THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT

TẾT NGUYÊN ĐÁN THÁNH LỄ GIAO THỪA Tạ ơn Chúa vì các hồng ân trong năm cũ. BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 "Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho


TẾT NGUYÊN ĐÁN
THÁNH
LỄ GIAO THỪA

Tạ ơn Chúa vì các hồng ân trong năm cũ.
BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27
"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng".
Trích sách Dân Số.
Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng".
Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Đáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).
1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Đáp.
2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. - Đáp.
3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? - Đáp.
4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người. - Đáp.
 
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24
"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!
Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA: 1 Sb 29, 10. 11b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, Chúa đáng được chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-10
"Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần. Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng: "Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ gây hoà thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ".
Đó là lời Chúa.

========
 
TẾT NGUYÊN ĐÁN
THÁNH LỄ MINH NIÊN - MÙNG 1 TẾT
Ngày cầu Bình an cho Năm Mới
BÀI ĐỌC I: St 1, 14-18
"Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng".
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa còn phán: "Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp.
Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9
Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).
1) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn loài tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Đáp.
2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bÄng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Đáp.
3) Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở rừng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. - Đáp.
 
BÀI ĐỌC II: Pl 4, 4-8
"Chúa gần đến".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy.
Đó là lời Chúa.
 
ALLELUIA: Tv 145,2
Alleluia, Alleluia! - Trải qua mọi ngày, chúng con chúc tụng Chúa; và chúng con ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 6, 25-34
"Các con chớ áy náy về ngày mai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Đó là lời Chúa.

 
Bài giảng Thánh lễ Minh niên 2019 tại NT Chính tòa BMT
Mùng một tết Kỷ Hợi (05/02/19)
(St 1, 14-18; Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34)

Anh chị em thân mến,

Trong bầu khí linh thiêng của giây phút đầu năm mới, năm Kỷ Hợi, chúng ta cùng nhau đến trước Nhan Thánh Chúa, như một gia đình sum họp quây quần bên nhau, để dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, biết ơn về những ân huệ đã lãnh nhận trong năm qua, và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ, hộ trì trong năm mới.

Trong năm qua, Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta nhiều niềm vui: có thêm nhiều giáo xứ, giáo họ mới. Trên tuyến QL 26, chúng ta mới thành lập giáo họ Thuận Khánh, giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa; trên QL 27, chúng ta mới thành lập giáo họ Krông Nô, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng; trong huyện Krông Bông, chúng ta mới thành lập thêm giáo họ Khuê Ngọc Điền. Những nơi vùng sâu vùng xa đều có các điểm sinh hoạt tôn giáo phục vụ cho anh chị em tín hữu. Dẫu cho còn thiếu linh mục và cơ sở vật chất, anh chị em tín hữu vẫn nhiệt tình tham gia vào việc xây dựng giáo xứ và chăm sóc đức tin cho con cái.

Tạ ơn Chúa đã hướng dẫn để mỗi người trong chúng ta, tùy theo khả năng của mình, trong năm qua, đã vượt qua được những khó khăn về công việc làm ăn, những tương quan trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để luôn can đảm sống theo lương tâm của người con cái Chúa.

Chúng ta xin Chúa và những người thân tha thứ những khuyết điểm, thiếu xót trong năm cũ, để trong năm mới này, chúng ta quyết tâm sống một cách có ý nghĩa hơn với những người thân yêu và xã hội.

Trong dịp này, chúng ta xin Chúa ban cho toàn thể giáo phận thân yêu của chúng ta, trong năm mới, được mọi ơn lành. Xin cho mọi thành phần trong dân thánh biết sống thánh thiện theo gương Chúa Giê-su, tích cực xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh, và sống tinh thần truyền giáo. Xin ơn bình an cho mỗi gia đình, sống yêu thương, thuận hòa.

Giờ đây chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mọi tội lỗi, xin Chúa tha thứ, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
 
Bài giảng

Anh chị em thân mến,

Trong những giây phút đầu tiên của năm mới, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn về tương lai với tâm tình phó thác, biết đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, trong khi vẫn biết cố gắng hết sức để thăng tiến cuộc sống của mình, giúp cho xã hội này được nhân bản hơn.

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?” Vào thời đó, Chúa chỉ nhấn mạnh đến 2 điều cơ bản mà con người bình thường luôn quan tâm là nhu cầu ăn và mặc (ăn no mặc ấm). Nhưng vào thời đại của chúng ta ngày hôm nay, anh chị em có thể còn nhiều thứ phải lo lắng hơn nữa, như: vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện sống, điều kiện nuôi dạy con cái; v.v… Sống trong một xã hội tiêu thụ, người làm cha mẹ đã có bao nhiêu nỗi lo cho con cái; và hôm nay trong tình trạng kinh tế suy thoái, nông sản không được giá, buôn bán khó khăn, nỗi lo ấy còn tăng lên gấp nhiều lần hơn nữa.

Để trấn an các môn đệ đừng quá lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc, Chúa Giê-su đưa ra hai ví dụ minh họa: ví dụ thứ nhất: chim trời không gieo, không gặt, nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống. Ví dụ thứ hai: hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà dù vua Sa-lo-mon vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng nó. Và Ngài đi đến kết luận: “Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”.

