Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

 

Nghe MP3: 

 

Ca nhập lễ

Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi, Lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải thoát tôi; Ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Một trong những nỗi khát vọng lớn của con người là ước muốn được an toàn. Những quảng cáo bảo hiểm, để dành tiền trong ngân hàng, đều đánh đúng vào cái bản năng muốn được an toàn và sinh tồn. Xét về đời sống vật chất, chúng ta đều sửa soạn dự liệu cho tương lai khi về già.

Bài sách Giảng Viên nói về những người làm việc vì sự nghiệp trần gian, coi đó là cùng đích, thì những cố gắng của họ là hư không, vì nó không dựa trên những sự nghiệp vĩnh cửu, nên con người ăn không ngon ngủ không yên là phải. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Colosê căn dặn ta hãy tìm kiếm những sự trên trời, đừng lo những của cải trần thế.

Chính vì vậy Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã muốn chúng ta hãy đặt cho đúng chỗ những ước muốn của con người. Vậy chúng ta hãy bước theo Đức Kitô trong hiến tế giờ đây, bằng lòng thống hối ăn năn, cương quyết từ bỏ những ràng buộc bất chính để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23

"Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm".

Trích sách Giảng Viên.

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. 

Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. 

Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta". 

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-5, 9-11

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 13-21

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Của cải vật chất là hồng ân Chúa ban để ta hưởng dùng và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng phải sử dụng cách nào cho hợp ý Chúa. Trông cậy ơn Chúa giúp, chúng ta dâng lời cầu xin.

1. “Ích gì cho ngươi bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần?”- Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa tha thiết với sứ vụ, vì ý thức rằng sau khi lận đận vì đoàn chiên Chúa, luôn được Chúa trao lại cho phần thưởng cả đời này lẫn đời sau.

2. “Anh em hãy lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó”.- Xin cho các tín hữu nhờ ân sủng của Chúa và sống hi sinh, theo gương Chúa Kitô và các Thánh, để trị diệt con người cũ và thăng hoa con người mới, xứng với danh hiệu nghĩa tử của Thiên Chúa.

3. “Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh khỏi mọi thứ tham lam”- Xin cho các nhà khoa học biết yêu chuộng hòa bình, quyết tâm không phát minh những vũ khí giết hại nhân loại, hầu có thể thực tâm mưu cầu hòa bình cho mọi nơi, để thế giới mà Chúa đã tạo dựng cách tốt đẹp, không bị hủy diệt vì bàn tay tội lỗi của con người

4. “Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm đâu”- Xin cho những người sống đời dâng hiến luôn nhớ rằng: nhân loại cần lời cầu nguyện chân thành và sốt sáng của họ hơn bất cứ gì khác, để thế giới được ổn định và phát triển.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: cầu nguyện là hiện diện trước nhan Chúa, bầy tỏ tình yêu và gắn bó với Ngài, để không gì có thể làm chúng con xa lìa Chúa dù tiồn tài, danh vọng hay bất cứ gì khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh bởi trời, có đủ mọi mùi thơm ngon và mọi hương vị ngọt ngào.

Hoặc đọc:

Chúa phán: Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không  hề khát bao giờ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con; xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin...

Suy niệm

Suy niệm Chúa nhật 18 thường niên – năm C

Lm Pet. Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 12, 13-21
 
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
 
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
 
Suy niệm

Chúa nhật thứ 18 mùa thường niên trở về, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái là chúng ta, dừng lại bên lề cuộc sống, để thấy được sự nguy hại của lòng tham trong con người. Chính sự tham lam đã giết chết Thiên Chúa trong cuộc đời. Chính sự tham lam đã tận diệt tình người có thể ngay trong gia đình, trong lối xóm và trong xứ đạo. Cũng từ sự tham lam, con người đánh mất luôn những giá trị Kitô giáo, những giá trị nhân văn và những tiếng nói đến từ lương tâm con người. Tất cả chỉ vì tham lam. Tính tham lam trong mỗi con người luôn thức tỉnh, lôi cuốn bản thân vào trong những giá trị của nó, đồng thời tách biệt chúng ta ra khỏi tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân.
 
Từ bài đọc 1, từ sách Giảng viên, tác giả cho chúng ta thấy sự hữu hạn của vật chất, của cải, ngay cả sự tồn tại của con người, nay còn mai mất, nay xuất hiện, ngày mai tan biến vào trong cõi tinh không: “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?”. Không có gì dưới bầu trời này có thể tồn tại vĩnh viễn, không có gì có thể tôn tạo nên giá trị của con người ngoài chính giá trị mà con người nhận được từ Tạo hoá, ngay cả tiền bạc, của cải dù có nhiều bao nhiêu cũng chỉ là hư vô, cũng chỉ là hữu hạn. Con người có vất vả làm việc ban ngày, suy nghĩ ban đêm hay cố gắng để có được mọi sự thì cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi.
 
