Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C   Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến, Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt
 

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt nhân từ của Đức Kitô, vị mục tử tối cao và đầy lòng nhân hậu của chúng ta. Ngài là vị mục tử đã sẵn sàng hiến thân mình để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Đồng thời cũng nhân dịp này, mẹ Hội Thánh cũng muôn mỗi người chúng ta thêm lời cầu nguyện, để Giáo Hội càng ngày càng có thêm nhiều mục tử biết sống theo mẫu gương người mục tử Giêsu.

Chúa Giêsu luôn là mẫu gương tuyệt hảo của mọi ơn gọi. Ngài đến để chiên được sống và sông dồi dào, những người tận hiến đi theo chân Chúa để sống ơn gọi, hiến mình cho ơn cứu chuộc chứa chan của Chúa Giêsu, luôn phải noi gương vị Thầy tốt lành, để sông tất cả cho việc phục vụ mọi người.

Ca nhập lễ

Địa cầu đầy ân sủng Chúa, do Lời Chúa mà trời xanh được tạo thành - Allêluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ðức Kitô, vị Mục Tử oai hùng của chúng con, đã khải hoàn tiến vào thiên quốc; xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mọn cũng được theo gót Người vào chung hưởng hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52

"Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người, ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. 

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. 

Bài Ðọc II: Kh 7, 9. 14b-17

"Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: "Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa là mục tử đời đời của chúng ta, chúng ta phải luôn bước theo Ngài, lắng nghe và làm theo ý Ngài trong mọi sự. Với niềm xác tín đó, chúng ta phấn khởi dâng những lời nguyện xin:

1. “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân” - Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, luôn là hiện thân đích thực của Chúa Giêsu mục tử, quan tâm chăm sóc, yêu thương và gìn giữ đàn chiên khỏi những cạm bẫy của kẻ thù.

2. “Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ” - Xin cho các xứ đạo trở nên những cộng đồng đời sống đức tin sống động, biết cầu nguyện và là lời mời gọi nhiều người tin nhận Chúa. Nhờ đó, các xứ đạo sẽ là vườn ươm thuận tiện cho ơn gọi thiên triệu Linh mục và tu sĩ cho Hội Thánh.

3. “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi” - Xin Chúa ban phát và làm triển nở muôn ơn gọi, Chúa đã gieo trồng trong tâm hồn giới trẻ công giáo, xin tình mến Chúa là động lực giúp họ khắc phục mọi khó khăn, để tự củng cố ơn gọi trong đời sống chứng nhân giữa lòng đời.

4. “Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi” - Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết noi gương vị mục tử, biết rõ từng con cái, để ân cần yêu thương chăm sóc hướng dẫn và tạo điều kiện để chúng có cơ hội tiến đến ơn gọi Linh mục và tu sĩ.

Chủ tế: Lạy Chúa, như con chiên bé nhỏ được Chúa thương yêu giữ gìn, xin cho chúng con biết cảm tạ và trung thành đền đáp ân tình đó bằng sự dễ dạy trước tác động của Chúa Thánh Thần, biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi theo Chúa cách chân thành, mến yêu và quảng đại. Chúng con cầu xin

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh, Người đã phó mạng sống mình vì con chiên, và đã đoái thương chịu chết vì đoàn chiên - Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là mục tử nhân lành, chúng con là đoàn chiên đã được Chúa cứu chuộc bằng máu châu báu của Ðức Giêsu Kitô. Cúi xin Chúa giờ đây thương đoái, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

NHẬN DIỆN MỤC TỬ VÀ NGƯỜI CHĂN THUÊ
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Hằng năm cứ đến ngày Lễ Chúa Chiên Lành (Chúa Nhật IV Phục Sinh), cả Giáo Hội hướng đến việc cổ võ ơn thiên triệu trong bậc tu trì nói chung và cách riêng ơn gọi làm linh mục. Có thể luận suy rằng khi người ta yêu sách phẩm hạnh cần có của một bậc sống thì mặc nhiên người ta khẳng định sự cao quý và cần thiết của bậc sống ấy.