Ở đây, Chúa phân biệt điều dân ngoại tìm kiếm và điều người môn đệ phải kiếm tìm. Người không có niềm tin vào Chúa, không hiểu được giá trị của sự sống đời đời, thì tìm kiếm điều làm cho mình trở nên có giá trì trước mặt người khác, như: tiền bạc, địa vị, danh vọng... Còn người con cái Chúa tìm cách phát trên tài năng Chúa ban theo ý Chúa muốn, để vừa nuôi sống bản thân, vừa giúp cho đời sống xã hội được thăng tiến. Trong khi làm việc, người tín hữu luôn nhắm đến mục đích phục vụ lợi ích chung và thăng tiến con người. Dụ ngôn các nén vàng luôn là lời nhắc nhở cho người tín hữu biết sử dụng tài năng của mình theo ý Chúa.

Trong đời sống thường ngày, đôi khi con người không phân biệt được điều mình khao khát và điều mình cần cho cuộc sống. Con người tìm kiếm điều mình khao khát để thể hiện những ước mơ, mà đôi khi những những điều này không thực sự cần thiết cho đời sống hạnh phúc của con người chúng ta.

Người ta kể rằng trong đêm chung kết trận tranh cúp vô địch Đông Nam á, có một người ở Sài Gòn đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem trận chung kết với mọi người. Anh ta đeo 13 kg vàng trên người. Nội cái dây chuyền trên cổ đã nặng 5kg. Anh cảm thấy vui vì đeo đầy vàng trên người như là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn. Anh ta kể rằng khi anh mới đeo sợi dây chuyền 5kg này, anh bị đau cổ, nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám xem thử nguyên nhân bị đau cổ là gì. Bác sĩ nói với anh: anh cần được chữa trị trong cái đầu hơn là chữa cái cổ. Anh này càng ngày càng thích đeo nhiều vàng hơn. Anh đã cho mạ vàng 2 chiếc xe mô-tô của mình nữa. Anh luôn tìm kiếm để thỏa mãn tham vọng của mình, nhưng thực sự điều anh cần là cái gì? Có lẽ điều anh cần thì cũng giống như anh chị em thôi: được sống xứng họp với phẩm giá của con người, có được điều kiện nuôi dạy con cái, được sống trong một xã hội công bằng đầy tính người, được sống hạnh phúc trong một mái ấm gia đình, được hy sinh và được yêu thương… Chính thiên Chúa biết chúng ta cần điều gì, và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta những điều căn bản đó.

Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con”. “Sự công chính của Chúa” cũng chính là sự công chính mà chúng ta cần để xây dựng một xã hội đầy tình người và có trách nhiệm liên đới với nhau. Đừng ngại sống với Lời Chúa dạy, dẫu cho đôi khi mình phải chịu thiệt thòi đôi chút. Hãy tin tưởng và phó thác cho Chúa tất cả những ưu tư lo lắng và hãy cùng với Ngài làm việc, bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Sống theo ưu tiên đó, có nghĩa là chúng ta vẫn phải làm việc, phải vất vả, phải lo lắng và biết tiên liệu, nhưng chúng ta sẽ không nô lệ vật chất, sẽ không bán rẻ lương tâm vì đồng tiền bát gạo, sẽ coi trọng con người hơn của cải và đặt các giá trị luân lý đạo đức lên trên các giá trị vật chất. Sống theo ưu tiên của Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu sẽ giữ được sự tự do thanh thoát và bình an ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất, vì họ biết có Chúa là Cha yêu thương cùng lo cho họ và với họ, và chỉ có Người mới đem lại cho họ niềm hạnh phúc đích thực mà họ hằng mong ước.

Anh chị em thân mến,

Trong năm vừa qua, anh chị em phải vật lộn vất vả với cuộc sống, phải đối diện với nhiều khó khăn trong công ăn việc làm. Giá nông sản ngày càng hạ không đủ bù vào những khoản đầu tư, vay ngân hàng, nói chi đến việc dư giả. Nhiều gia đình gặp thử thách trong việc giáo dục con cái, trong sự chung thủy, trong sự bao dung tha thứ… Chính những âu lo trong cuộc sống đó làm cho chúng ta phải lao mình vào trong những tính toán để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ. Chính điều này làm cho chúng ta cảm thấy lo sợ, không có phương hướng giải quyết, và đánh mất sự bình an. Đôi khi, trong cách giải quyết của chúng ta gần như không có chỗ cho Chúa Giê-su, mà chỉ là sự khôn ngoan của chính mình. Nếu chỉ giải quyết theo cách thế của con người, nghĩa là bằng sự khôn ngoan của con người, đặt cá nhân mình vào vị trí trung tâm, thì đó cũng chỉ là cách giải quyết của thế gian. Người Kitô hữu cần có cách giải quyết của Chúa, nghĩa là trong tâm tình hiền hòa của người con cái Chúa.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan của con cái Chúa, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết sống và hành động theo sự hướng dẫn của Đức Tin và lòng bác ái.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp khó khăn trong công ăn việc làm, trong đời sống tình cảm gia đình, trong việc giáo dục con cái… để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng biết đi theo Chúa Giê-su là Đường, là ánh Sáng và là Sự Thật. Chỉ có hành động theo đức tin mới đem lại sự bình an đích thực cho chúng ta.

Xin kính chúc anh chị em một năm mới an bình, tràn đầy ơn Chúa, và thành công trong mọi điều anh em thực hiện.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

+ Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...