Bước sang bài đọc 2, thánh Phaolô trong thư gởi cho giáo đoàn Côlôxê, thánh nhân đã nhắc nhở mọi người rằng : “nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất”. Thánh Tông đồ đã mở ra cho họ cánh cửa mới để họ thấy được giá trị của con người, họ được cứu chuộc bằng máu của Đức Kitô, Con Thiên Chúa, họ đã được Ngài cho sống lại với Ngài trong sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, con người hãy đi tìm kiếm những sự trên trời, tìm kiếm những giá trị vĩnh viễn, tìm kiếm quê hương đích thực của mình là Nước Trời, chứ đừng mải mê thế sự, đừng mải mê tìm kiếm những giá trị của thế gian như quyền lực, địa vị, danh vọng và tiền bạc của cải. Tất cả những yếu tố đó chỉ làm cho con người bị vong thân, làm cho con người mất dần khả năng tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu là Nước Trời.
 
Câu chuyện chia chác gia tài được thánh Luca kể lại trong bài Tin Mừng, như là một lời nhắc của Chúa Giêsu gởi đến cho các môn đệ và chúng ta, để mỗi người ý thức về tính tham lam của bản thân, rồi từ đó, biết cố gắng tìm kiếm những giá trị thượng giới và vĩnh cửu. ”Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Thiên Chúa tạo dựng con người với một trái tim vô biên, chính vì sự vô biên đó, con người cảm thấy không bao giờ đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống, do đó, họ luôn tìm đủ mọi phương cách để có được mọi thứ, thậm chí còn tranh chấp, chiếm đoạt, gian lận, lừa lọc và cướp bóc của người khác. Tất cả khởi đi từ sự tham lam của con người. Trái tim vô biên của con người chỉ có một mình Thiên Chúa vô biên mới có thể lấp đầy được mọi khoảng trống đó, vì thế, dù họ là một tín hữu con cái Thiên Chúa, nhưng khi họ đi tìm một ngẫu tượng khác thay thế Thiên Chúa trong tâm hồn họ, liệu rằng ngẫu tượng đó có thể thay thế Thiên Chúa, thoả mãn mọi nhu cầu cuộc sống tinh thần cho họ không?
 
Khi con người quá tham lam tích trữ cho mình mọi thứ, chính là lúc con người đang tôn thờ ngẫu tượng. Đó là lời của thánh Phaolô đã lên tiếng khi chứng kiến con cái thành Côlôxê luôn bỏ bê những giá trị tinh thần, mà đi tìm những giá trị vật chất và của cải. Khi con người tôn thờ ngẫu tượng, là lúc con người tự đánh mất những giá trị nhân văn, những giá trị nhân bản, những giá trị tinh thần của Kitô giáo trong chính đời sống của mình. Đâu phải những người ngoại giáo mới tôn thờ ngẫu tượng, mà chính ngay người Kitô hữu cũng thờ ngẫu tượng hơn ai hết. Bởi khi họ để cho của cải vật chất xâm chiếm tâm hồn và điều khiển mọi sinh hoạt của cuộc sống, trong đó có cả đời sống tinh thần, thì liệu rằng những chọn lựa đặt trên nền tảng Tin Mừng có còn hữu hiệu nữa không? Khi của cải điều khiển mọi tương quan con người, thì liệu rằng, những giá trị siêu nhiên có còn là tiêu chí đầu tiên để người tín hữu hướng đến và là động lực vượt qua mọi trở ngại nữa không? Khi địa vị và quyền bính trong cuộc sống tác động lên mọi suy nghĩ và chọn lựa của người Kitô hữu, thì liệu rằng, giá trị của sự sống, giá trị của con người có được coi trọng và được bảo vệ như Tin Mừng đòi hỏi và lương tâm của người tín hữu còn đủ nhạy bén để đưa ra quyết định cuối cùng là bảo vệ sự sống và chăm sóc lẫn nhau trong tình liên đới nữa không? Tất cả những vấn nạn đó đến từ sự tham lam của con người.
 
Đời sống gia đình hôm nay đang đối diện với muôn vàn thay đổi từ thế giới, nào là miếng cơm manh áo, nào là công ăn việc làm, nào là tương lai và sự nghiệp, tất cả như đang trở thành một trở ngại lớn cho người Kitô hữu. Bởi mọi nhu cầu đó đều chính đáng nhưng cũng dễ trở thành bàn tay hai mặt, làm thay đổi giá trị con người và thay đổi cả niềm tin của mỗi người. Đối diện với cuộc sống thực dụng, mỗi gia đình cần có những phương tiện, những nhu cầu căn bản, tối thiểu cho mình và cho gia đình, nhưng để có được những thứ đó, cần có những đánh đổi, có ai chấp nhận thua thiệt người khác để có được tâm hồn thanh thản hay chấp nhận một lương tâm câm nín để có được mọi nhu cầu, mọi phương tiện.
 
