Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. (Ga 6, 61-70)

Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B
 

Ga 6,60-69

 
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B


Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suốt ngày.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Lời Chúa trong sách Giôsuê và trong Phúc Âm Gioan hôm nay tập trung vào chủ đề: Chọn phụng thờ Thiên Chúa và đi theo Chúa Kitô. Thời Cựu ước, trong sa mạc, ông Giôsuê và dân Israel đã chọn phụng thờ Thiên Chúa, vì Chúa đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ, còn trong thời Tân Ước mười hai Tông Đồ đã chọn đi theo Chúa Giêsu, vì Người có những lời ban sự sống đời đời. Sự chọn lựa căn bản này là một điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có một chọn lựa đúng, thì cho dù cuộc sống có vất vả, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, nếu quyết định đi theo một chọn lựa sai lầm. Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy hối lỗi về những chọn lựa sai lầm làm mất lòng Chúa, để xứng đáng dâng Thánh Lễ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

Xướng: Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. 

Xướng: Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ; Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. 

Xướng: Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy. 

Xướng: Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân; kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. 

Bài Ðọc II: Ep 5, 21-32

“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 61-70

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sự chọn Chúa của chúng ta sẽ mang lại phần thưởng mà Thánh Phêrô và các Tông Đồ xưa đã nhận lãnh, đó là được chia sẻ tấm Bánh Hằng sống, Mình và Máu Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy cầu xin để luôn có được sự chọn lựa đúng đắn :

1. “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại” – Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục trong Hội Thánh, biết gắn bó đời mình với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, để các ngài kiên vững trước những chống đối, bách hại do sứ vụ.

2. “Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô” – Xin cho các gia đình trên thế giới, biết noi theo gương Đức Kitô yêu thương và phó nộp mình vì Hội Thánh, để họ trung thành giữ giao ước của hôn nhân.

3. “Lạy Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống” – Xin Chúa nâng đỡ đức tin cho giới trẻ hôm nay, để họ không say mê thần tượng nào khác và xác tín rằng chỉ có Đức Kitô mới trao ban sự sống đích thực.

4. “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa” – Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta hiên ngang, can đảm, hãnh diện tuyên xưng chân lý tuyệt đối và cao cả này, vì đó là nguyên tắc cho mọi tư tưỡng, ước muốn và hành động thánh thiện của chúng ta.

Chủ tế: “Bỏ Thầy con biết theo ai?” Lạy Chúa Kitô, trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã thề hứa trọn đời theo Chúa. Xin giúp chúng con biết chấp nhận những nghịch lý của đời sống Kitô hữu, bằng đời sống luôn gắn bó với Chúa, tin tưởng và phó thác tuyệt đối nơi Ngài, để chúng con có thể kiên vững hăng say bước theo Chúa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Ðức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo; xin thương tình ban cho Giáo Hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, do kết quả việc Chúa làm, địa cầu được no phỉ, để từ trong đất, con người tạo ra cơm bánh, và rượu làm hoan hỷ lòng người.

Hoặc đọc:

Chúa phán: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Chúa Nhật XXI TN B

Anh em có muốn bỏ Thấy không?”. Đây không chỉ là câu hỏi Giêsu dành cho các tông đồ xưa mà còn dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Ta có theo Chúa hay không? Phải dứt khoát không thể nửa chừng, nước đôi. Chọn theo Chúa, ta sẽ được sống. Bởi chính Chúa mới đem lại cho chúng ta hạnh đời đời.

Xin cho chúng ta biết thân thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Bỏ thầy con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Kết quả diễn từ về Bí Tích Thánh Thể của Chúa Giêsu hầu như bị thất bại. Dân chúng thì bỏ đi. Nhiều môn đệ thì cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm: lời gì mà chướng tai thế? ông Ta làm sao lấy thịt mình cho người ta ăn được? họ tỏ ra chán ngán và rút lui.

May thay Simon Phêrô thay mặt nhóm 12 tuyên tín vào Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Thật là an ủi và ấm lòng Chúa Giêsu biết bao!

