Chúa Nhật II Thường niên - Năm A

Chúa Nhật II Thường niên - Năm A   Ca nhập lễ Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng Tối Cao toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của
 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng Tối Cao toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Có lẽ khi Tin Mừng Gioan được viết thì vẫn còn có người cho rằng ông Gioan Tẩy Giả là Đấng Mêsia chăng, cho nên ông đã nói một lần cho rõ ràng như chúng ta sẽ nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giê-su là Chiên của Thiên Chúa. Ông có nhiệm vụ chỉ Đấng Mêsia cho mọi người, nhưng ông không đến làng Nazareth cho cho người ta, trái lại chính Chúa Giê-su đã đến với ông giữa đám đông và ông thi hành nhiệm vụ: "Đây là Chiên Thiên Chúa."

Chúng ta cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành là giới thiệu Chúa cho tha nhân qua hành đông, lời nói của chúng ta hôm nay. Muốn được như thế mỗi người hãy sám hối để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh, để có nguồn sinh lực mà ra đi loan báo Tin Mừng.

Lời nguyện nhập lễ      

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin.

Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6

"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". 

Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con.

Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 1-3

"Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 29-34

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngày xưa Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giê-su cho các môn đệ của mình, thì ngày nay mỗi người chúng ta giới thiệu Chúa Giê-su cho anh chị em của chúng ta, không chỉ bằng lời mà thôi, nhưng còn bằng đời sống của chính mình. Muốn được như vậy chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. "Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi người" - Xin cho các vị chủ chăn biết đem đời sống yêu thương và phục vụ để giới thiệu Chúa cho muôn người, hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

2. "Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta" - Xin cho ân sủng và bình an của Thiên Chúa đổ tràn trên các Ki-tô hữu, để họ đem nguồn bình an cho muôn người qua cách sống bác ái và yêu thương.

3. "Tôi đã thấy và tôi làm chứng" - Xin cho các nhà truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hăng say làm chứng về Chúa không biết mệt mỏi.

4. "Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian" - Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta, bắt chước gương của Thánh Gioan Tiền Hô, giới thiệu cho những ai chưa biết hay đã quên Chúa, được trở về kết hợp với đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, khi Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và Chúa Cha đã long trọng tuyên bố Ngài là con chí ái, vì Ngài đã trở nên như không để hiến tế chính mình cho Chúa Cha. Xin cho chúng con cũng biết sát tế hằng ngày bằng cuộc sống hiện tại, để Chúa lớn lên trong chúng con. Chúng con cầu xin...

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hoá, để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Ca hiệp lễ

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

Hoặc đọc:

Chúng ta đã biết, và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin.

Suy niệm

Chính Ngài Là Con Thiên Chúa
(Ga 1, 29-34)

Bước vào Chúa nhật II thường niên A, thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ sinh động và đầy ấn tượng mà ông chứng kiến tận mắt giữa thầy mình là Gioan Tẩy Giả với Chúa Giêsu, ông viết: "Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình" (Ga 1, 29). "Thấy Chúa Giêsu tiến về mình", đây là một hành động tương lai, tiếng Hy bá còn diễn tả ‘ngày mai’. Nhưng tương lai này có sự liên tục với Giao Ước cũ, vì Gioan Tẩy Giả đã không nói về chính mình, lời của ông được rút ra từ Cựu Ước đan vào nhau để làm sáng tỏ các mầu nhiềm. Bằng từ ‘ngày mai’, chúng ta bắt đầu một ngày mới, Năm Phụng vụ mới khai mào. Gioan Tẩy Giả thấy sự huy hoàng rực rỡ của Giao Ước mới tiến lên thì nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." (Ga 1, 29)

Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa

Gioan Tẩy Giả khẳng định, Chúa Giêsu đến trần gian với một sứ vụ đặc biệt là giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nhưng người ta tự hỏi: Người giải thoát con người bằng cách nào? Thưa, bằng tình yêu. Bởi tình yêu là khí cụ duy nhất để chiến thắng sự dữ và sự tội. Chúa Giêsu yêu chúng ta bằng một tình yêu thế mạng. Người là Chiên duy nhất chết thay cho đoàn chiên là chúng ta. Không những thế, Người còn phục hồi tất cả những ai sống trên trần gian này và cứu chuộc mang về cho Thiên Chúa Cha. Một người chết thay cho toàn dân, để tất cả vâng phục Thiên Chúa; chỉ một mình Người đã chịu chết để cứu chuộc muôn người... Thật thế, con người đã trở nên hư hỏng, sống trong tội lỗi là lý do tại sao Chúa Cha đã cho Con mình tới làm giá chuộc muôn người (x. Ga 3,16; Mc 10, 45), Chúa Giêsu đã trở nên Con Chiên thật xóa bỏ tội trần gian.

Là Đấng xóa tội trần gian

Tội lỗi là nguồn gốc và là căn nguyên của sự chết, làm thế nào thoát khỏi cái chết đời đời? Chắc chắn phải hủy diệt sự chết. Chúa Giêsu là Đấng vô tội đã gánh chịu những đau khổ và mang lấy tật nguyền của chúng ta (x. Is 53,4) Người đã vui lòng chịu chết trên thập giá và hiến tế vì chúng ta, đúng thật Người là Con Chiên đã chịu chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và tẩy xóa tội khiên. Khi cử hành lễ hy sinh của Con Chiên trong niềm vui, thánh Phaolô nói rằng: "Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc đâu của người ở đâu? "(1 Cr 15,55 ; Os 13,14...) "Ðức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật " (Gal 3, 13), để chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền của tội lỗi. Người đích thực là Con Chiên vượt qua, bị nhấn chìm trong dòng sống tội lỗi để thánh tẩy chúng ta.

Sống đời nhân chứng

Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa Giêsu không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả đời sống mình. Ngài đã chỉ vào Chúa và nói với dân chúng: "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh hết mọi tội trần gian". Ngài bước đi trên con đường khổ giá và làm chứng cho Chúa Giêsu, Đấng hiến mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta là những môn đệ của Chúa, chúng ta cũng cần phải noi gương thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Chúa để qua đời sống thánh thiện của mình khiến nhiều người nhận biết Chúa.

Có người đặt vấn nạn: Giữa một xã hội gian dối lọc lừa, ích kỷ, hưởng thụ, ghen ghét, hận thù và coi nhẹ sự thủy chung, chúng ta làm chứng cho Chúa thế nào được?

Ðức Thánh Cha Phanxicô gợi lên cho chúng ta câu trả lời: làm chứng cho Chúa có nghĩa là gì nếu không phải là lấy hiền từ đối lại cái ác, lấy tình yêu thay thế sức mạnh, lấy khiêm nhường bù lại kiêu hãnh, lấy phục vụ đối lại cao danh. Là những người môn đệ của Con Chiên có nghĩa là không sống như một "thành trì bị vây hãm", nhưng như một thành phố đặt trên núi cao, mở ra, đón nhận và liên đới. Nó có nghĩa là không được có thái độ đóng lại, nhưng mang Tin Mừng đến cho tất cả, làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta rằng bước theo Ðức Giêsu giúp chúng ta tự do hơn và hoan lạc hơn" (Kinh truyền tin Chúa nhật 19/01/2014).

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin giúp chúng con biết dùng lời nói và việc làm để loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 

VẠCH MẶT, CHỈ TÊN RỒI XOÁ BỎ
(Chúa Nhật II TN A)

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29). Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu với đám đông dân chúng thời bấy giờ là những người ít nhiều quen thuộc hình ảnh con chiên. Nói đến chiên thì người ta dễ liên tưởng đến việc gánh tội. Hình ảnh con dê tế thần hay con chiên gánh tội vốn dĩ khá quen thuộc với nhiều người thuộc nhiều môi trường xã hội, nhất là với người Do Thái.

