THÔNG TIN THÁNG 06 NĂM 2020


“TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ, HÃY ĐẾN CÙNG TA” (Mt 11,28)


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
           104 Phan Chu Trinh
   TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

  THÔNG TIN THÁNG 06 NĂM 2020 

“TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ, HÃY ĐẾN CÙNG TA”
(Mt 11,28)

 
 
* Ngày 19/06, vào lúc 09g00: Lễ Thánh Tâm tại đồi Thánh Tâm Giáo xứ Xã Đoài, Giáo hạt Đăk Mil.
* Ngày 20/06, vào lúc 09g00: Làm phép nhà giáo lý Giáo xứ Vinh Hoà, Giáo hạt Giang Sơn.

* Ngày 25/06, vào lúc 09g00: Đặt viên đá nhà thờ Ea Tân, Giáo xứ Phú Lộc, Giáo hạt Buôn Hô

* Ngày 26/06, vào lúc 09g00: Bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Chính Tâm, (Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Thánh Tâm) Giáo hạt Chính Toà.

* Ngày 28/06, vào lúc 09g00: Rửa tội và thêm sức tại Giáo xứ Vinh Tân, Giáo hạt Buôn Hô.
 
VP.TGM


tải về file gốc

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...