Ai tín: Ông Cố GIUSE NGUYỄN SÁNG

Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Lệ Hà -Dòng Carmel - Vũng Tàu

AI TÍN

Ông Cố GIUSE NGUYỄN SÁNG

Sinh năm 1933  


Tại Bố Trạch, Quảng Bình

 


Là thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Lệ Hà


Dòng Carmel - Vũng Tàu

 


Đã an nghỉ trong Chúa
 

 Lúc 11g00 thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Vinh Quang, Giáo hạt Buôn Hô


Giáo phận Ban Mê Thuột


Hưởng thọ 90 tuổi

 


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành


Vào lúc 04g30 thứ Năm, ngày 30.11.2023


Tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Quang

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng ÔNG CỐ GIUSE

                          


Xin chân thành phân ưu cùng Sr. Lệ Hà


Và đại gia đình tang quyến

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Số ĐT Sr. Maria Lệ Hà: 0978 364 671

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...