Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C

"Người phải sống lại từ cõi chết".

 

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Ngày trọng đại, vui mừng mang nhiều ý nghĩa nhất của Kitô Giáo đó là ngày đại lễ Phục Sinh hôm nay. Ngày đại lễ cao trên và làm cho các ngày khác như lễ Giáng Sinh có ý nghĩa.

Nếu như Chúa không sống lại từ cõi chết thì tất cả nền tảng đức tin của chúng ta hoàn toàn sụp đổ, vô ý nghĩa, cuộc khổ nạn, bị đóng đinh vào Thập Giá của Chúa Kitô, trở thành một tin buồn khủng khiếp, chứ không phải là Tin Mừng.

Vì thế, mỗi Thánh lễ Chúa nhật, chúng ta đều tưởng niệm biến cố Chúa Phục Sinh: Chúa hiện diện giữa chúng ta và trao ban lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy diệt trừ tội lỗi bằng lòng thống hối để xứng đáng cử hành cuộc Phục Sinh của Chúa.

Ca nhập lễ

Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa, Chúa đã đặt tay trên mình tôi, sự thông minh của Chúa quá ư huyền diệu - Alleluia.

Hoặc đọc:

Chúa sống lại thật, alleluia, nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời.

Ðọc hoặc hát kinh Tin Kính

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43

"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở".

Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.

Xướng:  Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc: 1 Cr 5, 6b-8

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột! Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột mới anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của ta, là Ðức Kitô, đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh tuyền và chân thật.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

(Ðọc trong Chúa Nhật Phục Sinh, còn các ngày khác trong tuần Bát nhật thì không buộc đọc)

Các Kitô hữu hãy tiến dâng

lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.

Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:

Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.

Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,

tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.

Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe

bà đã thấy gì trên quãng đường đi?

Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống

và vinh quang của Ðấng Phục Sinh,

thấy các thiên thần làm chứng,

thấy khăn liệm và y phục.

Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,

Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.

Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!

Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.

Alleluia

Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9

"Người phải sống lại từ cõi chết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tếAnh chị em thân mến!  Trong niềm tin tưởng và phấn khởi mừng ngày Chúa chúng ta Phục Sinh vinh quang. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cỗi chết sống lại”.- Xin cho các vị Mục tử biết sống trọn vẹn niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, và nhiệt tình loan báo Tin Mừng này cho hết mọi người.

2. “Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự".- Xin cho các tín hữu biết lo cho linh hồn mình được khỏe mạnh, lo mến Chúa yêu người, và lập nhiều công đức, hơn là lo cho thân xác được sống lâu sức khỏe, và lo tìm kiếm tiền tài, danh vọng lạc thú trần gian.

3. “Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người." Xin cho các gia trưởng biết khôn ngoan sống trong niềm tin phó thác, để cùng được sống lại, và được hưởng vinh phúc đời đời với Đức Kitô Phục Sinh.

4. “Ông thấy và ông tin”.- Xin cho toàn thể nhân loại nhận ra chân lý đem lại ơn cứu độ là tin vào Đức Kitô Phục Sinh.

Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, khi làm cho Đức Ki-tô sống lại, Cha đã “tuyên dương” đời sống và đạo lý của Con Cha là mẫu mực tuyệt hảo. Xin Cha thương ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con, có đủ khả năng kiên vững sống theo gương mẫu và đạo lý của Con Cha, nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ được Cha thương chấp nhận chúng con là “những người con yêu quí của Cha”. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ Vượt Qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho Giáo Hội được tái sinh vào đời sống mới, và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Phục Sinh I: "nhất là trong ngày cực thánh này"

Khi dùng kinh Tạ Ơn I thì đọc kinh "Cùng hiệp thông..." và kinh "Vậy, lạy Cha..."

Ca hiệp lễ

Chiên Vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế, vì thế chúng ta hãy mừng lễ với bánh không men tinh tuyền và chân chính - Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã thương đổi mới Hội Thánh; xin Chúa cũng luôn che chở giữ gìn, để Hội Thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin...

