Ai tín: Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Khoan

Thân phụ Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Lan - Dòng Đức Bà Truyền Giáo

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ: 

Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Khoan - sinh năm 1933 

Thân phụ

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Lan

Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Hiện phục vụ tại cộng đoàn Đức Mẹ Măng Đen, Giáo phận KonTum

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào luc 05g10 thứ năm, ngày 15.10.2020

tại tư gia thuộc giáo xứ Vinh An, giáo hạt Đăk Mil, Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 87 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g00 thứ bảy, ngày 17.10.2020

tại Nhà Thờ Giáo họ Vinh Đức, Giáo xứ Vinh An.

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng Ông Cố PHAOLÔ

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng Bà Cố và Sr. Anna Nguyễn Thị Thanh Lan

cùng đại gia đình tang quyến

 

Ø  ĐT Sr Anna Nguyễn Thị Thanh Lan: 0778717837
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...