Lễ Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3, 13-17)

Lễ Suy Tôn Thánh Giá


Ga 3, 13-17


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

Suy Tôn Thánh Giá

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến!

Sách Xuất Hành mô tả cuộc hành trình tiến về Đất hứa của đoàn dân Chúa trong thời Cựu ước. Thiên Chúa đã truyền cho Môsê đúc rắn đồng treo lên làm dấu; để những ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được khỏi chết.

Đức Kitô cũng bị treo lên cây Thập Giá. Người là Đấng Cứu Độ chúng ta. Chính Người đã dùng Thánh Giá làm dấu chỉ đem lại nguồn ơn cứu độ để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.

Trong Thánh lễ giờ đây, Chúa Giêsu Kitô lại một lần nữa hiến tế cách mầu nhiệm trên bàn thờ Thập Giá qua cuộc khổ nạn của Người. Chúng ta xin vì công nghiệp Chúa chịu chết treo trên Thánh Giá tẩy xóa mọi tội lỗi, hầu dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Ca nhập lễ

Chúng ta phải được vinh quang nơi thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chính nơi Người chúng ta được cứu độ, được sống và được sống lại và nhờ Người chúng ta đã được cứu chuộc và giải thoát.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này”. Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: “Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn”.

Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống”. Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Ðáp: Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa

Xướng: Hỡi dân tôi, hãy nghe lời huấn dụ, hãy lắng tai nhận lấy những lời miệng tôi. Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngạn ngữ, sẽ trình bày những điều bí nhiệm của thời xưa.

Xướng: Khi Người sát phạt họ, bấy giờ họ kiếm tìm Người, và họ trở lại kiếm tìm Thiên Chúa. Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là Ðá Tảng của họ, và Thiên Chúa Tối Cao là Ðấng cứu chuộc họ.

Xướng: Nhưng rồi miệng họ đã phỉnh phờ, và lưỡi họ ăn nói sai ngoa với Người. Ðối với Người, lòng họ không ngay thẳng; họ cũng không trung thành giữ lời minh ước của Người.

Xướng: Phần Người từ bi, tha lỗi và không huỷ diệt họ; nhiều khi Người đã tự kiềm chế căm hờn, và không để cho thịnh nộ hoàn toàn tuôn đổ.

Bài Ðọc II: Pl 2, 6-11

“Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa; chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu chuộc thế gian. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 13-17

“Con Người phải bị treo lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi sự dữ và trợ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Giờ đây chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Ngài những lời khẩn nguyện thiết tha cho Giáo Hội và cho toàn thế giới.

1. Xin Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh ban ơn trợ giúp để Giáo Hội biết làm chứng cho Ngài bằng việc dấn thân thực hành giáo huấn của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

2. Chúa Giêsu không đến để lên án nhưng để tha thứ. Xin cho những ai tin tưởng nơi Ngài được ơn cứu độ và thương giúp những ai chưa tin, biết nhận ra tình yêu của Ngài.

3. Qua sự chết, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tôn vinh. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết nhẫn nại tin tưởng, chờ ngày được diện kiến Chúa.

4. Chúa Giêsu, người Con duy nhất của Thiên Chúa đã tự hiến mình để cứu rỗi nhân loại. Xin cho những người đã ly trần trong niềm hy vọng vào thập giá của Chúa được hưởng sự sống đời đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, khi chịu chết trên thập giá và sống lại vì phần rỗi chúng con, Chúa đã tỏ cho thế giới tình yêu của Chúa, xin thương đoái nhìn đến thân phận yếu hèn của chúng con mà ban thêm ơn đức tin, để chúng con biết đón nhận mầu nhiệm đau khổ trong cuộc sống hầu kết hiệp với cuộc thương khó của Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa nhân từ, chúng con đang cử hành lễ tế hy sinh chính Ðức Kitô đã hiến dâng trên bàn thờ thập giá, để xóa bỏ tội lỗi trần gian. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thanh tẩy chúng con khỏi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha dùng cây thập giá để ban ơn cứu độ cho loài người. Thật vậy, xưa vì cây trái cấm loài người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời, và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm nay thảm bại vì cây thập giá của Ðức Kitô, Chúa chúng con. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các Ngài thành khẩn tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh!…