Chúng ta không nghi ngờ gì về một trong những sứ mạng của Chúa Kitô khi đến trần gian đó là tẩy xoá tội lỗi con người. Và một trong những cách thế chính yếu mà Người xóa tội lỗi nhân gian đó là vạch mặt, chỉ tên tội lỗi và đầu mối của tội lỗi là thần dữ. Người đã từng minh nhiên vạch trần khuôn mặt của thần dữ hay là ma quỷ như sau: “Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối” (Ga 8, 44). Có thể khẳng định hai đặc tính của thần dữ là gian dối và độc ác. Thánh Gioan tông đồ đã nói với chúng ta rằng tội lỗi là sự gian ác. Ai phạm tội là làm điều gian ác và họ là người của ma quỷ (x.1Ga 3, 8-10).

Chính khi trong phận con chiên hiền lành gánh lấy án hình khổ giá cách bất công và nhục nhã là lúc Chúa Kitô cho chúng ta thấy chân tướng của sự tội. Do bởi ganh tương đố kỵ mà các lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ đã kết án Chúa Kitô cách bất công với nhiều chứng cứ gian dối (x.Mt 26, 59). Ngay cả Philatô cũng thừa biết rõ chính vì “ganh tị mà họ nộp Người” (Mt 27, 18). Ông đã khẳng định là không tìm thấy lý do nào để kết tội Chúa Kitô và dù ông đã tìm nhiều cách để cứu Người mà chẳng thể làm được vì ông nhát đảm, sợ cái ghế lung lay, mất chức, mất quyền (x.Ga 19, 8-16). Thập giá Chúa Kitô cho chúng ta thấy rõ tội lỗi chính hành vi gian dối và ác độc.

Hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia loan báo vừa là người sẵn sàng “đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị người ta phỉ nhổ (Is 51, 8), vừa là người “làm ánh sáng muôn dân để đưa ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất” (Is 49, 6). Chúa Kitô chính là người tôi trung đích thực của Thiên Chúa. Khi đón nhận sự gian ác của con người thì chính là lúc Người soi sáng cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt của sự tội. Biết rõ chân tướng của tội lỗi là tiền đề ắt có để thoát ra khỏi vòng kiềm toả của nó vậy.

Ở trong sự thật, sống trong chân lý thì chúng ta sẽ chiến thắng thần dữ, cha của sự gian dối. Khẳng khái trước Philatô, Chúa Kitô đã tuyên bố một trong những sứ mạng của Người khi vào trần gian đó là làm chứng cho sự thật, ai hâm mộ sự thật thì hãy nghe theo Người, và sự thật sẽ giải thoát nhân loại chúng ta (x.Ga 18, 37; 8, 32).

Sống trong tình yêu thì chúng ta sẽ chiến thắng thần dữ, tên sát nhân, nguồn cội của những hành vi ác độc. Một trong những sứ mạng của Đấng Cứu Độ khi vào trần gian đó là mạc khải tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu toàn diện và đến cùng. “Con Người đến thế gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Quả thật, không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình của người sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì người mình yêu (x.Ga 15, 13).

Chúa Kitô vạch mặt, chỉ tên tội lỗi và nguồn gốc của nó để rồi xoá bỏ nó bằng việc trao ban Thánh Thần. Thánh Gioan Tẩy Giả đã xác nhận và làm chứng: “Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1, 33-34). Khi chịu tử nạn trên thập giá, Trái Tim cực thánh Chúa Kitô đã bị đâm thâu, máu cùng nước đã chảy ra và Thánh Thần, Thần Chân Lý và là Nguồn Tình Yêu được trao ban (x.Ga 19, 31-37; 16, 13).