Tin vào Bí Tích Thánh Thể luôn là thử thách lớn lao chẳng những đối với dân chúng, cho các môn đệ xưa kia mà còn cho cả những người kitô hữu chúng ta ngày nay. Làm sao chúng ta có thể tin nhận Chúa Giêsu lại hiện diện nơi tấm bánh đơn sơ, bé nhỏ? Làm sao Chúa Giêsu lại biến bánh và rượu trở nên thịt và máu Ngài để nuôi sống chúng ta? Nếu không được Chúa ban ơn đức tin.

Chính đức tin sẽ giúp chúng ta vượt lên những nghi nan mà phó thác hoàn toàn vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta:

Vì tình yêu, Chúa dựng nên chúng ta…

Vì tình yêu Chúa xuống thế làm người ở với chúng ta.

Vì tình yêu Ngài đã hiến thân chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

Cũng chính vì quá yêu nhân loại nên Chúa đã biến bánh và rượu trở nên thịt máu Ngài để nuôi dưỡng, ở lại trong ta và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài.

Xin cho chúng ta mỗi lần tham dự thánh lễ, cảm nhận được tình thương vô vàn mà Chúa dành cho chúng con qua bí tích Thánh Thể; cho chúng con ý thức dọn tâm hồn cho xứng hợp, để đón nhận Chúa vào ở trong lòng chúng con. Amen

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN- Năm B

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
ĐTGM. Jos. Ngô Quang Kiệt

Đức tin là một con đường: con đường dẫn ta tới Chúa. Đây là một con đường dài. Vì ta sẽ phải đi suốt cuộc đời mới hết. Đường đức tin có những quãng đầy hoa thơm cỏ lạ và tiếng chim hót véo von. Đó là những khi niềm tin dâng đầy. Ta cảm thấy phấn khởi vì được gặp gỡ Chúa, được Chúa an ủi, mọi sự diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Nhưng đức tin sẽ phải trải qua những quãng đường gian nan đầy chông gai sỏi đá. Ta gặp khó khăn thử thách. Ta gặp đau khổ thất bại. Ta không tìm đâu ra lối thoát. Ta như chìm trong đêm tối mênh mông chẳng có ánh sáng nào soi đường dẫn lối. Đó là khi niềm tin bị thử thách, bị nghiêng ngả chao đảo. Ta cảm thấy mệt mỏi chán chường. Ta muốn bỏ cuộc, rẽ sang đường khác. Ta bị cám dỗ tìm con đường dễ dàng hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn.

Đó là trường hợp của những người Do Thái và một số môn đệ hôm nay.

Khi Đức Giêsu hoá bánh và cá ra nhiều nuôi năm nghìn người, niềm tin của đám đông dâng lên cao vời vợi. Họ phấn khởi mừng vui. Họ tin tuyệt đối rằng Người chính là Đấng Cứu Thế đến cứu dân tộc Do Thái. Niềm tin của họ mạnh mẽ đến nỗi khi Đức Giêsu trốn đi, họ vẫn đuổi theo sát nút với ý định tôn Người lên làm vua cai trị họ.

Thế mà hôm nay, khi Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, đám đông đã bỏ Chúa. Một số môn đệ cũng bỏ Chúa mà đi. Đức tin bồng bột tưởng chừng như không gì dập tắt nổi của những ngày hôm trước nay đã tan tành như mây khói. Sự gắn bó tưởng chừng như không gì chia cắt nổi bỗng trở nên nhạt nhẽo lạnh lùng. Đức tin gặp thử thách và họ đã không đủ mạnh tin để vượt qua thử thách. Họ đã thất vọng bỏ cuộc. Nhưng Đức Giêsu vẫn bình tĩnh chấp nhận sự quay lưng trở gót của những người thân tín. Người không vì thế mà nói những lời nhẹ nhàng hơn. Đức tin phải trải qua thử thách. Lửa thử vàng, gian nan thử lòng trung tín. Chỉ có những người bạn trung thành qua những khó khăn mới là những người bạn đích thực. Chỉ có niềm tin kiên vững bất chấp mọi thử thách mới là niềm tin đúng nghĩa.

