Về việc đăng ký số lượng mua Lịch Phụng Vụ


Về việc đăng ký số lượng mua Lịch Phụng Vụ Giáo Phận năm 2019-2020Kính thưa quý Cha, quý Bề trên Phụ trách Cộng đoàn và quý Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ,

Ban Phụng Tự chúng con kính thông báo đến Quý Cha và quý Vị

Xin vui lòng đăng ký số lượng mua Lịch Phụng Vụ Giáo Phận năm 2019-2020 cho Xứ Họ và Cộng đoàn mình, trực tiếp với Ban Phụng Tự

hoặc qua địa chỉ email banphungtubmt@gmail.com, trước ngày 25/9 này, để chúng con tiến hành việc in ấn.

Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha và quý Vị.

G.B. Phạm Thế Truyền.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...