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1, 51). Khi gợi nhớ cho Philipphê và Natanael về hình ảnh chiếc thang bắc từ đất lên trời mà tổ phụ Giacop ngày xưa mơ thấy (x.St 28, 10-22), thì Chúa Kitô đã khẳng định Người chính là con đường dẫn đưa nhân loại về trời. Dẫn đưa nhân loại về trời cũng có nghĩa là giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi vòng kiềm toả của thần dữ. Có thể nói rằng hai thanh đứng của chiếc thang chính là sự thật và tình yêu. Sự liên kết mật thiết của tình yêu và sự thật sẽ trở thành khí cụ tiêu diệt tội lỗi và dĩ nhiên sẽ dẫn đưa chúng ta về với nguồn hạnh phúc đích thật, vĩnh cửu. Nếu chúng ta biết yêu thương nhau bằng việc làm với lòng chân thật và nếu chúng ta biết sống trong sự thật để yêu thương nhau, thì chúng ta sẽ được bình an vì Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta (x.1Ga 3, 11-24).

Xin cùng nhìn lên thập giá để nhớ về người gian phi bị treo bên phải Chúa Giêsu. Cũng cất lời khẩn xin Chúa Giêsu cứu thoát mình như người bị treo bên trái, nhưng anh này đã khiêm tốn ở trong sự thật khi nhìn nhận mình đáng chịu hình phạt khổ giá vì tội đã phạm, đồng thời anh ta cũng có chút tấm lòng với Chúa Giêsu khi bào chữa rằng Ngài đây đâu có làm điều gì sai trái (x.Lc 23, 39-43). Chính nhờ có chút tấm lòng và biết sống trong sự thật nên lời khẩn xin của anh đã được nhậm lời và anh ta đã được về trời ngay hôm ấy.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 

Suy niệm Chúa nhật II Thường niên - A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 29-34).
 
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.
 
Suy niệm

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn Giáo hội bước vào Chúa nhật thứ 2 mùa Thường niên, một thời gian đặc biệt trong năm Phụng vụ, để mỗi người có những khoảng lặng, nhìn lại hành trình ơn gọi của bản thân, cũng như những bước chân thăng trầm trong đời sống đức tin của mình.
 
Mỗi người tín hữu Kitô được mời gọi sống ơn gọi làm chứng cho Tin Mừng, cho một Thiên Chúa làm người qua người con là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cúi xuống để nâng con người lên làm con Thiên Chúa, đưa con người trở về với quê hương đích thực của mình là Nước Trời, là nơi phát xuất của mình khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa Cha. Trong hành trình của người môn đệ Kitô, mỗi tín hữu được Thiên Chúa hướng dẫn trong hành trình ơn gọi cho riêng mình, Ngài đã chọn mỗi người tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh, để làm việc trong vườn nho của Ngài, như lời Ngôn sứ Isaia nói về ơn gọi của mình: “Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”. Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người”. Quả thực đó là một ưu ái Thiên Chúa dành cho con người, Ngài chọn và gọi họ tiếp nối chương trình tình yêu của Ngài nơi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và mỗi thời đại. Ngài còn huấn luyện họ trở thành “những kẻ chài lưới người” cho Thiên Chúa. Có hồng ân nào lớn cho bằng hồng ân của một tạo vật được Tạo Hoá mời cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại đâu? Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu tuyệt đối của Ngài bằng cách quy tụ tất cả về cùng một gia đình, để họ được ngập chìm trong hạnh phúc và sự sống đời đời. Bởi ý định cao cả đó, Ngài bày tỏ ước muốn của Ngài là: “để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. Quả là một chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa mà con người khó có thể lãnh hội và có thể cộng tác cách hoàn thiện được, khi con người còn bị ảnh hưởng những quan niệm sai lệch của trần thế.
 
Bước sang thời Tân ước, ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến tuyệt đỉnh với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, từ biến cố đó, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi con người trở thành những chứng nhân của Tin Mừng cứu độ, để giới thiệu về một Thiên Chúa tình yêu đang ở bên cạnh con người trên mọi nẻo đường cuộc đời. Câu chuyện về ơn gọi của thánh Phaolô là một điển hình về chương trình cứu độ của Thiên Chúa như thế nào. Thánh nhân đã kể lại trong lá thư thứ nhất ngài gởi cho giáo đoàn Corintho rằng: “Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Từ một người ngày đêm tìm cách ngăn cản chương trình của Thiên Chúa, thánh nhân được gọi cách đặc biệt, để làm chứng cho mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, ngài đã đáp lại bằng chính cuộc đời và mọi cố gắng của bản thân, dù có bị bắt bớ, đòn roi hay tù đày. Quả thực, ơn gọi của người chứng nhân thực sự không chỉ là những lời nói, những bài giáo lý nhưng cần thiết hơn là chính cuộc đời, chính sự cố gắng và hy sinh của bản thân. Đó là lúc người môn đệ đang hoạ lại khuôn mặt và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta.
 
