Ai tín: Ông cố PHAOLÔ TRẦN ĐÁNG

Thân phụ của Nữ Tu MARIE HUPERT TRẦN THỊ TRÚC PHƯỢNG  -Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên.

AI TÍN

Ông cố PHAOLÔ TRẦN ĐÁNG
Sinh năm: 10/02/1952
Nguyên quán: TT. Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam.

Là Thân phụ của Nữ Tu MARIE HUPERT TRẦN THỊ TRÚC PHƯỢNG 
Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên.
Đang phục vụ tại cộng đoàn Vinh Hà thuộc giáo phận Bà Rịa.


Đã an nghỉ trong Chúa  lúc: 23g00 ngày 05 tháng 01 năm 2024
Tại tư gia thuộc Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Đak Mil, Gp BMT.
Hưởng thọ: 73 tuổi
 
THÁNH LỄ AN TÁNG được cử hành
vào lúc 5g00 thứ Hai, ngày 08/01/2024
Tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Đak Mil,
Giáo phận Banmêthuột.
 
Xin hiệp ý cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố PHAOLÔ
 
Xin chân thành phân ưu cùng Sơ Marie Hupert Trúc Phượng
Và đại gia đình tang quyến
-------------------------------------

Số điện thoại: Sr Phượng 0337 013 815

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...