THƯ MỜI Tĩnh huấn HĐGX 2019
GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

   BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
 
THƯ MỜI
 
Trọng kính Cha Quản xứ, Cha Phó xứ.

Kính thưa Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập.
 
Khóa Tĩnh Huấn năm thứ IV - nhiệm kỳ 2016 – 2020 của quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập sẽ được tổ chức:
 
Thời gian: Từ sáng thứ Năm, ngày 08/8/2019 đến chiều thứ Sáu, ngày 09/8/2019

Chủ Đề:  “QUÝ CHỨC ĐỒNG HÀNH VỚI GIÁO HỘI” 
 
Địa điểm: Tại Trung Tâm Mục Vụ - 01 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột 
 
Xin quý Cha tạo điều kiện và động viên quý Chức tham dự khoá Tĩnh huấn này.
 
Chúng con xin chân thành cám ơn.
 
Ban Mê Thuột, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Tm. Ban Mục vụ Giáo dân
 
Lm GB. Nguyễn Minh Tâm
 
Lưu ý:

- Mỗi Quý Chức tham dự góp 220.000đ để Ban Tổ chức lo các bữa ăn, tài liệu, Bằng  Tưởng lục và những điều cần thiết liên quan đến Khóa Tĩnh huấn.

- Quý Chức đem theo mùng, mền và đồ dùng cá nhân;

- Ghi tên Thánh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, Chức vụ trong Ban HĐGX, BHG Giáo họ Biệt lập, số điện thoại và nộp cho Ban Tổ chức khi đăng ký.

- Xin liên hệ qua các số điện thoại sau:

1/ Cha GB. Nguyễn Minh Tâm: 0262. 3636 517; Dđ: 0905 77 11 05.

2/ Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh: 0772.077.700

3/ Ông Pet. Trần Thanh Cao (Gx. Thánh Tâm): 0905.120.530

4/ Ông Giuse Nguyễn Văn Tú (Gx. Phước Bình, hạt Phước Long): 0949555399
 
* Xin cho chúng con biết trước ngày 05/8/2019 để tiện sắp xếp công việc.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ VÀ BAN HÀNH GIÁO CÁC GIÁO HỌ BIỆT LẬP

(Từ thứ Năm, ngày 08 tháng 8 đến thứ Sáu, ngày 09 tháng 8 năm 2019)

Tại Trung tâm Mục vụ - 01 Trần Hưng Đạo, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 
Chủ Đề: “QUÝ CHỨC ĐỒNG HÀNH VỚI GIÁO HỘI
 
 
I. THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2019
 
- 07g00: Đón tiếp.

- 08g00: Tập trung và sinh hoạt.

- 08g30: Khai mạc

(Chào Đức Cha Giáo phận, Đức Cha Giảng huấn,  Cha Tổng Đại diện, quý Cha và quý khách)

Cung nghinh Thánh Quan thầy Anrê Kim Thông.
 
- 09g00: Phút hồi tâm – Xưng tội

- 10g15: Tập hát, chuẩn bị Thánh lễ.

- 10g30: Thánh lễ Đồng tế - Kính thánh Anrê Kim Thông Bổn mạng quý Chức (Đức Cha Giáo phận chủ sự).

- 11g30: Ăn trưa.

- 12g30: Nghỉ trưa

- 13g30: Thức dậy.

- 14g00: Giảng huấn I  (Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn).

- 15g00: Thư giãn.

- 15g15: Giảng huấn II (Đức Cha Louis)

- 16g15: Thư giãn.

- 16g30: Thảo luận

- 17g15: Nghỉ (Tắm, giặt).

- 18g00: Ăn tối, văn nghệ tự do.

- 19g15: Đức Cha Giáo phận gặp gỡ – Giải đáp thắc mắc.

- 20g30: Lần chuỗi Mân côi–Chầu Thánh Thể - Nghỉ đêm.
 
II. THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2019
 
- 05g00: Thức dậy.

- 05g30: Kinh sáng.

- 06g00: Ăn sáng.

- 07g15: Giảng huấn III (Đức Cha Louis)

- 08g15: Thư giãn.

- 08g30: Giảng huấn IV (Đức Cha Louis)

- 09g30: Thư giãn.

- 09g45: Thảo luận và đúc kết

- 11g15: Thư giãn.

- 11g30: Cơm trưa - Nghỉ trưa.

- 13g30: Thức dậy.

- 14g00: Ban Mục vụ Giáo dân gặp gỡ quý Chức.

- 14g45: Tập hát.

- 15g00: Thánh lễ Tạ ơn bế mạc (Đức Cha Giáo phận chủ sự)

Trao Bằng Tưởng lục

Nghi thức lặp lại lời tuyên hứa và sai đi.

Bế mạc.
 
Lưu ý:

- Mỗi Quý Chức tham dự góp 220.000đ để Ban Tổ chức lo các bữa ăn, tài liệu, Bằng Tưởng lục và những điều cần thiết liên quan đến ngày Tĩnh huấn.

- Quý Chức đem theo mùng, mền và đồ dùng cá nhân;

- Ghi tên Thánh, họ và tên, ngày tháng năm sinh, Chức vụ trong Ban HĐGX, BHG Giáo họ Biệt lập, số điện thoại và nộp cho Ban Tổ chức khi đăng ký.

- Xin liên hệ qua các số điện thoại sau:

1/ Cha GB. Nguyễn Minh Tâm: 0262. 3636 517; Dđ: 0905 77 11 05.

2/ Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh: 0772.077.700

3/ Ông Pet Trần Thanh Cao (Gx. Thánh Tâm): 0905.120.530

4/ Ông Giuse Nguyễn Văn Tú (Gx. Phước Bình, hạt Phước Long): 0949555399
 
* Xin cho chúng con biết trước ngày 05/8/2019 để tiện sắp xếp công việc.

 
VP.TGM
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...