Ai tín: Ông cố PHÊRÔ TRẦN MÂN

Thân phụ Nữ tu Têrêxa Trần Thị Tuyết Mai -Dòng Thánh Phaolo thành Chartres,

AI TÍN

 

Ông cố PHÊRÔ TRẦN MÂN

Sinh ngày 05.04.1929

Tại Giáo xứ Trại Lê, Gp. Hà Tĩnh

 

Là Thân phụ

Nữ tu Têrêxa Trần Thị Tuyết Mai

Dòng Thánh Phaolo thành Chartres,

Hiện đang phục vụ tại Đà Nẵng.

 

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 05g30, ngày 07/01/2024
Tại tư gia, thuộc Giáo họ Trại Lê, Giáo xứ Vinh Đức, giáo hạt Buôn Hô
Gp. Ban Mê Thuột.

 

Thánh lễ An táng được cử hành

Vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 09/01/2024

Tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Đức, Gp. Ban Mê Thuột.

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng ÔNG CỐ PHÊRÔ

 

Xin chân thành phân ưu với Sr. Têrêxa Tuyết Mai

Và đại gia đình tang quyến

-------------------------------------------------------

                                                             

Số điện thoại thân nhân Sr Mai: 0935 843 066 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...