Khi Đức Giêsu Kitô xuất hiện công khai, thánh Gioan đã giới thiệu Ngài: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Hình ảnh con chiên được thánh Gioan dùng như mời gọi mỗi người trở về với lịch sử cứu độ trong thời Cựu ước. Thiên Chúa đã dùng máu con chiên trong đêm vượt qua tại đất Ai-cập, như dấu chỉ để mọi người, mọi gia đình Do-thái được giữ gìn, được bảo vệ khỏi sự trừng phạt của thiên sứ. Con chiên trong đêm vượt qua đó là con chiên cứu độ, thịt được dùng chung trong bữa ăn huynh đệ, máu được bôi lên khung cửa mỗi nhà như dấu chỉ cứu độ. Và khi thánh Gioan nhắc lại hình ảnh con chiên, thánh nhân muốn nhắn gởi người Do-thái cùng với mỗi người, Thiên Chúa đã dùng hình ảnh con chiên, đặc biệt là thịt và máu, để quy tụ mọi người lại trong một gia đình và cứu độ mọi người khỏi cái chết. Sau đó, trong hành trình trở về đất hứa, tác giả sách Xuất hành và sách Lêvi trình bày cho chúng ta thấy, mỗi ngày, người Do-thái phải hiến dâng một con chiên không vết tích để làm của lễ đền tội cho dân, đặc biệt trong dịp lễ Vượt qua, mọi người sẽ đặt tay trên đầu con chiên, và nó được hiến tế trên lửa, để cầu xin sự tha thứ và tình yêu thương của Giavê Thiên Chúa. Đến thời sau hết, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến trần gian, như là con chiên vẹn sạch, để xoá tội trần gian và đem lại ơn giải thoát cho mọi người.
 
Con chiên đó là hình ảnh hướng về Đức Giêsu, đấng được Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Đó là con chiên vô tỳ tích của Thiên Chúa, con chiên chấp nhận im lặng trước kẻ xén lông, con chiên chấp nhận im lặng trước một bản án bất công vì sự kiêu ngạo của con người, để rồi con chiên đó bị giết, bị treo lên trên khổ giá, trở nên giá cứu chuộc cho muôn người. Con chiên đó không chỉ bảo vệ con người khỏi cái chết về thể lý, không chi bảo vệ con người khỏi những sợ hãi đến từ cuộc sống, nhưng con chiên đó sẽ rửa mọi người trong Nước và Thánh Thần, trong máu Con Chiên vô tội nữa. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Con Chiên đó, Chúa Cha đã quy tụ mọi người dưới bầu trời này, về cùng một mái nhà, cùng một gia đình, cùng một dân mới của Thiên Chúa, tất cả được rửa bằng Nước, bằng Máu và bằng Thánh Thần.
 
Hình ảnh người môn đệ của Đức Giêsu hôm nay không dừng lại nơi những ai đã lãnh phép rửa tội và chỉ sống với những công thức niềm tin, người môn đệ đó còn được mời gọi dấn thân vào một thế giới đang sống trong nền văn minh sự chết, một thế giới đang muốn loại trừ Thiên Chúa và chối bỏ những giá trị của Tin Mừng. Đứng trước những thách đố lớn lao đó, người môn đệ của Thầy Chí Thánh cần có một lời thưa xác tín, cần có một sự dấn thân đặc biệt và cần có một niềm tin đủ khiêm tốn mới có thể theo chân Thầy mình, bước vào thế giới này được. Có những lúc người môn đệ của Đức Giêsu muốn đi tìm cho mình một khoảng trời riêng trong ơn gọi của mình, để thoả mãn tài năng, thoả mãn tham vọng và mục đích cuộc đời, dù rằng với lời thưa “Xin vâng” trong mỗi linh đạo, mỗi ơn gọi, nhưng thử hỏi có được bao người thực sự ước mong trở thành con chiên của Thiên Chúa, để trở thành nhịp cầu ngoại biên cho tha nhân tìm về với ơn cứu độ từ Thiên Chúa.
 
