Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C Dẫn vào Thánh Lễ Anh chị em thân mến! Mỗi Thánh Lễ đều là lời tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Chúa Nhật hôm nay Hội Thánh dành để

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Mỗi Thánh Lễ đều là lời tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Chúa Nhật hôm nay Hội Thánh dành để tôn thờ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cách đặc biệt, làm nổi bật Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chương trình Cứu Độ của Người . Đây là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và mọi sinh hoạt Phụng Vụ của Hội Thánh.

Hiến tế giờ đầy, Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời Thiên Chúa cho ta được tham dự vào sự sống sung mãn của Chúa Ba Ngôi. Muốn vậy, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta khỏi mọi tội lỗi, hầu xứng đáng hiệp thông trong mầu nhiệm Tình Yêu vô cùng cao cả và thâm sâu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ca nhập lễ

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31

"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành".

Trích sách Châm Ngôn.

Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: "Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Xướng: Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Xướng: Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. 

Xướng: Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. 

Bài Ðọc II: Rm 5, 1-5

"Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ hồng ân của Bí Tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu chúng ta được trở nên Đền Thờ sống động của Chúa Ba Ngôi. Trong niềm tin tưởng, yêu mến và cậy trông, chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu xin.

1. “Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loàingười”.- Xin cho các vị Mục tử sống trọn thiên chức cứu chuộc của mình, trong việc hồi sinh các linh hồn qua Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể.

2. “Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu”,- Xin cho những phát minh khoa học tiến bộ của thời đại hôm nay, giúp con người khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa qua các điều kì diệu trong vũ trụ mà ca tụng và tin phục Chúa.

3. “Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật”,- Xin cho mọi người tín hữu ý thức niềm vui Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mà sống xứng đáng là những Kitô hữu chân thực.

4. “Cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến được Thánh Thần đổ xuống lòng chúng ta”,- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta đang gặp đau thương sầu khổ, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và soi sáng, vượt thắng mọi gian nan thử thách.

Chủ tếLạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh, xin cho chúng con một trái tim nhậy cảm trước ơn Chúa, biết yêu mến Chúa bằng một tình yêu trọn vẹn, đồng thời biết mở rộng lòng đón nhận và thương yêu tha nhân, để chúng con được hiệp thông với Chúa trong sự sống Thần Linh và đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

Ca hiệp lễ

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa vào tâm hồn chúng ta, mà kêu lên rằng: Abba, nghĩa là "Lạy Cha".

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

 
HÃY YÊU ĐI RỒI SẼ BIẾT SỰ THẬT
(LỄ CHÚA BA NGÔI) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn (x.Ga 16, 13). Nhờ lời mạc khải của Chúa Kitô, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi riêng biệt là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chỉ một Thiên Chúa duy nhất mà là Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Một mầu nhiệm vượt quá trí suy của nhân loại.

Vì sao Ba Ngôi mà chỉ là một Thiên Chúa hay vì sao chỉ một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi? Xin được trả lời cách thành thật rằng bản thân không biết. Vì tin vào Đức Kitô, Đấng có lời quyền năng và yêu thương tôi cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá, nên tôi tin vào lời của Người. Chính Chúa Kitô đã phải trả giá rất đắt, là cái chết thập giá, cho sự mạc khải này trong bối cảnh Do Thái giáo chỉ tin có một Thiên Chúa duy nhất và độc nhất. Chúng ta đừng quên một trong những lý do khiến dân chúng và nhiều lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ đã từng lấy đá ném Chúa Giêsu và lên án tử hình cho Người, vì Người tự cho mình là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa (x. Ga 10, 31-33; Mt 26, 62-66).

Thánh Kinh, đặc biệt Chúa Kitô không cho biết vì sao một Thiên Chúa mà là Ba Ngôi, nhưng đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào. Đó là mầu nhiệm tình yêu liên đới, hiệp thông trọn hảo, đầy năng động và sáng tạo. Và chúng ta, loài thụ tạo cao cả nhất trong các loài hữu hình, ngay trong kiếp lữ thứ này, có thể cảm nghiệm phần nào đó mầu nhiệm ấy, khi sống trong Thánh Thần, Đấng là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa Chúa con và Chúa Cha.