Một sự thật dễ thấy, đó là khi đề cập đến mặt tích cực và khi đó là một trong những nhân đức hay lý tưởng thì người ta dễ đón nhận và cũng dễ tự bằng lòng khi thấy mình chưa đạt đến. Một trong những luận lý để tự châm chước đó là phận người còn nhiều hạn chế, thiếu sót vì như lời người xưa: “nhân vô thập toàn”. Trái lại khi nói đến điều tiêu cực, hay mặt trái của vấn đề thì người ta khó đón nhận, vì ai ai cũng vấn vương chút sĩ diện, chút tự ái nào đó. Dù vậy, qua những lời của chính Chúa Kitô, chúng ta cũng cần xem xét đôi điều để phân biệt mục tử với người chăn thuê.

Đã nói là phân biệt hai thực thể nào đó thì chắc chắn giữa chúng phải có nét tương đồng khiến người ta dễ lầm lẫn. Vì thế, trước hết chúng ta cùng xem xét một vài nét xem ra tương đồng giữa người chăn thuê và vị mục tử:

1. Qua cửa ràn chiên: Cả hai, vị mục tử và kẻ chăn thuê đều đường đường chính chính qua cửa ràn chiên mà vào và ra chứ không leo tường hay chui rào. Có thể nói rằng dù được tấn phong giám mục thành sự, được truyền chức linh mục thành sự, dù có sắc phong, có văn thư bổ nhiệm hợp pháp… thì cũng chưa hẳn đã là mục tử chính hiệu.

2. Biết chiên: Dù rằng khó có thể có cái “biết” theo nghĩa Kinh Thánh đó là đồng thân, chung phận, nhưng người chăn thuê cũng biết con chiên một cách nào đó khả dĩ đáng gọi là biết theo nhãn quan nhân loại.

3. Chiên nghe tiếng và đi theo mục tử cũng như kẻ chăn thuê: Ít ai phản đối sự thật này, vì người chăn thuê không phải là người lạ hay là kẻ trộm (x.Ga 10, 5;8). Ngoại trừ một số ít chiên “cá biệt” hoặc bị gán nhãn mác là “chống giáo sĩ”, thì có thể nói là đại đa số giáo dân Công giáo, cách riêng giáo dân Công giáo Việt Nam đều ngoan, theo nghĩa là biết vâng nghe lời các đấng bậc.

4. Người chăn thuê và mục tử đều dẫn chiên đến đồng cỏ và nguồn nước: Rất có thể chiên không được hưởng dùng các loại cỏ xanh tươi hay dòng nước mát trong cách tốt nhất, nhưng người chăn thuê vẫn không quên bổn phận cung cấp thức ăn và nước uống cho đàn chiên. Phải chăng đã và đang có đó nhiều vị giảng dạy, cử hành các Bí tích, làm mục vụ… mà còn thiếu tấm lòng mục tử?

Tiếp đến chúng ta cùng nhận diện những điểm khác biệt giữa người chăn thuê và vị mục tử. Đây là nội dung muốn chia sẻ. Hy vọng rằng khi trực kiến với hình ảnh mang tính phản diện thì chúng ta dễ giật mình hơn, không chỉ với những người đang trong phận vụ mục tử mà còn với cả những người trong danh phận con chiên.

1. Làm chỉ vì tiền: Mục đích nhắm của bất cứ người làm thuê nào, nếu thực sự là làm thuê, thì đều vì tiền công. Người chăn thuê cũng có thể có tấm lòng với đàn chiên, nhưng ưu tiên số một vẫn là tiền công, dù là công nhật, công tháng, công năm hoặc hưởng lương theo sản phẩm.

