THÔNG BÁO CÁC GIỜ LỄ - DỊP TẾT KỶ HỢI
THÔNG BÁO CÁC GIỜ LỄ
TRONG NHỮNG NGÀY TẾT KỶ HỢI - 2019
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

Ngày 30 tết (Thứ Hai, 04.02.2019):
- 05g00: như thường ngày
- 19g30: Lễ Tạ Ơn cuối năm (không có lễ 17g30)

Mùng Một Tết (Thứ Ba, 05.02.2019):
- 06g00: Lễ Minh Niên - Cầu bình an Năm Mới (Lễ trước núi đá Đức Mẹ, do ĐGM chủ tế)
- 18g00: Lễ Cầu bình an Năm Mới

Mùng Hai Tết (Thứ Tư, 06.02.2019):
- 06g00: Lễ Mừng Thọ
- 16g00: Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ (tại Nghĩa trang)

Mùng Ba Tết (Thứ Năm, 07.02.2019):
- 06g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm
- 18g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm.

Thánh lễ Khai Hạ - Thánh hóa công việc làm ăn
- 10g00 Mùng Năm Tết (Thứ Bảy, 09.02.2019): do ĐGM chủ tế.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...