Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A

"Ta là cửa chuồng chiên". Ga 10, 1-10
 

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Nhật IV Phục Sinh, là ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cách riêng cho ơn thiên triệu, tức là cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa làm linh mục hoặc tu sĩ nam nữ để rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho mọi người. Thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều người vào chủng viện, vào dòng tu, nhưng rất ít người trở thành linh mục hay tu sĩ, vì kẻ được gọi thì nhiều nhưng người được chọn thì ít, và không phải tất cả ai được chọn cũng đều trở nên hoàn hảo, vì trong 12 tông đồ được chọn cũng có một Giuđa phản bội. Vậy chúng ta hãy dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi trung thành tiến bước theo Chúa Giêsu mà hân hoan phục vụ Tin Mừng Nước Trời.

Ca nhập lễ

Địa cầu đầy ân sủng Chúa, do Lời Chúa mà trời xanh được tạo thành - Allêluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc; xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41

"Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô".

Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến". Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: "Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa), dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.

Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 20b-25

"Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình cho Ðấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

Ðó là lời Chúa

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với tâm hồn tràn ngập niềm vui phục sinh của Con Chúa, Đấng là Mục Tử nhân lành dẫn dắt chúng ta vượt qua thung lũng tội lỗi và bóng tối sự chết đến đồng cỏ xanh tươi trong sự sống sung mãn của Người. Vậy, cùng với Người, chúng ta hãy xin Chúa Cha tuôn đổ phúc lành trên toàn thế giới.

1. Xin cho các vị mục tử của Hội Thánh được tràn đầy Thánh Thần, để như thánh Phêrô, các ngài có thể can đảm rao giảng Đức Giêsu là Chúa, và là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thế giới.

2. Xin cho những ai đang bị thiệt thòi hay bị bách hại vì trung thành với Chúa Kitô có thể nhận ra ân phúc khi làm việc lành mà phải chịu đau khổ.

3. Xin cho nhiều tâm hồn quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa gọi để trở nên những linh mục và tu sỹ nhiệt thành, theo gương Chúa Kitô Mục Tử nhân lành, hoàn toàn hiến thân cho Chúa và phục vụ các linh hồn.

4. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta mỗi ngày biết lắng nghe và trung thành đi theo Chúa Kitô để trở nên đoàn chiên đích thực của Người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa tỏ lộ tình yêu Chúa trong Đức Kitô là Mục Tử nhân lành. Xin cho chúng con luôn ở lại trong đoàn chiên của Người và cảm nghiệm tình Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng sống mình vì con chiên, và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên - Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Ðức Giêsu Kitô. Cúi xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

Cửa chuồng chiên
Sưu tầm

Ngày nọ, có một du khách viếng thánh địa, nhìn thấy một chuồng chiên ngoài đồng, anh ta bèn hỏi người mục tử đang ngồi cạnh đó rằng: Cửa chuồng của anh ở đâu? Người mục tử trả lời: Tôi chính là cửa chuồng. Đoạn người mục tử kể cho du khách nghe anh ta lùa bầy chiên vào chuồng mỗi khi chiều xuống như thế nào. Sau đó anh ta nằm chặn ngang lối vào chật hẹp đó. Không một chú chiên nào có thể bỏ chuồng mà đi ra, cũng chẳng thú rừng nào có thể đi vào mà không bước qua anh ta.

Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng hôm nay, qua đó Chúa Giêsu tự sánh ví mình như cửa chuồng chiên và như người mục tử nhân lành. Cả hai hình ảnh này đều nói lên sự hiểu biết, sự chăm sóc và sự bảo vệ Ngài dành cho chúng ta, là những con chiên được Ngài hướng dẫn.

Thực vậy, người mục tử thường phải hiện diện với bầy chiên của mình 365 ngày trong một năm, và 24 giờ trong một ngày. Người mục tử ấy phải biết rõ chiên mình: con nào đau, con nào mạnh, con nào có móng mềm, con nào bỏ bầy đi lạc.

Thế nhưng, hiểu biết về con chiên mà thôi chưa đủ, người mục tử ấy còn phải dám hiến thân cho bầy chiên của mình, thậm chí dám hy sinh cả mạng sống của mình nữa, trong những trường hợp hiểm nguy. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn lời xác quyết của Chúa, khi Ngài nói: Ta là mục tử nhân lành. Thực vậy, Ngài muốn cho chúng ta hay: mối tương giao và sự hiến thân của Ngài cho chúng ta cũng giống như mối tương giao và sự hiến thân của người mục tử cho bầy chiên của mình.

