THÔNG TIN THÁNG 12 NĂM 2020

“ANH EM PHẢI COI CHỪNG, PHẢI TỈNH THỨC VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO THỜI ẤY ĐẾN.” (Mc 13: 33)


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

           104 Phan Chu Trinh
   TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
 

 
THÔNG TIN THÁNG 12 NĂM 2020

“ANH EM PHẢI COI CHỪNG, PHẢI TỈNH THỨC VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO THỜI ẤY ĐẾN.” (Mc 13: 33)


 
* Ngày 02/12, vào lúc 09 giờ 00: Làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ Giáo xứ Nghi Trung

* Ngày 05/12: Tĩnh huấn HĐGX vùng Đăk Nông tại Giáo xứ Vinh An
 
* Ngày 06/12, vào lúc:
- 08 giờ 00: Thêm sức tại Giáo xứ Thánh Linh, Giáo hạt Mẫu Tâm.
- 17 giờ 00: Thêm sức tại Giáo xứ Thuận Hòa, Giáo hạt Chính Tòa.
 
* Ngày 08/12, vào lúc 9 giờ 00: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thác Mơ
 
* Ngày 09/12, vào lúc 09 giờ 00:  Đặt viên đá nhà giáo lý và thêm sức tại Giáo xứ Châu Ninh, hạt Phước Long.

* Ngày 10/12, vào lúc 9 giờ 00: Đặt viên đá nhà thờ Giáo họ Sơn Hòa, Bù Đăng.

* Ngày 13/12, vào lúc 13 giờ đến 19 giờ: Đức Cha gặp mặt đồng hương BMT tại Sài Gòn

* Ngày 19/12: Tĩnh huấn HĐGX vùng Bình Phước tại Giáo xứ Long Điền

* Ngày 20/12, vào lúc 08 giờ 00: Làm phép nhà thờ và thêm sức tại Giáo Xứ Bình Hà, Giáo hạt Gia Nghĩa.

* Ngày 27/12: vào lúc 08 giờ 00: Thêm sức tại Giáo xứ Giang Sơn
 
THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ:
Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm
:

- Cha Pio Phạm Đình Tiến (Dòng Thánh Gia) làm phụ tá Giáo xứ Nghĩa Trung – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Phê-rô Nguyễn Thế (Dòng
Đaminh) làm phụ tá Giáo xứ Hòa Nam – Giáo hạt Mẫu Tâm.
 
VP. TGM
 
Tải về file gốc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...