AI TÍN: Ông Cố Phêrô Lê Hùng Tâm

Thân phụ của: 1.  Linh Mục Phaolô Lê Tiến Nhất -Giáo sư Đại Chủng viện Thanh Hóa, Gp. Thanh Hóa.  2.  Nữ Tu Maria Têrêxa Lê Thị Tư -Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. 3.  Nữ tu Anna Lê Thị Tăng -Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.

AI TÍN


Ông Cố Phêrô Lê Hùng Tâm

Sinh năm: 1949

Tại Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Là thân phụ của:


1.  Linh Mục Phaolô Lê Tiến Nhất

Giáo sư Đại Chủng viện Thanh Hóa, Gp. Thanh Hóa


2.  Nữ Tu Maria Têrêxa Lê Thị Tư

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB - Kon Tum - Gp. Kon Tum.


3.  Nữ tu Anna Lê Thị Tăng

Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

Hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đông Sơn, Gp. Thanh Hóa

Đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 07g30  thứ Sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2023

Tại tư gia Xóm 9, xã Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

thuộc Giáo xứ Phúc Địa - Gp Thanh Hóa

Hưởng thọ 74 tuổi.

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

Vào lúc 08g00 thứ Hai, ngày 05 tháng 6 năm 2023

Tại Nhà thờ Phúc Địa - Gp. Thanh Hóa.

 

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô

                          

Xin chân thành phân ưu cùng Cha Phaolô, Sr. Maria Têrêxa, Sr. Anna

Và đại gia đình tang quyến

 

----------------------------------------


Đt: Sr. Lê Thị Tư: 0327 412 561       
Cha Lê Tiến Nhất: 0949 710 359 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...