Ai tín: Ông cố PHÊRÔ PHAN ĐỨC ĐƯỜNG

Thân phụ nữ tu Maria Phan Lê Thanh Mỹ Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver

AI TÍN

 

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy

Quý Bề Trên và quý Tu Sĩ nam nữ: 

Ông cố PHÊRÔ PHAN ĐỨC ĐƯỜNG

sinh ngày 06.06.1954 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Thân phụ nữ tu Maria Phan Lê Thanh Mỹ

Hội Dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver

Đang phục vụ tại Giáo xứ Hiền Đức, Giáo phận Xuân Lộc     

 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 05g00 thứ Sáu, ngày 22.01.2021

tại tư gia thuộc giáo họ An Bình, Giáo xứ Buôn Hô, giáo hạt Buôn Hô,

Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 67 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 07g00 thứ Hai, ngày 25.01.2021

tại Nhà Thờ giáo xứ Buôn Hô

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố PHÊRÔ

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng Sr. Maria

và đại gia đình tang quyến

 

Ø  ĐT Sr Maria Thanh Mỹ: 0393.967.581
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...