Ðể giải tán, phó tế hoặc chính linh mục nói:

X. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia

Ð. Tạ ơn Chúa. Ha-lê-lu-ia. Ha-lê-lu-ia.

Câu giải tán này dùng cho đến hết Chúa Nhật II Phục Sinh.

Suy niệm

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C của Lm Pet. Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 20, 1-9
 
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
 
Suy niệm

Vậy là Chúa chúng ta đã sống lại, Alleluia. Niềm vui Thầy Chí Thánh đã vượt qua sự chết, đi vào cõi sống vinh quang của Thiên Chúa quyền năng và hiển vinh. Bức màn đen của tội lỗi từ nay không còn phủ bóng trên nhân loại nữa, quyền năng của Thiên Chúa đã thực sự ngự trị trên mọi nước mọi dân.
 
Đọc lại bài đọc 1 từ sách Tông đồ Công vụ, chúng ta bắt gặp hình ảnh của các môn đệ Chúa Giêsu, các ông từ những con người nhút nhát, sợ sệt, nay can đảm bước ra khỏi sự sợ hãi đó, đứng thẳng người công bố tin vui cho thế giới, cho mọi người: “Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ là thế, dù đến từ lời chứng mắt thấy tai nghe, dù đến từ lời chứng của kẻ chứng kiến câu chuyện thương đau của Thầy, nhưng các Tông đồ đã nói bằng niềm tin, bằng sự xác tín của mình và bằng cả lòng mến của mình đối với Thầy. Chính sự phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta cũng thấy được tinh thần và con người của các Tông đồ đã được phục sinh. Là những con người nhút nhát, quê mùa và chất phác, bản chất còn nhiều khiếm khuyết, tội lỗi và bất toàn, nay đã được biến đổi tất cả, mạnh mẽ, can đảm, hiên ngang trong sứ vụ. Tất cả đến từ biến cố phục sinh.
 
Lời tâm sự của thánh Phaolô dành cho các tín hữu thành Corintho cũng là một bằng chứng cho thấy Chúa đã phục sinh. Thánh nhân đã khuyên bảo con cái Ngài hãy hướng về thượng giới là Thiên đàng, bởi nơi đó Chúa Cha đã cho Đức Giêsu sống lại trong vinh quang. Ai tin và sống theo lời dạy của Ngài, sẽ được sống trong cõi vinh quang đó. Lời nhắc : “Anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang”. Cõi vinh quang mà Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu đã được trọng thưởng là Nước Trời, nơi dành cho những ai trung tín, dành cho những ai biết vâng lời Thiên Chúa dạy bảo.
 
Bài Tin Mừng được thánh Gioan kể lại câu chuyện các người phụ nữ gặp Chúa bên đường khi các bà đi ra viếng mộ Ngài. Gặp Chúa nhưng các bà không nhận ra đó là ai bởi trong lòng các bà còn nặng trĩu bao âu lo, tâm hồn còn u buồn bởi sự trống vắng vì không còn Chúa bên cạnh. Không chỉ các bà mà ngay các môn đệ khi nghe tin báo xác Thầy không còn trong mồ, họ đã hoài nghi về biến cố này, đã chạy ra mồ, đã vào trong mồ, rồi người thì tin, kẻ thì hoài nghi. Tất cả đều ngạc nhiên về câu chuyện ly kỳ này.
 