Giữa cơn khủng hoảng ấy, thánh Phêrô đã đại diện nhóm 12 tuyên xưng niềm tin sắt đá vào Đức Kitô. Dù chưa hiểu những điều Đức Giêsu nói, nhưng các ông vẫn đặt trọn niềm tin vào Người. Thế mới gọi là tin. Vì chưa thấy nên mới cần tin. Đã thấy rõ, đã biết rõ thì đâu cần tin nữa. Tuy nhiên niềm tin không phải là cái gì vô lý. Sau khi thấy Đức Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và sau khi chứng kiến Người đi trên mặt nuớc, các ông hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin nơi Người. Đó là hai khía cạnh trái ngược của niềm tin. Tin là một ngọn đèn soi cho ta bước đi trong đêm tối. Ngọn đèn chỉ sáng đủ cho ta bước đi từng bước nhỏ trong niềm tin. Nhưng màn đêm vẫn tăm tối đủ cho ta nghi ngại. Chính vì thế mà niềm tin mới có giá trị và cần thiết.

Lời tuyên xưng của thánh Phêrô lại càng có giá trị trong lúc mọi người gặp khủng hoảng và bỏ Chúa. Tin tưởng khi thời cơ thuận lợi thì thật dễ dàng. Nhưng vẫn tin tưởng gắn bó với Chúa trong những lúc gặp khó khăn thử thách đó mới thật sự là niềm tin chân chính.

Hành trình đức tin của chúng ta chắc chắn sẽ không khác hành trình đức tin của các Tông đồ. Có những thời gian thuận lợi, ta thấy niềm tin dâng cao mãnh liệt. Khi ấy Lời Chúa là những lời êm ái ngọt ngào làm phấn chấn lòng ta. Lời Chúa mang đến cho ta niềm vui, niềm bình an, niềm hy vọng. Lời Chúa đem đến cả thành công và may mắn nữa.

Nhưng rồi tới những ngày u ám tăm tối, ta cảm thấy niềm tin lung lay chao đảo. Đó là khi ta gặp khó khăn thử thách. Lúc ấy Lời Chúa làm cho cuộc đời ta mất bình an. Lời Chúa gõ vào tính tự ái, tự cao, tự đại của ta. Lời Chúa gõ vào sức khoẻ ta. Lời Chúa gõ vào gia sản ta. Lời Chúa như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn ta, tạo ra những vết thương sâu thẳm không bao giờ ngưng rỉ máu. Những lúc ấy, ta dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như những người Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong những giờ phút gặp gian nan thử thách như thế, ta hãy nhớ đên những lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Niềm tin tuyên xưng trong đau đớn thử thách mới là niềm tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thực.

Trong những giờ phút tăm tối nhất, hãy mạnh dạn thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai. Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1- Đã có khi nào bạn cảm thấy niềm tin chao đảo, lung lay? Bạn đã làm gì để vượt qua những giờ phút khó khăn đó?

2- Lửa thử vàng, gian nan thử đức. Bạn có xác tín điều đó không?

3- Sau khi những khó khăn qua đi, bạn nhìn thấy tất cả đều là ơn Chúa. Bạn có kinh nghiệm đó không?

Chúa Nhật 21 thường niên B
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 61-70).

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Suy niệm

Khi cuộc sống hàng ngày phát triển song song với chủ nghĩa thực dụng và tiêu thụ, con người như bị cuốn vào trong vòng xoáy của xu hướng đó, hệ quả là từ suy nghĩ cho đến hành động đều mang màu sắc thực dụng và duy vật chất. Trước những phong cách sống thực tế như vậy, niềm tin của người tín hữu Kitô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi niềm tin bị ảnh hưởng như thế, phương cách sống đạo của anh chị em tín hữu cũng sẽ thay đổi, vô hình chung làm thay đổi những giá trị của Tin mừng mà Con Thiên Chúa mong muốn người môn đệ của Ngài tiếp nối lên đường và gieo vào trong thế giới này. Tuần lễ 21 thường niên mời gọi chúng ta, người môn đệ của Đức Giêsu, hãy đặt lại mục đích cuộc sống của mình, hoặc là cố gắng từng ngày để trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, hoặc tìm lối nẻo khác cho cuộc sống của mỗi người.