2. Làm hết giờ hơn là làm hết việc: Trong thân phận người làm thuê thì người ta rất mong đến giờ tan sở. Giả như người làm thuê nếu có làm hết việc thì ít khi hết lòng. Nếu người làm thuê làm ăn lương theo sản phẩm thì có đó chuyện làm hết sức, nhưng làm cách công tâm và hết tình thì chưa hẳn có. Trái lại, nếu đúng là mục tử thì có thể nhiều khi làm không hết việc, thậm chí có khi không được việc trước mắt, nhưng luôn thực thi hết lòng.

3. Không quan tâm đến chiên ngoài đàn: Đây là một điều tất yếu đương nhiên. Đã là làm thuê thì ít có ai thích dài tay với những việc xem ra không quá đòi buộc phải làm hoặc có xao nhãng hay không làm cũng chẳng bị trừ lương. Đã là mục tử thì không thể quên lời của Thầy chí thánh, Giêsu: “Ta còn nhiều chiên ở ngoài đàn…”

4. Không bao giờ sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì chiên: Cần thú nhận rằng chẳng có ai dại gì tự nguyện bị thiệt thân vì những gì không thuộc về mình. Khi thấy sói đến người chăn thuê sẵn sàng bỏ chiên để giữ lấy mạng sống mình (x.Ga 10, 12). Chuyện hiến dâng mạng sống vì chiên xem ra chẳng hề có trong tâm trí của người chăn thuê. Trái lại, đây là điểm không thể thiếu để thẩm định ai mới là mục tử.

Đọc lịch sử Giáo Hội và với chút luận suy thì chúng ta có thể khẳng định rằng đã và có thể đang có đó “kẻ trộm, kẻ cướp” trong vai mục tử. Thế nhưng đó chỉ là số rất nhỏ và rồi đoàn tín hữu cũng có thể dễ dàng phát hiện hạng người đến chỉ nhằm giết hại đàn chiên, hoặc nếu họ có ngụy trang cách khéo léo thì “cây kim lâu ngày trong bọc cũng sẽ lộ ra”. Trái lại sự nhập nhằng đen trắng giữa mục tử với kẻ chăn thuê thì hầu như rất khó nhận diện cả với đàn chiên và có thể với cả các đấng bậc trong vai vị mục tử.

Với bốn điểm đồng và bốn điểm dị, thầm mong khi phân biệt mục tử với người chăn thuê, chúng ta thêm xác tín rằng ngoài việc cần thiết cầu nguyện liên lỉ cho các mục tử trong Giáo Hội, thì đang còn đó nhiều việc đáng làm và nên làm. Cũng hy vọng rằng một số mục tử nào đó trong Giáo Hội, dù chưa hẳn xứng danh mục tử tốt lành nhưng không phải là những người chăn thuê. Và mong sao không hề có những kẻ chăn thuê đang mang danh mục tử.

Dù rằng ngay cả bậc thánh nhân được liệt vào hàng các Thánh mục tử thì không một ai thực sự là mục tử chính danh chính phận. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới đích thực là mục tử. Dù là bậc cao trọng và đạo hạnh trong Hội Thánh thì vẫn tồn tại hai tính phần mục tử và chăn thuê nơi các đấng bậc. Mong sao phần tính chăn thuê chỉ là phần chiếm tỷ lệ rất nhỏ nơi con người và đời sống các ngài. Nếu phần tính chăn thuê đang là 30-50% hay quá bán thì quả là đáng quan ngại. Chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ muốn đoàn chiên của Người sống và hành xử như “đoàn cừu của Panurge”, mà là như đoàn dân Thiên Chúa trưởng thành, đầy ý thức và tinh thần trách nhiệm, luôn tích cực cộng tác với ơn Chúa để dệt xây những mục tử tốt lành như lòng Chúa ước mong.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C - Lm Pet. Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 10, 27-30)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.
 
