Các TLTT Michael, Gabriel và Raphael

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. (Ga 1, 47-51)

Các Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael


Ga 1, 47-51


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gábrien và Raphaen

Ca nhập lễ

Hãy chúc tụng Chúa, hỡi các Thiên Thần, dũng lực hùng anh, là những vị thi hành lời Chúa, hầu vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Ðấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các Thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Kh 12, 7-12

“Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con Rồng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Ðã xảy ra có đại chiến trên trời: Michael và các thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng. Con Rồng và các thiên thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con Rắn thái sơ, gọi là quỷ hay Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: “Nay đã thành sự: toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và quyền bính của Ðức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ tố cáo họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. Và họ đã thắng được nó nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đã không ham sống sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy!”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Ðáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa

Xướng: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.

Xướng: Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.

Xướng: Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Thực vinh quang của Chúa lớn lao!”

Alleluia: Tv 102, 21

Alleluia, alleluia! – Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 47-51

“Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con khiêm nhường dâng lên Chúa của lễ này để cảm tạ tri ân. Ðây là của lễ được các Thiên thần đem lên trước Tôn Nhan vinh hiển. Ước chi của lễ này được Chúa thương chấp nhận và đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng các Thiên Thần

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trước mặt các Thiên Thần, tôi đàn ca mừng Chúa.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, và ban cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước gì chúng con lại được các Thiên thần hỗ trợ và chúng con sẽ vững vàng tiến bước trên đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Bài giảng: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần - Bổn mạng Ban VHTT - BMT

Phụng vụ hôm nay cử hành lễ tôn kính ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần, những vị đã được tôn kính trong suốt lịch sử Giáo Hội.

* Thứ nhất là Đức Micae (Mica-el), nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”.

* Tổng lãnh Thiên thần thứ hai là Gabriel, một vị có liên hệ gần với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa (Lc 1, 19 : 26). Danh xưng của Ngài có nghĩa là “Sức mạnh của tôi là Thiên Chúa”.

* Tổng lãnh Thiên Thần thứ ba là Raphael, có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành” (linh dược của Thiên Chúa). Ngài chăm lo cho Tôbia con, trong cuộc hành trình đi kiếm người bạn trăm năm là Sara. Khi suy tư về sứ mạng của Raphael đối với Tôbia, chúng ta hiểu về câu Kinh Thánh trong thư Do-thái nói về các Thiên thần mà chúng ta tôn kính hôm nay: Nào tất cả các vị đó, không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, được sai đi phục vụ mưu ích cho những kẻ sẽ được hưởng ơn cứu độ sao? (Hip 1, 14).

Các thiên thần gần gũi với chúng ta nên trong phụng vụ hôm nay, oremus: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã hướng dẫn công việc của các thiên thần và người ta một cách kỳ diệu, xin cho những vị hằng phụng sự Chúa trên trời, cũng gìn giữ đời sống chúng con được an toàn khỏi mọi nguy hại ở đời này (lời nguyện nhập lễ).

Chúng ta nhận được vô vàn phù trợ từ các Tổng Thần và các Thiên Thần bản mệnh (những vị mà chúng ta mừng kính tôn vinh vào ngày 02.10): Sự hiện hữu của các thiên thần là một chứng cứ về sự quan tâm hiền phụ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là con cái của Người.

1. Tổng lãnh Thiên Thần Micae giúp chống lại quỉ dữ
Bài đọc I trong thánh lễ mô tả cuộc giao chiến giữa Tổng Thần Micae với con mãng xà. Con mãng xà bị thua và bị tống ra ngoài. Đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là satan hay ma quỉ. Tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Các giáo phụ giải thích và hiểu đó là cuộc chiến satan dấy lên chống lại Thiên Chúa và Giáo Hội. Cuộc chiến ấy kéo dài cho đến ngày tận thế (Thánh Gregorio Cả, Moralia 31, 12).

Thời Chúa Giêsu, đã xuất hiện một quyền lực vô hình rất mạnh. Nó khống chế nhiều người. Nó biến chất các lề luật đạo đức. Nó đối đầu với chính Chúa Giêsu. Nó cản phá công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. Nó ngăn chặn việc phát triển Nước Trời.

Quyền lực vô hình đó là satan và bè lũ. Quỷ satan là một quyền lực hung dữ, thông minh, mưu kế giỏi. Ta hãy xem nó cám dỗ Chúa một cách khôn khéo, vừa dựa vào Thánh Kinh vừa rất hợp lý… Nó ranh ma lôi kéo được mấy nhà lãnh đạo tôn giáo vàâ cả quần chúng có đạo nhất trí đồng tâm xin giết Chúa Giêsu (Lc 23, 13 - 25).

Quỉ satan cũng là một quyền lực phá hoại bền vững, ráo riết, luôn gieo cỏ lùng, sự ác… Nó đào tạo nhiều kẻ thông luật nên người đạo đức, nhưng đạo đức giả. Làm các việc đạo đức bình thường nhưng với mục đích phô trương… Quỉ xúi những người nổi tiếng làm những việc phi thường, nhưng do ý riêng mình. Quyền lực của quỉ như thế là cực kỳ mạnh. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với thượng tế, lãnh binh đền thờ… đến bắt Người một câu, như khẳng định quyền lực của satan đã đến giờ thắng thế: “ Đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm” (Lc 22, 53) (ĐGM. Bùi Tuần, tuần báo CGDT số 1927. tr. 12).