Hành trình trở về đất hứa của dân Do-thái là một hành trình đầy thử thách, khởi đi từ những thử thách về đời sống hàng ngày, từ cái ăn cái mặc, cho đến mọi sinh hoạt khác, rồi đến niềm tin của họ trong hành trình. Câu chuyện trong bài đọc 1 được trích từ sách Gio-suê, trình bày về hành trình đức tin của họ. Ông Gio-suê tiếp tục thay quyền Môi-sen dẫn cộng đoàn vào đất hứa. Ông đề nghị mọi người xác tín lại niềm tin của bản thân, của gia đình và cộng đoàn, để được ở trong mái ấm tình thương của Thiên Chúa: “Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”. Chọn lựa là chấp nhận một giá trị nào đó đem lại cho tôi nhiều lợi ích hôm nay và ngày mai. Ông Gio-suê đề nghị họ hãy chọn lựa: Thiên Chúa hay thần ngoại bang. Đây là một bước ngoặt của dân riêng Thiên Chúa trước khi họ bước vào một nơi định cư mới. Họ phải làm mới niềm tin của mình, cách chọn lựa của họ sẽ đưa họ tới bến bờ hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của mỗi người.

Ơn gọi của mỗi người đều được Thiên Chúa gởi trao và mời gọi, đó là niềm tin người tín hữu xác tín. Ơn gọi hôn nhân là một trong những món quà Thiên Chúa trao cho con người, từ ơn gọi đó, họ xây dựng con người của họ theo đặc sủng cao quý này, nhằm làm nổi bật niềm tin và mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Thánh Phaolo đã trình bày mối tương quan đó qua ơn gọi hôn nhân, để mở ra cho cộng đoàn Ê-phê-sô một cách nhìn mới về mối tình thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người: “Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy”. nếu dừng lại theo góc nhìn của thế gian, ơn gọi hôn nhân sẽ làm lệch lạc niềm tin của người tín hữu về mối tình thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người, thế nhưng, dưới ánh sáng của niềm tin phục sinh, mối tình vợ chồng thực sự diễn đạt cách cụ thể và sống động mối tình Thiên Chúa và con người. Họ không còn sống cho mình mà cho người bạn mình, Thiên Chúa không còn ở lại trời cao, nhưng đã cúi xuống ở bên cạnh vị hôn thê của Ngài là Giáo hội, sống cho Giáo hội, chết cho Giáo hội, và Giáo hội là các môn đệ của Ngài.

Sự thật sẽ giải thoát anh em. Đó là lời của Đức Giêsu gợi nhắc cho các môn đệ của Ngài. Nhiều lúc trong hành trình làm người và sống niềm tin, người tín hữu cho rằng những giá trị của thế gian là chân lý, là sự thật, là vĩnh cửu, vì thế, họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để sống với những giá trị đó. Các môn đệ của Đức Giêsu ngày xưa đã rơi vào con đường đó khi bỏ Thầy đi tìm bến bờ khác, bởi lời Thầy chói tai quá, chân lý Thầy giảng dạy xem ra không thực tế tí nào: “Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống”. Điểm đến mà Đức Giêsu giới thiệu cho con người không thuộc về thế gian, không là những giá trị hiện hữu họ đang thấy, mà tất cả là cho mai sau, cho ngày cuối cùng cuộc đời, cho hạnh phúc Nước Trời. Để đón nhận được những bài học đó, đòi hỏi người môn đệ phải vượt qua những rào cản của thực dụng, vượt qua những ganh đua của thế gian và cả những giá trị ảo của hiện tại, để có thể chấp nhận một giá trị thực là Nước Trời.

