THƯ MỜI Khóa bồi dưỡng Giáo lý viên


 

 
GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

              BAN GIÁO LÝ

                     ™

 

THƯ MỜI

Kính gửi:  

Quý Cha trưởng và phó ban giáo lý các giáo hạt,

Quý Cha quản xứ và phó xứ,

Quý Ban thường vụ hội đồng các giáo xứ, giáo họ biệt lập,

Quý Ban giáo lý các giáo xứ, giáo họ,

Quý Ban Billings các giáo hạt, giáo xứ và giáo họ.

 

Kính thưa quý Cha, quý Ban thường vụ hội đồng, quý Ban giáo lý và quý anh chị,

    

Được sự khích lệ của Đức Cha Giáo phận và Cha Tổng Đại Diện,
theo yêu cầu của Cha Đặc trách và ban điều hành Billings giáo phận,

Ban Giáo Lý giáo phận tổ chức khóa bồi dưỡng Giáo Lý Viên dạy Dự Tòng và Hôn nhân:


Thời gian: Thứ Ba, thứ Tư, ngày 17 - 18/09/2019

Địa điểm: Tại TTMV GP. Ban Mê Thuột.

Nội dung: Luân lý, Giáo luật và Phương pháp Billings.

Kinh phí: 120.000 đ/1 tham dự viên.

Vì ích lợi cho bản thân và sứ mạng, Ban Giáo lý Giáo phận xin kính mời quý anh chị giáo lý viên dạy Dự Tòng & Hôn Nhân và Billings sắp xếp công việc, để tham gia khóa bồi dưỡng.

Chúng con kính xin quý Cha và quý Ban thường vụ hội đồng giáo xứ động viên, khích lệ và giúp đỡ quý anh chị giáo lý viên về kinh phí.

Xin Chúa chúc lành cho quý Cha và quý vị.


Ban Mê Thuột, ngày 2/9/2019

TM. Ban giáo lý Giáo phận

Trưởng ban

Lm. JB. Nguyễn Huy Bắc

                                                         

LƯU Ý:


* Các Giáo hạt báo danh sách tham dự viên trước ngày 13/9/2019 cho

- Anh Phúc: 0982 027 079, phucnguyen67@gmail.com

- Anh Tình: 01694 262 544, antonnguyenvantinh@gmail.com

- Chị Giang: 0977 667 627, annahuonggiang70@gmail.com

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...