Suy niệm
 
Mỗi khi Chúa nhật thứ 4 phục sinh trở về, hình ảnh người mục tử nhân lành như được tô đậm lại và nổi bật trên cánh đồng cỏ xanh tươi bên cạnh dòng suối mát trong đang trôi lững lờ. Và đó cũng là hình ảnh Chúa Giesu dùng để nói về một Thiên Chúa yêu thương con người và chăm sóc cũng như bảo vệ con cái như người mục tử chăm sóc và bảo vệ đàn chiên.

Phụng vụ Lời Chúa từ bài đọc 1 trong sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy những sinh hoạt của các Tông Đồ và cộng đoàn giáo hội sơ khai cùng nhau sống tình hiệp thông, cùng chăm sóc lẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau những khó khăn, những thăng trầm trong đời sống đức tin. Thánh Phaolô, trong những bước đầu truyền giáo, Ngài cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng Ngài luôn khẳng định mục đích cuộc đời của mình là: “Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Ý thức về trách vụ của người mục tử, thánh nhân đã hiến trọn cuộc đời mình cho đoàn chiên, dù có bị bắt bớ, có bị tù đày hay oán ghét, người mục tử luôn ở bên cạnh đoàn chiên của mình.
 
Bài đọc 2 được trích từ sách khải huyền trình bày những thị kiến mà thánh Gioan đã được xem thấy. Trong những thị kiến đó, thánh nhân thấy đoàn người đông đảo kéo đến trước toà Chiên Con, Ngài ngạc nhiên vì không biết họ đến từ đâu và vì sao được đến trước toà Chiên Con như thế. Một vị bô lão đã trả lời cho Ngài biết họ đến từ đâu: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ”. Đau khổ và chết chóc là những gì họ đã nếm trải trong ơn gọi Kitô hữu của mình. Những Kitô hữu ban đầu đã phải nhận chịu nhiều thử thách, nhiều khổ đau và thiệt thòi. Tất cả những hy sinh đó, họ đón chịu vì anh chị em, vì tha nhân và hôm nay họ được nhận lãnh triều thiên vinh quang trên trời. Có thể nói đó là phần thưởng cho những người sống cho, sống vì và sống với người khác với bổn phận được trao phó.
 
Hình ảnh người mục tử dẫn đoàn chiên tới đồng cỏ xanh và suối nước mát luôn là một hình ảnh gần gũi và thân thương đối với người Do Thái, bởi đó là nghề nghiệp chính của tổ tiên và cha ông họ. Nếu một người mục tử thực sự sẽ luôn tìm cho đoàn chiên mình những cánh đồng cỏ xanh, để chiên được ăn no, được lớn lên mỗi ngày nhờ đủ chất dinh dưỡng, người mục tử đó còn dẫn chiên mình tới dòng suối mát, để chiên được uống no thoả cơn khát. Cũng nơi dòng nước mát, đoàn chiên được nghỉ ngơi, được thoả sức nô đùa vui vẻ trong sự bảo vệ và yêu thương của người mục tử. Hình ảnh người mục tử trong bài Tin Mừng được thánh Gioan nhấn mạnh thêm: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Đó là tình yêu thương thực sự của người mục tử, gọi tên chúng, nghe tiếng chúng gọi, quan tâm đến chúng và chăm sóc chúng mỗi khi đau yếu và bệnh tật. Quả thực đó là một hình ảnh đẹp của người mục tử luôn sống hết tình vì đoàn chiên của mình. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những mục tử chưa thực sự sống với trách vụ mình đã nhận, nên đó chỉ là một người chăn thuê. Người chăn thuê sẽ bỏ chạy khi kẻ dữ tấn công đoàn chiên, người đó sẽ trốn biệt dù chiên có bị bắt, bị cắn xé và bị giết bỏ, bởi đó không phải là chiên của anh ta, nên anh ta đâu cần phải lưu tâm và hy sinh cho chúng. Rồi cũng có những mục tử làm cho hết giờ nhưng chưa hết việc, làm hết việc nhưng chưa hết tình. Mỗi ngày anh ta chỉ đến và chỉ đường cho đoàn chiên ra đồng cỏ, rồi anh ta làm việc riêng của mình, hoặc chỉ làm việc vì đồng tiền lương được trả cho, không khi nào anh ta ở bên cạnh đoàn chiên để bảo vệ, để hướng dẫn và để chăm sóc cho chúng cách tận tình.
 