“Sự sống đời đời là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và Đức Giêsu Kitô mà Cha sai đến” (Ga 17, 3). Làm sao để nhận biết sự thật này nếu không được Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa tác động. Chúng ta đã được nhận làm con trong Đức Giêsu. “Vì là con, nên Thiên Chúa sai Thánh Thần của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: Abba, Cha ơi!” (Gl 4, 6). “Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 16). Không ai có thể tuyên xưng Đức Kitô là Chúa nếu không được Thánh Thần thúc đẩy (x.1Cor 12, 3). Thánh Thần chính là nguồn tình yêu. Vì thế chỉ những ai ở trong tình yêu mới có thể hiểu biết sự thật. Và khi hiểu biết sự thật thì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Làm sao ta có thể biết nghĩa phu thê là gì khi ta chưa sống hết tình với người phối ngẫu? Làm sao ta có thể biết được thế nào là quê hương khi ta chưa hết lòng hết tâm với vận mệnh quốc gia dân tộc? Làm sao ta có thể biết được giá trị của con người trong cõi nhân sinh này khi ta chưa trải rộng con tim với người đồng loại, với người anh chị em cận kề, nhất là với những người cô thế cô thân?…

Hãy yêu đi rồi bạn sẽ biết nhiều lẽ huyền nhiệm của sự trao ban và đón nhận. Hãy hiệp thông cách thực sự thì bạn sẽ biết thế nào là tình liên đới. Đây là một cái lẽ biết theo nghĩa Thánh Kinh, tức là không chỉ nhìn thấy thực tại, thấy vấn đề bằng trí khôn, mà còn gắn bó thiết thân, chung lưng đấu cật, khi sầu buồn lẫn khi hoan lạc, lúc thuận lợi cũng như lúc gặp phải nghịch cảnh, gian truân.

Ngay trong cuộc sống này, có nhiều điều mà lý trí phải chào thua. Sự khôn ngoan đích thực không hệ tại ở trí óc, nhưng là ở trái tim. Có thể có trường hợp người ta đâm ra mù quáng vì yêu. Nhưng đó chỉ là thứ tình yêu vị kỷ, nghiêng chiều đam mê vụ lợi hoặc bất chính. Khi đã biết yêu với tình yêu trong sáng, quảng đại quên mình, với một tình yêu bắt nguồn từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa thì không một ai là không ở trong ánh sáng. Và chính ánh sáng sẽ soi dẫn chúng ta đến cùng chân lý.

Là Kitô hữu, không gì hơn là biết quy chiếu về Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi để rồi biết yêu thương nhau bằng:


1. Một tình yêu thúc đẩy ta không chỉ muốn mà còn biết chủ động, tích cực làm cho người mình yêu phát triển và nên hoàn thiện.

2. Một tình yêu thúc đẩy ta tìm mọi cách để cho người mình yêu nên đáng yêu và được nhiều người yêu mến.

3. Một tình yêu thúc đẩy ta nỗ lực hết mình làm cho người mình yêu có đủ khả năng và sự nhiệt tình để yêu mến tha nhân.

Khi ta sống được chút tâm tình yêu mến này, thiết tưởng rằng chúng ta sẽ chẳng còn băn khoăn với câu hỏi tại sao Ba Ngôi mà chỉ một Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì biết cội nguồn của mình chính là Thiên Chúa Ba Ngôi.
 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

 
SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C

Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16, 12-15).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Suy niệm

"Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được”. Quả thực là như thế, nhiều khía cạnh trong đời sống đức tin của chúng ta, nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta chẳng biết gì sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, đặc biệt là sự hiện diện của Đức Giêsu, Đấng đã giới thiệu cho chúng ta là Ngài có một người Cha trên trời, Ngài gọi là Cha, và hướng dẫn chúng ta cũng gọi Ngài là Chúa Cha, và bên cạnh là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Khi giới thiệu cho con người về công trình tạo dựng, tác giả sách Châm ngôn cũng phần nào giới thiệu cho chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự hiện diện từ đời đời, một sự hiện diện đầy quyền năng nhưng cũng rất gần gũi, thậm chí sự hiện diện đó còn đem lại cho Thiên Chúa niềm vui: “Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Thiên Chúa là vậy, bởi Ngài là tình yêu, một tình yêu tròn đầy và viên mãn. Chính sự tròn đầy và viên mãn đó, Thiên Chúa muốn thông chia cho con người sự sống và niềm hạnh phúc đích thực của Thiên Chúa cho con người. Tình yêu đích thực là tình yêu trao ban, là tình yêu tự hiến, là sống cho người mình yêu, tất cả cho người mình yêu, vì thế, Thiên Chúa đã trao ban cho con người tất cả, ngay cả người con yêu quý nhất của Ngài. Quả là một tình yêu không vụ lợi, không toan tính và không mong đáp đền.