Giống như người mục tử, Chúa Giêsu luôn hiện diện giữa chúng ta 365 ngày trong một năm và 24 giờ trong một ngày. Ngài đã từng nói với chúng ta: Này, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.

Giống như người mục tử, Chúa Giêsu cũng biết rõ mỗi người chúng ta một cách vừa thân mật lại vừa sâu xa. Ngài biết ai trong chúng ta đang yếu kém về đức tin, ai trong chúng ta thường ngã lòng, ai trong chúng ta hay bỏ bầy để đi hoang. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, Ngài luôn ở cạnh chúng ta để nâng đỡ, phù trợ. Và nếu như chúng ta có lầm đường lạc lối, thì chính Ngài sẽ tìm kiếm chúng ta.

Điều Thiên Chúa nói với dân riêng của Ngài qua môi miệng tiên tri Isaia, cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn nói riêng với mỗi người chúng ta, đó là: Đừng sợ, Ta đã gọi ngươi bằng tên riêng của ngươi. Đừng sợ, ngươi rất quý báu đối với Ta. Và đừng sợ, vì này đây Ta ở với ngươi luôn mãi.

CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA PHỤC SINH – NĂM A
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10, 1-10).
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
 
Suy niệm
 
Hàng năm, khi ngày Chúa nhật thứ tư mùa phục sinh trở về, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái dành riêng ngày này để cầu nguyện cho các vị mục tử trong Giáo hội, cho những người mục tử trong các gia đình, cho những ai đang âm thầm cộng tác trong việc chăm sóc đoàn chiên của Chúa, đoàn chiên nơi gia đình.
 
Hình ảnh đoàn chiên với sự hướng dẫn của người mục tử đi trong cánh đồng xanh tươi là một hình ảnh rất gần gũi với người Do-thái. Và hình ảnh đó được ví von như là tương quan giữa Thiên Chúa và con người, khi Ngài luôn chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ từng người trong gia đình, trong đoàn chiên của Ngài. Trong bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô, ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy ý thức mình là một tội nhân đã được Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô cứu chuộc bằng máu của Ngài, nhờ máu đó, tất cả được kêu gọi trở thành con cái Thiên Chúa. Đó là một ân huệ lớn lao, một món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho con người, hơn nữa, Ngài còn thông chia cho con người sự sống đời đời của Ngài nhờ máu châu báu của Đức Giêsu. Thánh nhân đã lên tiếng: “Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến”. Những ai đón nhận lời mời của Con Thiên Chúa, chấp nhận sám hối, sẽ được Ngài đưa về trong mái ấm gia đình của Ngài, được Ngài chăm sóc bằng lương thực thần linh, được Ngài bảo vệ bằng quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của một đoàn chiên đi theo sau người mục tử, đoàn chiên đó được dẫn tới đồng cỏ sự sống, được dẫn tới nguồn nước tình yêu và hạnh phúc. Tất cả luôn được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc từng ngày.
 
Từ những bài giảng đầu tiên, thánh Phêrô còn nhắc nhở các cộng đoàn Giáo hội sơ khai hãy ý thức hơn về trách nhiệm của mình, của mỗi con chiên trong đoàn, hãy lắng nghe sự hướng dẫn của người mục tử, dù có phải chịu thiệt thòi, dù có phải chịu những thua kém, nhưng đi trong sự hướng dẫn của người mục tử đó, sẽ không bao giờ gặp hiểm nguy: “Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá”. Để bảo vệ đoàn chiên, người mục tử phải chấp nhận nhiều khổ đau, chấp nhận hy sinh cả sự sống, để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Do đó, thánh nhân đã căn dặn mỗi một thành viên trong đoàn chiên là: “Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em”. Lời nhắc đó hướng đến sự hiệp thông, hướng đến tình yêu của người mục tử dành cho đoàn chiên và mỗi con chiên luôn đi trong ánh sáng của tình yêu nơi trái tim người mục tử nhân lành.
 