Lời Thầy chói tai quá, ai nghe cho nổi!? Những người đầu tiên phản ứng và bỏ đi là chính các môn đệ, những người bấy lâu nay đã và đang đi theo Thầy, thế mà khi Thầy đề cập đến những giá trị thiêng liêng là sự sống đời đời, là của ăn không bao giờ hư nát đến từ Thịt Ngài và Máu Ngài, họ không thể chấp nhận, họ đã phản ứng bằng cách rút lui. Người môn đệ là người bấy lâu nay đã được ăn uống với Thầy, được chứng kiến nhiều việc Thầy làm, đã được nghe nhiều bài giáo huấn của Thầy, và được đồng hành với Thầy trên mọi nẻo đường, thế mà hôm nay, nghe Thầy nói thế, lặng lẽ rút lui. Có thể những bài giáo huấn của Thầy không đem lại niềm vui và những khát vọng cho họ, hoặc những lời Thầy nói đụng chạm đến cái tôi và cách sống của họ. Thái độ rút lui nói lên sự phản đối của họ với những gì Con Thiên Chúa đang dạy dỗ và đồng hành với con người. Và hôm nay, người môn đệ của Đức Giêsu cũng đang vô tình có những thái độ phản đối giáo huấn của Ngài với nhiều cách thế khác nhau. Họ là môn đệ mà còn có những thái độ như thế, liệu rằng khi tin mừng được loan đi, sẽ còn được bao nhiêu người chấp nhận và bao nhiêu người sẽ khước từ, phản đối.

Thánh phê-rô đã lên tiếng khi Đức Giêsu muốn các ông xác định lại hành trình theo Chúa của bản thân. Lời thưa của thánh tông đồ cả thật dễ thương, thật chân tình, nhưng trong đó gói trọn niềm tin và thái độ chọn lựa dứt khoát của họ: Bỏ Thầy chúng con biết theo ai đây? Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống. Ngôn ngữ quảng cáo luôn ngọt ngào, dễ lọt tai, còn ngôn ngữ của sự thật và chân lý lắm lúc chói tai và khó đón nhận. Thích sự dịu ngọt và nhẹ nhàng nên con người lắm khi đã khước từ chân lý và sự thật trong cuộc sống, chọn lựa những giá trị hiện hữu đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Bế tắc hay thất vọng là hệ quả của những giá trị ảo, thất bại hay bi quan là điểm đến từ cuộc sống ảo tưởng. dù đau khổ, dù bệnh tật, dù hiểm nguy, những giá trị của sự thật, của chân lý vẫn là những động lực giúp con người vượt qua và mạnh dạn đối diện với khó khăn, lắm lúc đe dọa sự sống của họ. Người môn đệ Đức Giêsu hôm nay đang đối diện với nhiều thách đố, tinh thần phục vụ của họ đang được thử thách trước sự bạo tàn của dịch bệnh, tình yêu Đức Giêsu trong cuộc đời của họ đang được kiểm nghiệm qua thái độ chia sẻ, cảm thông và phục vụ những anh chị em là những nạn nhân của dịch bệnh, khi họ đang hấp hối, khi họ phải chia tay những người thân yêu nhất trong cuộc đời. Bám víu vào một Giêsu tình yêu, người môn đệ sẽ vượt qua tất cả, đi vào thế giới đầy những thương tích, loan báo một tình yêu cứu độ, một tình yêu phục vụ, một tình yêu hy sinh đến từ Đấng cội nguồn tình yêu là Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến thế gian đem theo niềm vui và hy vọng cứu độ cho con người, để con người có thể tự tin hơn trong cuộc sống khi chọn những giá trị thiêng liêng đó, xin giúp chúng con đủ can đảm để chọn lựa những giá trị thánh thiêng Ngài đem đến, để chúng con đủ tự tin sống và phục vụ tha nhân. Chúa là đấng đã và đang thay đổi thế giới bằng tình yêu đích thực đến từ trời, xin cho chúng con cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu của Ngài, để chúng con mạnh dạn biến cuộc đời mình thành dòng chảy cho tình yêu đó tuôn tràn trong mọi tâm hồn, mọi con người trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...