Ai tín: ÔNG CỐ GB NGUYỄN KIM THÀNH

Thân phụ của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Kim Anh -tu sĩ Dòng thánh Phanxicô, Việt Nam

AI TÍN

 

ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN KIM THÀNH

Sinh ngày 10 tháng 06 năm 1961, tại Phú Yên

 

Thân phụ của thầy Gioan Baotixita Nguyễn Kim Anh

 tu sĩ Dòng thánh Phanxicô, Việt Nam

 

Đã an nghỉ trong Chúa

Vào lúc 09g00 thứ Ba, ngày 12 tháng 09 năm 2023

tại tư gia thuộc Giáo họ Kim Thành, Giáo hạt Giang Sơn

Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 62 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

Vào lúc 8g00 thứ Năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023,

tại Nhà thờ Giáo họ Kim Thành

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA

                          

Xin chân thành phân ưu cùng thầy GB. Kim Anh

Và đại gia đình tang quyến

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...