THÔNG TIN THÁNG 11 NĂM 2020

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11: 25)


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

           104 Phan Chu Trinh
   TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
 
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
(Ga 11: 25)

THÔNG TIN THÁNG 11 NĂM 2020
 
* Ngày 02/11, vào lúc 16 giờ 00: Lễ các đẳng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm.

* Ngày 04/11, vào lúc 09 giờ 30: Làm phép tháp chuông Giáo xứ Hòa Nam

* Ngày 05/11, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà nguyện La-vang, Vinh An
 
* Ngày 08/11, vào lúc:
  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Hương Sơn, Giáo hạt Gia Nghĩa.
  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Bùi Phát, Giáo hạt Gia Nghĩa.
* Ngày 09-12/11, Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Ban Mê Thuột.
 
* Ngày 13/11, vào lúc 08 giờ 00:  Thánh Lễ phong chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa.

* Ngày 14/11, vào lúc 9 giờ 00: Lễ khấn Dòng Carmel BMT

* Ngày 15/11, vào lúc:
  • 07 giờ 30: Thêm sức tại Phúc Bình, Giáo hạt Đăk Mil.
  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Phúc Thành, Giáo hạt Đăk Mil.
* Ngày 22/11, vào lúc:
  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Ki-tô Vua, Giáo hạt Đăk Mil.
  • 16 giờ 00: Thêm sức tại Bác Ái, Giáo hạt Đăk Mil.
* Ngày 25/11, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà thờ Phúc Thành, Giáo hạt Đăk Mil.

* Ngày 28/11: Tĩnh huấn HĐGX vùng Đăk Lăk tại Trung Tâm Mục Vụ

* Ngày 29/11, vào lúc:
  • 08 giờ 00: Thêm sức tại Công Chính, Giáo hạt Buôn Hô.
  • 16 giờ 30: Thêm sức tại Hòa Bình, Giáo hạt Giang Sơn.
 
 THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương
(Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.
* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ
Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.
 
VP. TGM


tải về file gốc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...