Cũng có thể đọc Lời tiền tụng thương khó I,

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Khi nào Ta được đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu chuộc nhờ cây thập giá ban quả phúc trường sinh, và Chúa đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Xin hướng dẫn chúng con ở đời này, hầu mai sau chúng con được phục sinh cùng Chúa và được hưởng vinh quang bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Thập Giá, con đường về trời
Sưu tầm

Chúa ban cho chúng ta mỗi người một khuôn mặt, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngước nhìn lên trời. Khi thức cũng như khi ngủ, và ngay cả khi đã bị chôn vùi trong lòng đất, mặt chúng ta cũng vẫn còn hướng lên trời. Vậy hướng lên trời để làm gì? Tôi xin thưa là để chúng ta nhớ rằng chúng ta còn có một người Cha đang mong chờ chúng ta, cũng như để chúng ta xác tín rằng Nước Trời mới chính là quê hương đích thực của chúng ta. Vậy thì để tìm về với Chúa, để đạt tới quê hương Nước Trời, chúng ta phải làm gì?

Hẳn chúng ta còn nhớ có lần Chúa đã xác quyết: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thế nhưng con đường ấy như thế nào? Phải chăng là một con đường ngợp những cánh hoa. Tôi xin thưa không phải là như thế, nhưng là một con đường vừa khúc khuỷ, vừa nhỏ bé mà ít người muốn đặt chân vào. Và cụ thể hơn nữa, đó là con đường đau khổ, con đường thập giá như lời Người đã xác quyết: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Đó là con đường duy nhất, rẽ ngang vào một lối khác, chắc chắn thế nào chúng ta cũng bị lạc.

Thực vậy, muốn được vào Nước Trời, chúng ta phải có công nghiệp, mà muốn có công nghiệp, chúng ta phải vác lấy thập giá mình. Công nghiệp của chúng ta mặc dù là nhỏ bé nhưng lại là một sự cộng tác cần thiết cho chính bản thân chúng ta được cứu rỗi. Bởi đó chúng ta đừng vội lẩm bẩm kêu trách mỗi khi gặp phải những gian nguy thử thách. Trái lại hãy coi đó là một diễm phúc vì được làm chính việc của Chúa, vì được cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Hơn nữa những khổ đau chúng ta phải chịu trong cuộc sống hiện tại, sẽ không thể nào sánh ví được với hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu mà chúng ta sẽ được đón nhận trên quê hương Nước Trời.

Có một vị ẩn sĩ sống trong một khu rừng vắng, ngày đêm không lúc nào ra khỏi chiếc lều ẩm thấp và chật hẹp. Ấy là chưa kể đến những hình khổ mà thầy dùng để đánh tội. Ngày kia có mấy người quý phái đến thăm, họ hết sức ngạc nhiên khi thấy thầy hãm mình một cách nghiêm ngặt. Họ hỏi thầy làm sao mà thầy có thể chịu đựng nổi. Thầy bèn chỉ vào một kẽ nứt bằng bàn tay trên vách núi và nói: Chính cái đó đã giúp đỡ tôi. Vì mỗi khi thân xác tôi muốn nổi loạn, thì qua kẽ nứt ấy tôi nhìn thấy bầu trời, và qua bầu trời tôi nhớ tới quê hương vĩnh cửu và đích thật của tôi.

Thực vậy, những giọt nước mắt ngày hôm nay nhỏ xuống, thì ngày mai sẽ kết thành những trái chín của hạnh phúc Nước Trời, bởi vì nhờ những giọt nước mắt khổ đau ấy mà chúng ta trở nên giống Đức Kitô. Hay như lời thánh Phaolô đã nói: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người. Bởi vì chính Ngài đã long trọng công bố: Phúc cho những ai than khóc, vì họ sẽ được ủi an. 

 

SỰ Ô NHỤC HAY ĐIÊN RỒ

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Có thể nói Thánh Giá gắn liền cách mật thiết với cuộc đời Kitô hữu từ dấu Thánh Giá cho đến các ảnh tượng. Chúng ta được nghe giảng dạy nhiều về mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ. Tuy nhiên cần thú nhận rằng qua những thước phim ảnh, chẳng hạn bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” do đạo diễn Mel Gibson thực hiện năm 2004 đã gây một hiệu ứng khá sâu đậm nơi tâm hồn người xem và qua đó họ cảm nhận thế nào là nỗi khổ mà Chúa Giêsu đã phải chịu.