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đã trở nên hiện thực khi Ngài sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian, mặc lấy phận người, sống và chết cho con người. Trong phận người của Đức Giêsu, đã hơn một lần Ngài hé mở cho chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong lời nguyện hiến tế của Đức Giêsu, Ngài mạc khải cho nhân loại biết về tương quan của Ngài với Cha, Ngài gọi Chúa Cha là Abba! Lạy Cha, và bên cạnh Chúa Cha là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, là Thần Chân Lý, là Đấng Bảo trợ. Khi một ai tin vào Người Con và tin vào những lời Người Con đó nhận từ Chúa Cha và thông truyền lại, thì người ấy được nên công chính, nên con cái của Thiên Chúa. “khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó”. Đó là lời khẳng định của thánh Tông đồ dân ngoại, khi Ngài nói với con cái thành Roma về một Thiên Chúa đã cho con người được nên công chính nhờ vào niềm tin chứ không nhờ lề luật hay truyền thống.

Sau khi phục sinh, Đức Giêsu chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng mà Ngài gọi là Thần Chân lý. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho các môn đệ từng bước đi vào tương quan Thiên Chúa với con người, một tương quan vượt trên mọi tương quan của thế gian, một tương quan đưa con người đi vào tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính trong tương quan đó, con người cảm nhận chỗ đứng của mình trong cung lòng của Thiên Chúa, một chỗ đứng thật hạnh phúc cho một tạo vật đầy khiếm khuyết trong vòng tay của Đấng Tình Yêu.

Để có thể tin nhận một Thiên Chúa tình yêu và nơi Ngài có những ngôi vị khác nhau, chúng ta cần cố gắng thật nhiều và chấp nhận những thay đổi trong cái nhìn, trong lý trí và trong thái độ sống từng ngày, sự thay đổi đó có bàn tay của Chúa Thánh Thần. Khởi đi từ niềm tin đa thần, dân riêng của Thiên Chúa đã được thanh luyện và trải qua nhiều thăng trầm trong hành trình đó, họ phải chấp nhận loại khỏi cuộc sống mình những vị thần làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa, Đấng luôn ở bên cạnh họ trong cuộc sống. Để chấp nhận một Thiên Chúa độc thần, con người cần có một cuộc cách mạng về niềm tin, cuộc cách mạng đó không dẫn con người đi vào ngõ cụt trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng đưa con người đi vào tương quan gần gũi và thánh thiêng giữa Thiên Chúa và con người. Và nếu như hôm nay, con người được tra vấn về niềm tin của mình, liệu con người có thực sự chấp nhận một niềm tin độc thần hay vẫn còn lẫn lộn giữa niềm tin đa thần và niềm tin độc thần.

Trong đời sống hiện tại, người Kitô hữu từng ngày vẫn đối diện với những vị thần có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, đó là vị thần quyền bính, vị thần của cải và vị thần xác thịt. Những vị thần đó luôn song hành với mỗi con người, luôn là nguyên cớ vấp phạm và sa ngã, thậm chí có những lúc đã làm cho con người trở thành kẻ phản bội, kẻ ngoại tình. Trong đời sống gia đình của người tín hữu cũng luôn đối diện với những khó khăn đó, vì miếng cơm manh áo, người tín hữu hôm nay phải chọn lựa giữa những giá trị tinh thần và những giá trị vật chất, giữa những giá trị đem lại sức sống cho tâm hồn và những giá trị đem lại thú vui cho thể xác. Chính trong những chọn lựa đó, lắm lúc đã làm cho người tín hữu trong các gia đình có những quan niệm lệch lạc về niềm tin, về tình thương của Thiên Chúa, và ngay cả về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa nữa. Chính những khoảnh khắc như thế, có phải là lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Thần Chân Lý, để hiểu được phần nào mầu nhiệm tử nạn, để thẩm thấu được giá trị của tình yêu và ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.

Không đóng khung lại trong đời sống của người tín hữu nơi các gia đình, nhưng niềm tin đa thần vẫn còn là một thách đố nơi các cộng đoàn với những ơn gọi đặc biệt. Với những lời khấn Phúc âm, các Tu sĩ được mời gọi thuộc trọn về Thiên Chúa qua đời sống phục vụ theo linh đạo mỗi cộng đoàn, vậy mà khi bước vào đời sống phục vụ, những nhu cầu, những phương tiện, ban đầu là như thế, nhưng dần dần trở thành những vị thần điều khiển con người Tu sĩ và dẫn lối họ đi theo những suy nghĩ và tính toán theo kiểu thế gian. Niềm tin độc thần nơi họ đang dần bị mai một, thay vào đó là niềm tin vào những vị thần khác của thế gian, và Thiên Chúa cũng được nhìn nhận với một khuôn mặt khác hẳn khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu ban đầu.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn mãi là một mầu nhiệm trong đạo, không vì mầu nhiệm mà người tín hữu mỗi ngày một xa dần Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho Giáo hội, để Ngài hướng dẫn con người đi vào trong mầu nhiệm đó, từng ngày khám phá tương quan Ngôi Vị giữa Cha và Con và Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, người tín hữu còn được vinh dự đi hoạ lại bức tranh tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, để như là điểm đến cho mọi người, mọi gia đình và toàn thế giới.