Mỗi đoàn chiên được chăm sóc cẩn thận, được bảo vệ mọi lúc mọi nơi trên mọi nẻo đường, ngay cả trong đêm tối hay những lúc thời tiết khắc nghiệt. Cánh cửa của chuồng chiên chỉ được mở ra bởi tay người mục tử đích thực chứ không do bàn tay của người chăn thuê. Người mục tử sẽ biết lúc nào an toàn cho đoàn chiên của mình, lúc nào cần thiết để dẫn đoàn chiên ra khỏi chuồng, tới đồng cỏ, tới dòng nước và tới những bóng mát để nghỉ ngơi. Còn người chăn thuê chỉ làm hết việc nhưng không hết tâm, chỉ làm hết giờ nhưng không hết tình, chỉ làm hết bổn phận chứ không hết lòng, do đó, khi gặp những hiểm nguy, người chăn thuê sẽ tìm cách lánh nạn, để lại đoàn chiên bơ vơ, sẽ tìm cách ra đi an toàn cho bản thân, để lại đoàn chiên bị tấn công, bị xâu xé. Hình ảnh cửa chuồng chiên được Đức Giêsu ví von về cuộc đời của Ngài, Ngài đến để canh giữ, để chăm sóc và để bảo vệ đoàn chiên của mình: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra”. Để làm ấm lòng mỗi con chiên trong đoàn chiên đó, Đức Giêsu đã hơn một lần khẳng định chính Ngài là cửa chuồng chiên đích thực và cũng là người mục tử đúng nghĩa: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra”. Hình ảnh chiếc cửa chuồng chiên, hay hình ảnh người mục tử nhân lành được quy gán về Đức Giêsu sẽ được hiển lộ vẹn tròn nếu đặt dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh của Ngài. Chính mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, Ngài trở thành nguồn sống đích thực, Ngài trở thành đấng cứu độ trung gian duy nhất cho nhân loại. Nhờ mầu nhiệm phục sinh đó, những ai tin vào Ngài, sẽ được thanh tẩy, được tái sinh trong Nước và Thánh Thần, được gia nhập vào dân mới, Dân Thiên Chúa. Do đó, chỉ những ai chấp nhận mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, thì mới được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha qua trung gian là Đức Giêsu Kitô. Từ đây, chúng ta sẽ thấy hình ảnh cửa chuồng chiên là Ngài, Ngài sẽ đem những con chiên trong đoàn đi vào đồng cỏ sự sống trong vương quốc của Thiên Chúa. Ngài sẽ cho mỗi con chiên tắm mát trong dòng suối của lòng thương xót đến từ Chúa Cha. Ngài sẽ luôn bảo vệ mỗi con chiên bằng quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa. Sự sống đến từ các bí tích sẽ là nguồn sống không bao giờ cạn kiệt cho mỗi con chiên trong đoàn chiên của Thiên Chúa: “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
 
Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi dụ ngôn được Đức Giêsu dùng để dạy dỗ dân chúng ngày xưa và chúng ta hôm nay, nếu tất cả được đặt dưới ánh sáng của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy niềm tin của chúng ta còn khiêm tốn nếu không nói là còn quá mong manh. Hình ảnh hạt cải nhỏ bé được Ngài dùng để nói về niềm tin của con người hướng về Thiên Chúa là một dẫn chứng. Hạt cải nhỏ bé lắm luôn, thế mà Ngài bảo nếu đức tin của chúng con bằng hạt cải thôi, chúng con có thể làm được nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống. Thế nhưng, đức tin của con người chưa thể bằng hạt cải, thậm chí còn mong manh hơn hạt bụi giữa khoảng không cuộc đời. Nếu hình ảnh cửa chuồng chiên được Đức Giêsu ví von về sứ mạng và công việc Ngài phải thực hiện, thì ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh sẽ đưa chúng ta đi vào trong viễn cảnh mới, viễn cảnh của niềm tin, viễn cảnh của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn con người đến với Thiên Chúa là niềm tin vào một Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, nay đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chỉ có một Đấng trung gian duy nhất dưới bầu trời này đem lại sự sống thiêng liêng cho con người là Đức Giêsu Kitô, Người đã sống ở làng quê Nazareth. Ngài là cánh cửa sẽ đóng lại không để kẻ trộm là ma quỷ tấn công các linh hồn, chia rẽ cộng đoàn gia đình của Thiên Chúa. Ngài cũng là người mục tử đích thực, luôn tìm những đồng cỏ xanh tươi cho đoàn chiên được ăn no nê, luôn tìm những dòng nước trong lành, cho đoàn chiên được thoả cơn khát cuộc đời, luôn tìm những điều kiện tốt nhất cho đoàn chiên được nghỉ ngơi và sống dồi dào. Đó, hình ảnh người mục tử nhân lành là thế, hình ảnh cánh cửa mở ra hay khép lại là thế. Hạnh phúc cho con người khi được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc mỗi ngày.
 
