Ai tín: Ông cố ĐAMINH LẠI VĂN THIỆU

Thân phụ:

1. Nữ tu Maria Gioan Bosco Lại Thị Trí Diễm – Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa Đang phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi Lộ Đức, Bảy Hiền, Tp HCM.
2. Nữ tu Têrêxa Lại Thị Quang Thiều, Dòng Đức Bà Maria, đang phục vụ tại Mexico.

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ:


 Ông cố  ĐAMINH LẠI VĂN THIỆU

Sinh 1935 tại Quần Phương, Hải Hậu, Nam Định

 

Thân phụ

1. Nữ tu Maria Gioan Bosco Lại Thị Trí Diễm – Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa
Đang phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi Lộ Đức, Bảy Hiền, Tp Hồ Chí Minh
2. Nữ tu Têrêxa Lại Thị Quang Thiều, Dòng Đức Bà Maria, đang phục vụ tại Mexico

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 04g00 thứ Bảy, ngày 31.10.2020

tại  tư gia thuộc giáo xứ Chính Nghĩa, giáo hạt Mẫu Tâm, Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g00 thứ Ba, ngày 03.11.2020

tại Nhà Thờ giáo xứ Chính Nghĩa

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố ĐAMINH

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng quý Srs. Maria và Têrêxa

và đại gia đình tang quyến

 

Ø  ĐT Sr. Trí Diễm: 090 6907 916

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...