VÀ TUYỂN TRẠCH ƠN GỌI LINH MỤC

 

 

1/ Cấp Giáo xứ

       a/ Đối tượng: Các Lễ sinh nam, hoặc các em giáo lý sinh nam có hạnh kiểm tốt, có ý hướng ngay lành, trong các cấp Xưng tội & Rước lễ trở lên… (có gia đình cha mẹ định cư trong Giáo phận)

       b/ Vị đặc trách: chính quý cha quản xứ, hoặc trao trách nhiệm cho cha phó, hoặc thầy giúp xứ. (không trao cho nữ tu).

 

2/ Cấp Giáo hạt

       a/ Đối tượng: Các tuyển sinh được cấp giáo xứ giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo xứ; không nhận vào ngang).

       b/ Vị đặc trách: Một linh mục được các cha trong giáo hạt tín nhiệm đề cử.

 

3/ Cấp Giáo phận.

       a/ Đối tượng: các tuyển sinh được cấp giáo hạt giới thiệu (đã qua quá trình đào tạo cấp giáo hạt; không nhận vào ngang).

       b/ Vị đặc trách: Chủng viện Giáo phận nhận danh sách và hồ sơ cá nhân từ cấp giáo hạt giới thiệu trước một năm thi tuyển. (không nhận vào ngang).

BAN GIÁO SĨ & CHỦNG SINH


tải về file gốc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...