Ai tín: BÀ CỐ ELISABETH THỊ GIANG

Thân mẫu của Nữ Tu M. Têrêxa Thị Din -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

AI TÍN

BÀ CỐ ELISABETH THỊ GIANG
Sinh năm: 1950
Tại Đăk N’drung, Đăk Song, Đăk Nông

Là thân mẫu của:
Nữ Tu M. Têrêxa Thị Din
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn NVHB Vinh Trung  
Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 21g00 thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Tại tư gia Giáo họ Trinh Vương, Giáo xứ Nghi Trung, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 74 tuổi.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 08g00 thứ Hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Tại Nhà thờ Giáo xứ Nghi Trung
Giáo phận Ban Mê Thuột.
       
Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng BÀ CỐ ELISABETH
 
Xin chân thành phân ưu với Sr. Maria Têrêxa
             Và đại gia đình tang quyến
                             -------------------------------------------------------------            

SĐT Sr. Maria Têrêxa: 0378 619 600

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...