Tín hữu Nam Hàn loan báo Tin Mừng bác ái cho dân nghèo Philippines


Tín hữu Nam Hàn loan báo Tin Mừng bác ái cho dân nghèo Philippines


Loan báo Tin Mừng của lòng bác ái và trao tặng tất cả sự trợ giúp cần thiết, vật chất và tinh thần, cho người nghèo ở Philippines: đây là sứ mạng đến với muôn dân mà các tín hữu ở Suyoo, thuộc tổng giáo phận Seoul cam kết thực hiện.
 
https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2018-12/tin-huu-nam-han-loan-bao-tin-mung-cho-dan-ngheo-philippines.html
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...