Ai tín: ÔNG CỐ PX. NGUYỄN VĂN TOÀN

Thân phụ của Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Hải -Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

AI TÍN

 

ÔNG CỐ PX. NGUYỄN VĂN TOÀN

Sinh năm 1956  

Tại Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

 

Là thân phụ của

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Hải

Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn

Đang phục vụ tại cộng đoàn Mân Côi, Bảo Lộc

 

Đã an nghỉ trong Chúa

 lúc 18g30 thứ Hai, ngày 23 tháng 01 năm 2023

Tại tư gia thuộc Giáo họ Việt Đức, Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo hạt Giang Sơn

Giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 67 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

Vào lúc 13g30 thứ Tư, ngày 25.01.2023

Tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự Thánh lễ an táng
Ông Cố PHANXICÔ XAVIÊ

                          

Xin chân thành phân ưu cùng Bà Cố, cùng Sr. Anna Thanh Hải

Và đại gia đình tang quyến

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Số ĐT: 0935 949 620

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...