2. Tổng Lãnh Thiên thần Gabriel
Danh xưng Gabriel có nghĩa là “Đầy tớ của Thiên Chúa”, hoặc “Thiên Chúa đã tỏ sức mạnh”. Ngài xuất hiện như nhân vật đem Tin Mừng (J Dheilly, Biblical Dict. 1970).

Trước tiên, Ngài đã được Thiên Chúa ủy thác sứ mạng đem Tin Mừng trọng đại nhất, đó là Tin Mừng Ngôi Lời nhập thể. Thánh Bernađô nhận định: trong tất cả các Thiên Thần, Gabriel đã được coi là vị xứng đáng loan báo những chương trình của Thiên Chúa cho Đức Mẹ, và đón nhận lời Fiat của Mẹ. Lời chào của Đức Tổng Thần rất giản dị và đầy ý nghĩa. Lời chào: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc”, đã trở nên quen thuộc và lâu đời nhất của các tín hữu. Tổng Thần Gabriel có liên hệ với các sứ điệp về Đấng Cứu Thế, và sự xuất hiện của Ngài trong Thánh Kinh, là dấu chỉ thời gian đến hồi viên mãn. Trước đó, Ngài đã được sai đến với ngôn sứ Daniel để tiên báo thời kỳ Đâng Cứu Thế sẽ đến (Dn 8, 1 5-26); 9, 20-27), và đến với ông Giacaria để tiên báo Gioan Tẩy giả chào đời.

Tổng Lãnh Thiên thần Gabriel đã nêu lên ba lý do cho ông Giacaria để vui mừng khi vị Tiền Hô chào đời.

- Thiên Chúa ban cho con trẻ ấy ân sủng và sự thánh thiện phi thường.
- Con trẻ ấy sẽ là khí cụ cho ơn Cứu độ.
- Toàn bộ cuộc đời con trẻ sẽ được hiến dâng để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến.

Với ba lý do đó, Tổng Thần Gabriel đã nói với ông Giacaria: Ta là Gabriel đứng chầu trước nhan Chúa. Ta được sai đến để nói với ngươi và đem cho ngươi tin vui này…” (Lc 1, 19-20). Từ hai trường hơp tiên báo ông Gioan Tẩy giả chào đời và Hài Nhi Giêsu sinh ra, đem niềm vui tràn đây đến cho gia đình Glacaria, và Đức Mẹ, ta có thể nói rằng: Tin báo các con trẻ chào đời, bao giờ cũng là tin vui. Lý do là vì Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào sự tạo dựng con ngươi, bằng cách ban cho họ một linh hồn bất tử. Tổng Thần Gabriel đã nói với ông Giacaria: Ngươi sẽ vui mừng hoan hỉ, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì con trẻ được sinh ra… Thánh Ambrôsiô đã chú giải trình thuật rất hay: Qua bản văn này, các bậc cha mẹ được nhắc bảo cho biết bổn phận của họ là phải tạ ơn Thiên Chúa, và các Thánh cũng được mời gọi hãy vui mừng vì con cháu các Đấng được chào đời… (Thánh Ambrôsiô, in catena aurea V p. 22). Đàng khác, mỗi con trẻ chào đời đều mang theo một mục đích linh thánh.

3. Tổng Lãnh Thiên thần Raphael
Chúng ta biết về Đức Tổng Thần Gabriel chủ yếu là nhờ câu chuyện ông Tobia, một trình thuật rất có ý nghĩa về việc Thiên Chúa ủy thác cho các Thiên Thần trong việc chăm sóc loài người. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng cần sự canh chừng, săn sóc và bảo vệ.

Thánh Kinh kể lại Tôbia con chuẩn bị lên đường: ông đã gặp được người bạn là Raphael. Trong cuộc hành trình gian khổ, Tôbia đã cảm nghiệm được sự bảo vệ của người bạn ấy. Raphael đã dẫn người thanh niên tốt phúc ấy đến nhà người thân là Raguel. Ông này có một ái nữ xinh đẹp tên là Sara, mà sau đó, Tôbia đã lấy làm vợ. Người bạn đồng hành ấy còn xua trừ ác quỉ cho cô dâu. Về sau, còn chữa chứng mù lòa cho ông Tôbia cha nữa. Vì vậy, Đức Tổng Thần Raphael được tôn nhận là quan thầy của những người lữ hành, và những người yếu bệnh hồn xác.