Vai trò của người mục tử luôn quyết định sự phát triển và sự sống còn của đoàn chiên, nếu đó là một người mục tử hết mình, hết tình và hết bổn phận vì đoàn chiên của mình, thì đoàn chiên đó sẽ lớn mạnh và sinh sôi nảy nở mỗi ngày, ngược lại, nếu người mục tử chỉ là một kẻ chăn thuê, không quan tâm đến đoàn chiên và từng con một, thì làm sao nghe được tiếng chúng và chúng nghe được tiếng anh ta. Chiên đau ốm hay bị tấn công, anh ta đều dửng dưng. Buồn thay cho đoàn chiên nào gặp những người chăn như thế. Nếu như nơi mỗi gia đình là hình ảnh của một cộng đoàn đức tin và yêu thương, thì người cha người mẹ trong gia đình đó có phải là người mục tử nhân lành không khi nơi gia đình có một đoàn con? Một người cha, một người mẹ chỉ biết sống với thế giới riêng của mình, chỉ biết sống với cái tôi của mình, chỉ biết an phận với hiện tại của mình, thì làm sao nơi gia đình đó có những đứa con ngoan, những đứa con biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa và Mẹ Cha? Làm sao nơi gia đình đó, những đứa con lớn lên trong sự bảo bọc, chăm sóc và hướng dẫn để trở thành những con người thực sự? Bởi vì chúng thiếu tình thương của cha, thiếu sự chăm sóc và hy sinh của mẹ. Một đoàn chiên bơ vơ không người chăn sẽ là những đứa con bơ vơ và cô đơn giữa cuộc đời. Nơi mỗi cộng đoàn xứ đạo cũng vậy, nếu thiếu đi sự hy sinh, thiếu đi sự đồng hành, thiếu đi sự cảm thông của người mục tử, chắc cộng đoàn xứ đạo đó sẽ không thiếu những chiên đói, chiên khát và chiên bệnh hoạn.
 
Với một xã hội phát triển song hành với những trào lưu thiên về vật chất và hưởng thụ, nếu đoàn chiên không chịu nghe tiếng mục tử và người mục tử không nghe được tiếng chiên kêu cứu, chắc đoàn chiên đó sẽ bị mai một bởi ẩn hiện trong đó là những chú sói dữ đang cắn xé đoàn chiên, đang chia rẽ đoàn chiên. Hình ảnh đoàn chiên và người mục tử còn được hoạ lại nơi mỗi cộng đoàn sống chung với nhau. Một đoàn chiên được quy tụ bằng tình thương và lòng mến nhưng cũng cần có người mục tử thực sự sống hết tình, hết mình và hết bổn phận vì đoàn chiên là cộng đoàn. Chiếc ghế quyền lực và bàn tay quyền bính luôn là hấp lực làm cho người mục tử luôn thể hiện quyền lực có trong tay và quyền bính được trao cho. Người mục tử đó sẽ ngập lụt trong sự hưởng thụ và vô cảm với đoàn chiên, vì thế, làm sao người mục tử đó nghe được tiếng chiên và biết được chiên mình khoẻ mạnh hay đau yếu, làm sao biết chiên mình được quan tâm, được chăm sóc mỗi ngày hay bị bỏ rơi, bị trù dập và bị hắt hủi, khinh miệt. Nếu đó đây có những người mục tử như thế, thì sớm muộn đoàn chiên sẽ bị sói dữ xé xác phân thây, sẽ bị chia rẽ và sẽ bị bỏ rơi giữa sa mạc khô cháy vô định hướng.
 