Trở lại với các gia đình, người cha, người mẹ, luôn là hình ảnh người mục tử nhân lành, luôn sống hết tình, hết mình, hết trái tim vì đoàn con của mình. Người mục tử đó sẵn sàng hy sinh tất cả cho đoàn con được sống và sống dồi dào. Đó là những gì Thiên Chúa mời gọi và mong đợi mỗi ngày, thế nhưng, trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và thực dụng, hình ảnh người mục tử như thế có còn thực sự hiện diện trong các tổ ấm gia đình nữa không? Mỗi gia đình luôn cần có những người mục tử sống hết mình vì đoàn chiên, vậy nếu người mục tử đó để cho bao hấp lực của xã hội cuốn vào, đánh mất ý thức về vai trò mục tử của mình, thì đoàn chiên đó còn được yêu thương, còn được bảo vệ, còn được chăm sóc và hướng dẫn ngày một lớn lên trong tình yêu và tình người nữa không? Từ hình ảnh người mục tử nơi các gia đình, từ hình ảnh người cha, người mẹ nơi các gia đình là cánh cửa ngăn chặn những gì ảnh hưởng đến đoàn chiên của mình, những cánh cửa chuồng chiên đó, hôm nay không còn giữ được những căn tính đích thực của nó. Mục tử chỉ làm việc vì tiền, vì quyền, vì thanh danh, vì sĩ diện, cánh cửa chuồng chiên hôm nay được mở ra cách tuỳ tiện vì lợi ích nhóm, vì lợi ích cá nhân hay vì những lý do chủ quan khác, để rồi đoàn chiên bơ vơ, đoàn chiên bị biến chất, không còn là chiên mà chỉ là chú dê xa lạ. Ước mong của Thiên Chúa là cần có những người mục tử sẵn sàng hy sinh như là cánh cửa chuồng chiên để bảo vệ, để che chở đoàn chiên, nhưng yếu tố trần thế và sự khiếm khuyết của phận người đã làm hoen ố ước mong của Thiên Chúa. Trọng trách của người mục tử không chỉ làm hết giờ dù chưa hết việc, không chỉ làm hết việc nhưng chưa hết tình, luôn là người mục tử mẫu mực, tiếc thay, người mục tử hôm nay phần nào bị tục hoá theo xu hướng trần thế. Trước những thảm cảnh đó, sự hoang mang của đoàn chiên, sự chia rẽ của các thành viên trong chuồng chiên, các mục tử có cần được củng cố, có cần được tái sinh và cần thay đổi tất cả, từ nhận thức trách nhiệm cho đến trăn trở trong đời phục vụ, để cho đoàn chiên của mình được sống và sống dồi dào hơn không? Chắc phải nhờ đến sự trợ giúp đắc lực từ Chúa Thánh Thần, Đấng đã dẫn các Tông Đồ ngày xưa trên mọi nẻo đường truyền giáo, thì hôm nay cũng nhờ Ngài dẫn đưa những người mục tử trở về với căn tính của mình, trở lại với những trách nhiệm và bổn phận của mỗi người như đã lãnh nhận, để chăm sóc đoàn chiên của mình ngày một lớn lên trong tình hiệp thông và trong tình yêu thương. Chúa Thánh Thần vẫn ở đó, giữa lòng thế giới, trong lòng Giáo hội, chúng ta có đủ can đảm để cho Ngài thay đổi ý thức hệ, thay đổi não trạng và cả những quan niệm sống không còn phù hợp nữa, để đoàn chiên của Thiên Chúa ngày một lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi?
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã ở lại bên cạnh các môn đệ trong những lúc các ông hoang mang vì thiếu bóng dáng Thầy bên cạnh, xin Ngài ở lại với chúng con trong cuộc đời của các mục tử nơi các gia đình, trong các cộng đoàn, để chúng con được ngụp lặn trong tình thương bao la của Thiên Chúa. Ngài đã hy sinh tất cả cho đoàn chiên của mình, kể cả sự sống, xin cho các mục tử của Chúa hôm nay cũng vì đoàn chiên, sẵn sàng biến cuộc đời mình như cánh cửa để che chở và bảo vệ đoàn chiên, như mục tử sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên khi  gặp hoạn nạn và hiểm nguy. Amen.
 

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...