Cuộc đời là một hành trình mà đích đến là Thiên Chúa. Để đạt đến đích điểm ấy, chúng ta cần sự trợ giúp, bảo vệ vâ chỉ dẫn. Bởi vì chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm… Vì thế, chúng ta nên cầu xin và tin tưởng vào sự phù trợ của Tổng Thần Raphael, Đấng sẽ chỉ dẫn cho những ai muốn tìm biết những gì Thiên Chúa đang trông chờ nơi họ. Điều đó có nghĩa là mỗi người có một ơn gọi, và chúng ta phải sáng suốt quyết định, nhờ sự hướng dẫn của Tổng Thần Raphael, người bạn đồng hành thân thiết ân cần.

4. Ba Tổng Lãnh Thiên thần có mối quan hệ nào với công tác Truyền Thông? Hay là tại sao ta nhận Ba Tổng Thiên Thần làm bổn mạng?
Như chúng ta đã biết, các hoạt động của ma quỉ núp dưới các hình thức và phương tiện truyền thông đại chúng hôm nay, như: Sách báo, phát thanh, truyền hình, điện thoại, fax (phát nhanh) các trang điện tử (wesite), quảng cáo, hội họa, âm nhạc, kịch nghệ, sân khấu, v.v… Các phương tiện truyền thông xã hội này mỗi ngày được cập nhật hóa, tinh vi, mau lẹ và rất hiệu quả, để phổ biến những điều gian dối, phi luân, bạo lực... Nội dung là sự ác dưới mọi hình dáng xinh đẹp, lôi cuốn, làm băng hoại nhiều thế hệ thanh thiếu niên và cộng đồng... Các phương tiện ấy do các thế lực ma quỉ điều khiển, sử dụng để chống lại Thiên Chúa và các giáo huấn của Giáo Hội. Phổ biến, tuyên truyền một thứ luân lý đạo đức tương đối... không dựa vào một tiêu chuẩn, nguyên tắc luân lý thường hằng nào.

Tổng lãnh Thiên thần Micae sẽ đứng về phía đội ngũ những chiến sĩ chống lại sự ác. Và tương kế tựu kế, chúng ta cũng sẽ dùng các phương tiện xã hội của thời đại hôm nay để đánh phá, hóa giải ảnh hưởng của sự ác, và mạnh dạn công bố Tin Mừng Cứu độ.

Như Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, chúng ta cũng là những “thiên thần” đem tin vui cho gia đình và thế giới từ chỗ đứng của chúng ta trong xã hội.

Cùng với Ngài, ta mạnh dạn loan báo văn hóa sự sống. Vì sự sống là quà tặng Chúa ban. Trong nền văn minh hưởng thụ, người ta tôn sùng thân xác, đề cao những tiện nghi vật chất hơn là niềm vui đưa thêm những con trẻ vào cuộc sống, và giáo dục chúng trở nên những công dân Nước Trời.

Đứng trước thực trạng xã hội có nhiều dấu chỉ bi quan, tiêu cực, chúng ta là con cái sự sáng cương quyết không để bị thua trước tấn công của các thế lực tối tăm.

Còn Tổng lãnh Thiên thần Raphael? Ngài là bạn của những người lữ hành, là thày thuốc chữa bệnh tật hồn xác. Như trường hợp ông Tôbia cha, bị mù, Ngài đã lấy gan cá đốt thành than, chữa cho ông sáng mắt. Chung quanh chúng ta, rất nhiều người, tuy có hai con mắt sáng, nhưng lại mù lòa về chân lý, về đức tin... do cố chấp, kiêu căng, ngạo mạn, cuồng tín nô lệ vào một hệ ý thức, một tôn giáo. Tiêu biểu là những biệt phái mà Chúa đã phiền trách nặng nề... “Các ông thấy cái rác nơi con mắt người khác, còn cái xà trong con mắt các ông, các ông lại không thấy?”

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Không chỉ ô nhiễm môi trường vật chất, mà nhất là ô nhiễm môi trường tinh thần, gây nên nhiều bệnh tật thể lý cũng như tâm linh... Những người là công tác Văn Hóa Truyền thông có trách nhiệm giải độc, chữa trị bằng ngòi bút và các phương tiện truyền thông đại chúng của thời đại hôm nay.

Các bạn thân mến?

Mọi thụ tạo do Chúa dựng nên, kể cả những sản phẩm con người sáng chế, phát minh đều tốt đẹp. Nhưng chúng cũng mang tính lưỡng diện: tích cực và tiêu cực, tốt và xấu; vì con người sử dụng và điều khiển có tự do.

Nhờ ơn phù trợ của ba Tổng lãnh Thiên thần và Chân phước Joan Paulo II - vị Giáo hoàng truyền thông của “thời đại mới” (Novae Eatatis) sẽ được tôn phong hiển thánh nay mai, chúng ta hiên ngang đứng trong hàng ngũ đội quân đối đầu với các thế lực ma quỷ, núp dưới hình hài các phương tiện khoa học kỹ thuật, chống lại Thiên Chúa và Giáo hội. Hơn bao giờ hết, chúng ta ý thức tầm quan trọng và sự lợi hại của các phương tiện truyền thông hiện đại, để biết khôn ngoan sử dụng, nhằm xây dựng vương quốc công chính, bình an và hoan lạc (Rm 14, 17).

Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch
Trưởng Ban VHTT - BMT

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...