Lạy Thiên Chúa, tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa là một bản tình ca hoàn hảo, và Ngài muốn con người hoạ lại bản tình ca đó trong đời sống của họ, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Ngài, xin cho mỗi người chúng con biết khám phá những giai điệu của tình yêu Thiên Chúa, để cuộc đời chúng con như là một bản tình ca trong bàn tay của Thánh Thần. Chúa đã yêu con người và nhìn nhận con người như là người yêu của Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận tình yêu đó khi biến đổi đời mình như là một nốt nhạc trong bản tình ca, để bản tình ca đó được cất lên và vang mãi vang mãi trong thế giới ảm đạm và trống vắng tình yêu. Amen.

Lm Pet. Trần Bảo NinhMọi sự của Cha là của Thầy

(Trích trong 'Manna')

Mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá nhiều lần, chúng ta nhắc đến Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Chúng ta muốn ghi dấu của Ba Ngôi trên thân thể, và trên mọi hoạt động của ta, hay đúng hơn, chính Ba Ngôi đã không ngừng ghi dấu trên cuộc đời ta và trong suốt dòng lịch sử.

Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Duy Nhất trong Ba Ngôi vị là mầu nhiệm được Đức Giêsu mạc khải cho ta.

Cha là Đấng yêu Con và hằng sinh ra Con. Con là người được yêu và được Cha sai vào thế giới. Thánh Thần là tình yêu, nối kết Cha và Con.

Như vậy Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một ngôi vị đơn độc, nhưng là Ba Ngôi hiệp thông chặt chẽ với nhau.

Ba Ngôi chia sẻ cho nhau mọi sự mình có: "Mọi sự Cha có đều là của Thầy" (Ga 16, 15).

Ba Ngôi cùng nhau hành động trong sự hoà hợp. Thánh Thần không tự mình mà nói nhưng chỉ nhắc lại và đào sâu lời Đức Giêsu, giống như Đức Giêsu đã chẳng tự mình mà nói nhưng chỉ nói những gì mình nghe được từ Cha.

Thánh Thần sẽ tôn vinh Đức Giêsu như Đức Giêsu đã suốt đời tôn vinh Cha.

Nếu sống là sống với, sống cho, sống nhờ thì ta có thể gặp được mẫu mực sống tuyệt vời nơi Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mỗi Ngôi đều không tìm mình, chỉ sống cho Ngôi khác, và từ đó tạo ra khuôn mặt riêng của mình. Thiên Chúa vừa là một, vừa là ba. Hội Thánh cũng vừa duy nhất, vừa đa dạng. Mười hai tông đồ, bốn sách Tin Mừng, hai kinh Lạy Cha... Để sự duy nhất đừng trở thành độc khối nghèo nàn, để sự đa dạng đừng trở thành cớ chia rẽ, cần có sự hiệp thông sâu xa trong Hội Thánh.

Đời sống của Ba Ngôi là mẫu mực cho mọi tổ chức của con người trên trần thế.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta chiêm ngắm sự hiện diện của Ba Ngôi ở nơi ta.

"Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14, 23), "Thánh Thần ở lại bên cạnh anh em và sẽ ở trong anh em" (Ga 14, 17).

Đây là tin mừng quá đỗi lớn lao: Thiên Chúa siêu việt xa thẳm lại ở rất gần ta, chỉ cần quay vào nội tâm, là ta gặp được Ngài.

Kitô hữu là người mang trời cao, mang thiên quốc trong mảnh đời yếu đuối của mình. Hãy cung kính trước sự hiện diện đó, và để cho Tình Yêu Ba Ngôi tự do hoạt động nơi bạn, và qua bạn mà lan đến toàn thế giới.

Gợi Ý Chia Sẻ

"Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai." Bạn có kinh nghiệm gì về việc sống hết mình cho người khác, mà vẫn không đánh mất chính mình?

Một em bé nói: "Thiên Chúa là một người cha yêu con cái như một người mẹ." Đâu là hình ảnh của bạn về Thiên Chúa? Có khi nào bạn cảm nghiệm được Ngài yêu bạn không?

Cầu Nguyện

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng co tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...