Mỗi tín hữu Kitô được mời gọi sống mỗi ơn gọi khác nhau, trong mỗi ơn gọi đó, Thiên Chúa luôn ban đủ ơn cho mỗi người. Ngài muốn con người đi vào giữa thế giới này với trọng trách giới thiệu những giá trị của Tin Mừng, giới thiệu về ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Người môn đệ đó được mời gọi cách dứt khoát và quyết liệt, để trở thành một con chiên, sẵn sàng mang lấy những yếu đuối, những lầm lỗi của tha nhân, của nhân loại. Lời mời là thế, mong muốn là vậy, và lời đáp là sẵn sàng lên đường, nhưng đến mỗi cánh đồng, đến mỗi hoàn cảnh, người môn đệ đó đã “ngửi được mùi chiên” đúng nghĩa và sống hết mình vì đoàn chiên, và thực hiện thao thức của Thầy Chí Thánh trước khi về trời: “Ta còn nhiều chiên khác cần đưa về cùng một đàn chiên”, quả là một thách đố lớn, một đòi hỏi mạnh mẽ và quyết liệt của Tin Mừng.
 
Hoàn cảnh xã hội có những tác động trực tiếp tới ơn gọi mỗi tín hữu Kitô, sự tác động đó có những lúc làm cho người tín hữu như chùn bước trước lời mời trở thành con chiên hiến tế cho tha nhân. Xu hướng xã hội hiện tại luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân và thế giới riêng mỗi người. Khi mỗi tín hữu bị tác động trực tiếp, thì nhiệt huyết loan báo Tin Mừng và những giá trị của tin mừng sẽ bị dao động. Thay vì làm chứng, có lúc trở thành phản chứng của Tin Mừng. Đó là những vết thương lớn mà Giáo hội hôm nay đang phải nhận chịu. Ơn gọi nào cũng đến từ Thiên Chúa và người đáp trả là con người. Đã là con người, tất còn nhiều khiếm khuyết tồn tại, mỗi người có dám chấp nhận sự thật là thế, để cố gắng sửa đổi và vươn lên thực hiện những gì Thiên Chúa mong đợi nơi mình, hay chỉ là cố gắng nửa vời, còn một nửa phải là của mình, của tôi, để hưởng thụ, để trải nghiệm và để là chính mình. Nếu là vậy, làm sao xứng đáng với danh hiệu là môn đệ Kitô của Thầy Chí Thánh trong hoàn cảnh xã hội rất nhạy cảm và tế nhị này?
 
Lạy Chúa Giêsu, khởi đầu của sứ vụ, thánh Gioan đã giới thiệu Ngài là Con Chiên của Thiên Chúa, là Đấng xoá tội trần gian, xin cho mỗi người chúng con luôn tin nhận lời chứng đó và tiếp nối công việc của thánh Gioan là làm chứng về Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Chúa đã chấp nhận mình là một con chiên gánh tội trần gian, trong đó có tội lỗi của con, xin cho mỗi người chúng con sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, những mất mát giữa cuộc đời, để trở thành nhịp cầu cho Thiên Chúa đi vào những gia đình, những con người bên cạnh chúng con, và cũng là nhịp cầu để tha nhân đến với Thiên Chúa. Chúa đã hy sinh tất cả cho chúng con, xin cho chúng con chấp nhận hy sinh một phần nào đó cho tha nhân đã là phúc cho chúng con nhiều. xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của chúng con. Amen.
 

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...