Lạy Chúa, Chúa là người mục tử nhân lành, đã hy sinh tất cả cho đoàn chiên, kể cả sự sống của Ngài. Xin cho mỗi chúng con luôn biết cầu nguyện cho người mục tử của chúng con, đó là Cha Mẹ, đó là các Linh Mục, đó là những người hữu trách, để tất cả luôn biết sống cùng, sống với và sống cho đoàn chiên của mình. Xin cho các mục tử luôn biết chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên trước những tấn công của kẻ xấu và thú dữ. Xin cho chúng con cũng luôn biết yêu mến và chăm sóc cho các mục tử của chúng con khi các ngài đau yếu và tuổi già đang trải dài trên cuộc đời các ngài. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các đoàn chiên của Chúa, để chúng nghe được tiếng Chúa nơi các mục tử và Chúa biết được chúng qua các mục tử nhân lành của Chúa. Amen.

Lm Pet. Trần Bảo Ninh


Chúa Chiên Lành
Sưu tầm

Vào năm 1943, xảy ra vụ năm người lính Đức bị phục kích và bị sát hại gần thành phố Chani, miền bắc nước Ý. Và thế là viên chỉ huy Đức Quốc Xã liền ra lệnh bắt 50 người thế giá nhất của thành phố đem đi xử bắn để dạy cho dân thành một bài học.

Đức Cha chánh và Đức Cha phó đã cố gắng can thiệp nhưng không hiệu quả gì. Tất cả 50 người đều bị trói, bị bịt mắt và xếp thành hàng dài. Thế rồi giây phút đen tối nhất đã đến. Tiếng còi hụ vang lên báo hiệu nhắm súng. Đức Cha chánh xin viên chỉ huy một đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị hành quyết. Ngài tìm cơ hội cho các nạn nhân được xưng tội để giao hoà với Chúa. May mắn thay, lời thỉnh cầu này được chấp nhận.

Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi vì sau đó hai vị giám mục đã không trở về chỗ cũ, trái lại các ngài đã đứng vào hàng ngũ những người bị xử bắn. Đức Cha chánh đã lên tiếng nói với viên chỉ huy: Không phải chỉ có 50 người, nhưng tất cả là 52 người chúng tôi. Ông còn quyết định bắn chúng tôi, thì xin hãy ra lệnh. Xin Thiên Chúa tha thứ cho ông.

Vừa dứt lời, bỗng từ bầu khí nặng nề của chết chóc vang lên tiếng reo hò, bởi vì các khẩu súng đang nhắm bắn đều hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên đều thoát khỏi những viên đạn của tự thần. Hôm đó từ pháp trường ra về, mục tử cũng như đoàn chiên đều sung sướng hát lời thánh vịnh: Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng như giấc mơ...

Hình ảnh hai vị giám mục đứng giữa những người bị xử bắn làm cho chúng ta nhớ tới Đức Kitô, vị mục tử nhân lành của chúng ta. Thực vậy, Ngài là Đấng thánh thiện và quyền năng, Ngài đã xuống thế làm người để trở thành một Emmanuel, nghĩa là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn đồng hoá mình với chúng ta, là những kẻ tội lỗi. Không những thế, Ngài còn hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, như lời thánh Phaolô viết: Chúa đã yêu thương tôi và đã nộp mình chịu chết vì tôi. Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Còn chúng ta thì sao?

Là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa, chúng ta cần phải lắng nghe và bước theo sự dẫn dắt của vị mục tử như lời Ngài đã phán: Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

Hãy thực thi những điều Chúa truyền dạy, để nhờ đó chúng ta thực sự là những con chiên trong đoàn chiên của vị mục tử nhân lành là chính Đức Kitô.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...