Quả thực, Đức Giêsu đã phục sinh nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian như trước, nay Ngài hiện diện mọi nơi và mọi lúc với mọi người. Khuôn mặt của Đấng Phục sinh sáng láng và vinh quang Thiên Chúa bao phủ Ngài, đến nỗi các môn đệ và những người thân tín cũng không nhận ra. Chúng ta có thể làm một phép so sánh nhỏ nơi đây, là trước khi phục sinh, Đức Giêsu chỉ là một con người tầm thường như bao người khác, còn bị lệ thuộc vào những yếu tố con người về thể lý và tâm lý. Vì Con Thiên Chúa đã làm người nên người muốn nên giống con người về mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Thế nhưng, sau khi phục sinh, Ngài trở nên một Thiên Chúa quyền năng hiện diện giữa nhân loại. Ngài đồng hành với con người trên mọi nẻo đường cuộc sống. Ngài chia sẻ với họ những trăn trở trong cuộc sống. Do đó, khó có thể nhận ra một vị Thiên Chúa đã phục sinh, đã chiến thắng sự chết, đang ngự bên hữu Chúa Cha nhưng cũng đang hiện diện trong gia đình nhân loại.
 
Con Thiên Chúa phục sinh đã làm thay đổi bao nhiêu người, từ người đồ đệ thân tín, từ những người phụ nữ đi theo giúp đỡ Chúa, cho đến những người không mấy thiện cảm với Ngài, ngay cả những con người chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong suốt mùa chay, chúng ta được mời gọi sám hối và trở về với chính mình, rồi cùng nhau trở về với Thiên Chúa, chúng ta còn được mời gọi điểm lại các khuôn mặt trong vụ án của Chúa Giêsu như Philatô, như Giuda, như Phêrô hay như đám đông dân chúng đón Ngài ở cổng thành. Những con người nhu nhược, cố chấp, những khuôn mặt của những con người luôn thay lòng đổi dạ trong cuộc sống, để rồi mỗi người khám phá ra những khuôn mặt, những con người đó ẩn hiện trong chính bản thân mình. Tất cả nói lên sự bất tất của con người, nói lên sự khốn nạn trong mỗi chúng ta trên hành trình làm người và làm con Chúa. Khi đã khám phá và thấy được những khuôn mặt đó, chúng ta được mời gọi hãy thay đổi cuộc đời bằng việc đóng đanh những tính hư tật xấu nơi những nhân vật đặc biệt đó lên thập giá của Thầy mình trên đồi Canvê. Khi cố gắng gởi gắm những con người khiếm khuyết, những con người mong manh đó vào mầu nhiệm tử nạn của Thầy Chí Thánh, chúng ta được Thầy dẫn vào mầu nhiệm phục sinh với sự sáng láng và vinh quang của Thiên Chúa. Chính lúc ngập tràn trong niềm vui phục sinh mà chúng ta trở nên giống như Thầy Chí Thánh chúng ta là Đức Giêsu, là được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Vậy khi chúng ta sống trong sự vinh quang của mầu nhiệm phục sinh với Đức Giêsu, có phải là lúc chúng ta cũng được phục sinh như Con Thiên Chúa không ? quả là như thế khi chúng ta đã cố gắng chôn chặt con người ích kỷ và hẹp hòi của chúng ta vào mồ đá lạnh của Con Thiên Chúa. Cũng là lúc chúng ta cởi bỏ những tính hư tật xấu của chúng ta, để bước vào một thế giới mới, thế giới của sự sống và sự sáng đời đời.
 
Mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu đã đưa những ai tin vào Ngài, đã nhận Ngài là Chúa, đã trở thành môn đệ của Ngài, đi vào cõi vinh quang của sự sống vĩnh cửu. Con Thiên Chúa đã phục sinh và con người cũng đã được phục sinh. Tất cả đến từ niềm tin, tất cả đến từ tình yêu của Thiên Chúa và sự cố gắng chân thành của con người. Chúa Cha đã yêu thương con người và cứu độ con người, Ngài đã cho con người được tham dự vào sự sống đời đời của Ngài nếu tin vào Con của Ngài đã làm người là Đức Giêsu. Đức tin làm cho chúng ta nên công chính và được cứu độ. Đó là lời của thánh Phaolô gợi nhắc cho con cái Ngài ở Roma và nhân loại chúng ta. Được cứu độ không phải do tuân giữ lề luật, không phải do sống theo các lề luật, nhưng là tin vào một Thiên Chúa làm người, tin vào một Thiên Chúa đã chết và đã phục sinh, hiện đang sống giữa thế giới, trong gia đình nhân loại.
 