Thánh tông đồ dân ngoại đã từng khẳng định:Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm  thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng về một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại coi là điên rồ” (1Cr 1,22). Thiết tưởng rằng khi tìm hiểu vì sao thập giá là điều ô nhục đối với người Do Thái lúc bấy giờ và vì sao anh em lương dân xem là sự điên rồ có lẽ sẽ giúp Kitô hữu chúng thấu cảm hơn tình yêu của Chúa Kitô đã dành cho nhân loại chúng ta.

Việc hành hình thập tự giá bắt nguồn từ thời đế chế Assyria, vào khoảng năm 8.000 trước Công nguyên.  Án hình này được chính quyền La Mã áp dụng khoảng năm 100 TCN. Đây là hình phạt được sử dụng để sỉ nhục công khai người nô lệ và phạm nhân mắc trọng tội. Đây cũng là biện pháp hành hình áp dụng cho những cá nhân có địa vị xã hội thấp hoặc phạm tội chống lại thể chế La Mã. Thời Chúa Giêsu, quan Philatô cho áp dụng hình phạt này rất nhiều để nghiêm trị các chí sĩ Do Thái muốn làm cách mạng đánh đuổi ngoại xâm Rôma.

Hình phạt đóng đinh trên thập giá nhằm gây ra nỗi đau thể xác cùng cực. Nhưng hình phạt đóng đinh trên thập giá còn ác độc hơn, đó là nhằm sỉ nhục tội nhân. Ngoài những chuyện hành khổ khác, tội nhân còn bị lột trần truồng trước khi bị treo lên thập giá trước đám đông dân chúng. Vào giây phút lìa đời, ruột gan của tử tội sẽ bung ra, quả thật không gì nhục nhã bằng. Với người Do Thái lúc bấy giờ thì nỗi ô nhục như tăng gấp đôi vì thập giá là án hình kìm kẹp, giam hãm dân tộc họ trong cảnh kiếp đời nô lệ cho ngoại bang Rôma.

Còn với anh em lương dân thì án hình này là một sự điên rồ cả về phía tử tội lẫn phía nhà cầm quyền. Mặc dù người La Mã thường xuyên sử dụng hình phạt thập giá, nhưng việc đóng đinh đã được một số sử gia, văn sĩ mô tả thật sự là kinh hoàng. Ông Cicero đã từng nói sự đóng đinh trên thập giá là “một sự trừng phạt tàn nhẫn và ghê tởm nhất”.

Chúng ta đừng quên dẫu rằng đã ba lần tiên báo án hình thập giá mà mình sẽ phải chịu đồng thời mời gọi những ai muốn theo mình phải can đảm vác thập giá, thế mà khi đối diện trước án hình ấy Chúa Giêsu cũng đã bồi hồi xao xuyến và nài xin Chúa Cha cất cho Người khỏi chén đắng ấy. Tin Mừng Luca còn tường thuật Người đã phải nhỏ mồ hôi pha lẫn máu trong vườn cây dầu (x.Lc 22,41-44).

Để cho nhân loại thoát khỏi cảnh kiếp đời nô lệ của thần dữ và của nhiều vị lãnh đạo cao cấp trong Do Thái giáo thời bấy giờ Chúa Giêsu đã nhận lấy thập giá, không chỉ là những nỗi khổ đau rùng rợn về phần xác mà nhất là nỗi ô nhục đáng ghê sợ. Để cho nhân loại được thoát khỏi cảnh kiếp người với người như loài lang sói tàn ác thì Chúa Giêsu đã đón nhận thập giá, một sự điên rồ trưởc mắt anh em lương dân.

Để hiểu tình Chúa yêu thương chúng ta dường nào xin hãy nhớ lại những lúc nào đó, những biến cố nào đó trong cuộc đời mà chúng ta bị khốn khổ tột cùng, nhất là bị sỉ nhục tồi tệ. Gánh chịu những sự ấy rất có thể vì lỗi chúng ta hay vì lý do nào đó khách quan. Nhưng xin đừng quên Chúa Kitô đã gánh lấy thập giá vì chúng ta và cho chúng ta được tự do và hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Hiểu được điều này thì chúng ta sẽ mạnh mẽ tuyên xưng cùng với thánh Phaolô: “Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô… Vinh quang của ta là thánh giá Chúa Kitô… (x.Gl 6,14).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...