Yếu tố tham lam luôn tồn tại trong con người hiện hữu, do đó, dù sống ơn gọi nào cũng không tránh khỏi yếu tố Tham – Sân – Si đó. Tham lam đâu vắng bóng trong các cộng đoàn dòng tu đâu, nó vẫn ẩn hiện dưới nhiều hình thức và nhiều cung bậc khác nhau, chúng ta không thể tận diệt những yếu tố đó trong con người của mình được, nhưng phải chấp nhận kiềm chế, chấp nhận thua thiệt, và chấp nhận trở nên nhỏ bé thì mới mong thắng được tính tham lam, còn không, yếu tố ngẫu tượng vẫn ngự trị trong cuộc sống mỗi thành viên trong cộng đoàn và hậu quả sẽ là chia rẽ và gây cho nhau những khổ đau về tinh thần.
 
Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con của cải vật chất như là những phương tiện giúp chúng con sống và làm việc tốt hơn trong vườn nho của Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức về những phương tiện Chúa cho đó, để biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu là Nước Trời. Chúa luôn nhắc nhở chúng con về sự nguy hại của tính tham lam, sẽ làm con người xa Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết huấn luyện lương tâm để có những chọn lựa đúng đắn, để có những quyết định sáng suốt, giúp chúng con có được tấm vé vào Thiên Đàng. Amen.

 

Lm Pet. Trần Bảo NinhNhững kho lớn hơn

(Trích dẫn từ 'Manna')

Cái kho là quan trọng. Kho bạc quan trọng đối với một đất nước. Kho lẫm cần cho người làm nghề nông.

Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho riêng. Có thể là một tủ sắt để trong nhà hay ở ngân hàng.

Mọi lợi nhuận đều thu vào kho.

Ai cũng muốn cho kho của mình bành trướng.

Sau một vụ mùa bội thu, mối bận tâm lớn nhất của ông phú hộ trong dụ ngôn là tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa màu của mình, vì những kho cũ không đủ sức chứa nữa. Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp này: phá những kho cũ, làm những kho mới lớn hơn, rồi bỏ tất cả hoa màu, của cải vào đó, khóa lại cho thật kỹ, đề phòng kẻ trộm.

Khi nhà kho đã an toàn thì tương lai của ông vững vàng ổn định. Nhiều của cải cho phép ông sống thoải mái trong nhiều năm. Những cái kho lớn cho ông tha hồ vui chơi, ăn uống. Ông thấy mình chẳng cần đến Chúa, chẳng cần đến ai. Của cải trong kho bảo đảm cho ông sống hạnh phúc. Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình (x. Lc 12,34). Xin đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy.

Kho là nơi của cải đổ vào, sinh sôi nẩy nở. Kho không phải là chỗ chia sẻ cho người khác. Ông phú hộ sống cô độc, khép kín như cánh cửa kho. Ông sống với cái kho, sống nhờ cái kho.

Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan, nhưng ông không ngờ cái chết đến lúc đêm khuya, hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến. Ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả. Cái kho không níu được ông, cũng không vững như ông nghĩ. Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay.

Ai trong chúng ta cũng có một hay nhiều kho. Có thể chúng ta ôm mộng làm giàu hay đang giàu lên, chúng ta định nới kho cũ hay xây kho mới. Chúng ta chăm chút cái kho cho con cháu mai này.

Thật ra của cải không xấu, xây kho cũng không xấu. "Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam" (12,15).

Phải mở rộng những cánh cửa kho của mình, để kho không phải chỉ là nơi tích trữ cho tôi, nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ tha nhân. Đừng để nhà kho, két sắt, ví tiền thành mục đích.

Người giàu đáng yêu trước mặt Thiên Chúa là người biết mở kho để trao đi và thấy Thiên Chúa liên tục làm cho kho mình đầy lại. Làm thế nào để khi ra trước toà Chúa, chúng ta thấy kho của mình trống trơn vì vừa mới cho đi tất cả.

Gợi Ý Chia Sẻ

Đất nước chúng ta phải đối diện với nạn tham nhũng. Đất nước nghèo đi trong khi kho của một số người phình ra. Theo ý bạn, tôn giáo giúp gì để đẩy lui nạn tham nhũng?

Tiền bạc là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng tiền bạc cũng là điều nguy hiểm. Theo ý bạn, đâu là những nguy hiểm do tiền bạc của cải đem lại?

Cầu Nguyện

Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.

Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Ladarô túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh người nghèo trong xã hội.

Lạy Cha chí nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt, vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.

Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu, nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...