Ai Tín Bà cố: MARIA TRẦN THỊ NHIỆM (VĨNH)


Ai Tín



Bà cố: MARIA TRẦN THỊ NHIỆM (VĨNH)

Sinh năm: 1923

tại: Hải Hậu - Nam Định 


Đã được Chúa gọi về vào lúc 04g20 ngày 17.12.2019

Hưởng thọ: 96 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 8g30 ngày 19.12.2019
tại Nhà thờ Giáo xứ Hưng Đạo do Cha TĐD chủ tế.

Xin Chúa đón nhận linh hồn Bà cố MARIA vào nước Chúa.

Kính báo

- Nữ tu Maria Trần Thị Tính
Dòng Thánh Phaolô Hà Nội  - Phục vụ tại Nhà Tỉnh quản Hà Nội

- Nữ tu Maria Trần Thị Thanh Hằng
Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Phục vụ tại Giáo xứ Láng Cát - Bà Rịa

- Nữ tu Maria Trần Thị Ngọc Yến
Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn  - Phục vụ tại Roma.


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...