Mừng Chúa Phục sinh, mỗi người kito hữu cùng hoà chung niềm vui với các môn đệ Chúa ngày xưa, cùng chung chia niềm hạnh phúc với các người phụ nữ đã gặp Ngài, và bao môn đệ khác đã được đồng hành với Ngài trên mọi nẻo đường cuộc sống. Nay Ngài mời chúng ta, mỗi người hãy lên đường đem tin vui Chúa đã sống lại đến cho mọi người trong thế giới này. Chính mầu nhiệm sống lại đó đã phá tan đám mây buồn chán của nhân loại, giúp nhân loại được sống trong vui mừng và hy vọng, trong hân hoan và hạnh phúc.
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho mỗi chúng con là những Maria Madala, để đem Tin Mừng phục sinh đến cho những người trong gia đình chúng con. Xin cho chúng con là một Gioan khi thấy mồ trống đã tin, để chúng con giúp đỡ anh chị em xác tín niềm tin vào Chúa phục sinh trong cuộc đời. xin cho chúng con là những môn đệ trên đường Emmau được Chúa bẻ bánh và trao tay, để chúng con mạnh dạn bẻ tấm bánh cuộc đời mình và trao cho anh chị em, như là dấu chứng của Tin Mừng phục sinh. Xin cho chúng con được Chúa Phục sinh hiện diện trong tâm hồn mỗi ngày, để chúng con giữ mãi khuôn mặt sáng láng và vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người. Amen.
 

Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Chứng nhân phục sinh
Gm Giuse Vũ Văn Thiên

Trong thời sơ khai của Giáo Hội, những lời giảng dạy của các tông đồ mang nội dung chính yếu là sự phục sinh của Đức Giêsu. Nội dung giảng dạy này được gọi là Kerygma, Đó cũng là chủ đề trọng tâm các cuộc tranh luận giữa thánh Phaolô với người Do Thái cũng như với dân ngoại. Tại Xêdarê, ông Phéttô báo cáo vua Ác-ríp-pa nhân dịp vua đến thăm: "Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giêsu nào đó đã chết, mà Phaolô quả quyết là vẫn sống" (Cv 25, 19). Giảng về Đức Giêsu phục sinh cũng là một điều gây vấp phạm đối với cử tọa, như trường hợp ở Athena, vừa khi thánh Phaolô nói đến Chúa Giêsu sống lại, thì nhiều người nhạo cười và bỏ về (x. Cv17, 22-32).

Thực ra, khi Chúa bước ra khỏi mồ, không có môn đệ nào chứng kiến. Ngôi mộ trống là khởi điểm cho những câu hỏi được đặt ra, khiến họ hồi tưởng quá khứ để suy tư những lời Chúa đã nói trước. Thế rồi, họ được gặp Chúa phục sinh. Lúc đầu họ còn ngờ vực, nhưng rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra Người. Họ còn được đàm đạo và ăn uống với Người. Nhờ đó mà họ có cảm nhận rất sâu sắc về Đấng Phục sinh.

Sự phục sinh của Chúa giúp các tông đồ kiên vững lòng tin vào Thày mình. Trường hợp hai môn đệ trên đường Emmaus là một chứng minh. Trước khi gặp Chúa, các ông mệt mỏi, thất vọng và đang tính bỏ cuộc, nhưng sau khi nhận ra Thày mình, họ tìm lại nghị lực, vui tươi, phấn khởi và lên đường về Giêrusalem ngay trong đêm ấy. Biến cố phục sinh cũng giúp cho họ hiểu hơn về giáo huấn của Chúa Giêsu. Quan niệm của họ về Chúa Giêsu được nhìn với nhãn giới "hậu-phục-sinh" và nhờ đó, họ có một chân dung xác thực về Đấng Thiên Sai.

