Ai tín: Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN QUỐC HUY

Ai tín: Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN QUỐC HUY

Thân phụ Sr Maria Nguyễn Thị Kim Nhung

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ: 

 

Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN QUỐC HUY
sinh năm 1962 tại Nghệ An.Thân phụ Sr Maria Nguyễn Thị Kim Nhung

Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 21g30 thứ tư, ngày 26.08.2020

tại tư gia thuộc giáo họ Vô Nhiễm, giáo xứ Phúc Bình, giáo hạt Đăk Mil

Hưởng dương 59 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 07g00 thứ sáu, ngày 28.08.2020

tại Nhà Thờ giáo họ Vô Nhiễm, giáo xứ Phúc Bình

 

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố PHAOLÔ

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng Sr Maria

và đại gia đình tang quyến

 

Ø  ĐT  Sr Maria Kim Nhung: 094 3503661
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...