Chính chứng từ của các tông đồ đã làm nên sức mạnh của cộng đoàn tín hữu tiên khởi và đem lại hiệu quả nhanh chóng của công cuộc truyền giáo. Những người đương thời với tông đồ không nhìn thấy Đấng Phục Sinh, nhưng qua cử chỉ, lời nói và nhất là qua niềm xác tín của những người dân chài chất phác này, họ thấy được Chúa Giêsu đang hiện diện. Họ thấy rằng sự kiện một người đã chết rồi sống lại không thể lý giải được bằng lý trí, nhưng cũng không phải là chuyện tầm phào, vì chứng nhân sẵn sàng lấy mạng sống của mình để làm chứng. Đối diện với các nhà chức trách đạo cũng như đời, những người dân chài hiền lành này lại rất can đảm, không phải bằng một thứ lý luận uyên thâm, nhưng rất đơn giản và chắc chắn: "Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra" (Cv 4,20).

Những chứng nhân phục sinh là ai? Đầu tiên, phải kể đến Maria Mađalêna, một người đã nghe lời Chúa giáo huấn mà rũ bỏ quá khứ tội lỗi. Kế đến là những tông đồ, những người đã cùng sống với Chúa, đã chứng kiến những phép lạ Người làm. Các tông đồ là những người dân chài ít học. Họ không lý luận uyên thâm thông thái. Họ chỉ nói điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nhận.

Khi mừng lễ Phục sinh, tôi được mời gọi trở thành chứng nhân của sự kiện Chúa sống lại. Tuy vậy, để có thể làm chứng về Đấng Phục Sinh, tôi phải biết Người, phải gặp Người và cảm nhận được sự hiện diện của Người trong đời tôi. Tôi không thể làm chứng về một người hay một sự việc mà tôi không biết chắc. Làm chứng nhân cho Đấng Phục Sinh hôm nay đôi khi phải chấp nhận là kẻ "ngược dòng" trong một xã hội xô bồ, phức tạp. Các tông đồ và các thánh tử đạo sau này đã những người dám đem mạng sống mình để "đặt cược" cho lời chứng về Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại. Một chứng từ được cam kết bằng mạng sống sẽ có tính thuyết phục mạnh mẽ và làm cho người khác tin. Xác tín nơi Đấng Phục Sinh, các tông đồ khi bị đánh đòn và bạc đãi, lại "hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu" (Cv 5,41).

"Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe" (Ca Tiếp liên lễ Phục Sinh). Ngày hôm nay, xung quanh tôi, có biết bao người đang đặt câu hỏi này cho tôi. Tôi đã thấy những gì? Tôi có gặp Đấng Phục Sinh giữa đời tôi hay không? Sự hiểu biết Chúa của tôi có thâm sâu đến mức tôi có thể kể cho mọi người nghe về Người? Hay tôi chỉ biết Chúa như một nhân vật của huyền thoại hoặc một nhân vật của lịch sử. Sự hiểu biết Chúa phải dẫn tôi đến việc biến đổi canh tân cuộc đời, để tôi được sống lại với Chúa. Nói cách khác, chính Chúa Phục Sinh sống trong tôi và làm đổi mới tận căn cuộc đời tôi, đến mức "tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20). Đối với những người đang đau khổ vì bệnh tật, vì đói nghèo, vì bất công, tôi làm thế nào để kể cho họ nghe về Đấng Sống Lại đã đến nâng đỡ hai môn đệ trên đường Emmaus, giúp họ tìm lại nghị lực và niềm tin? Với những người đang sống trong chia rẽ bất hòa, tôi làm thế nào để kể cho họ nghe về Đấng Sống Lại đang yêu thương tha thứ? Chứng từ phục sinh phải đến từ cuộc sống an bình, vui tươi và thấm đượm ân sủng.

Hiểu được như trên, mỗi tín hữu sẽ trở thành một chứng nhân của Đấng Phục Sinh giữa đời thường. Họ sẽ làm lan tỏa đến mọi môi trường cuộc sống niềm vui của Tin Mừng và tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha của gia đình nhân loại.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...