Kêu gọi và Sai đi (Mc 6,7-13)
/ 87 / Trang Bạn Đọc

Kêu gọi và Sai đi (Mc 6,7-13)

Chính Chúa Giêsu chọn gọi và thiết lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và được sai đi để chia sẻ sứ mạng của Ngài.

Không thành kiến – không vấp ngã...
/ 60 / Trang Bạn Đọc

Không thành kiến – không vấp ngã...

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Cứng Lòng Tin (Mc 6,1-6)
/ 49 / Trang Bạn Đọc

Cứng Lòng Tin (Mc 6,1-6)

“Họ vấp ngã vì Người”.

Tin Chúa… phải chạm vào Chúa
/ 55 / Trang Bạn Đọc

Tin Chúa… phải chạm vào Chúa

Đức Giê-su bảo ông Gia-ia rằng: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”

Mặt trái của mạng xã hội
/ 55 / Trang Bạn Đọc

Mặt trái của mạng xã hội

“Mạng xã hội đa sắc, đa chiều, đa năng và cũng rất đa đoan!”

Đức Tin cứu sống (Mc 5, 21-43)
/ 53 / Trang Bạn Đọc

Đức Tin cứu sống (Mc 5, 21-43)

“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.

Chúa ơi! Xin thương cứu chúng con
/ 82 / Trang Bạn Đọc

Chúa ơi! Xin thương cứu chúng con

“Người này là ai, mà cả gió và biển cũng tuân lệnh?”

Vẫn chưa có Lòng Tin (Mc 4,35-41)
/ 77 / Trang Bạn Đọc

Vẫn chưa có Lòng Tin (Mc 4,35-41)

“Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh”.
Nước Thiên Chúa (Mc 4, 26-34)
/ 171 / Trang Bạn Đọc
Muốn là con Chúa… Hãy thi hành ý Chúa
/ 208 / Trang Bạn Đọc

Muốn là con Chúa… Hãy thi hành ý Chúa

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (x.Mc 3, 34-35).

Hãy làm việc này, để nhớ đến Chúa
/ 78 / Trang Bạn Đọc

Hãy làm việc này, để nhớ đến Chúa

“Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”.

Hãy làm Dấu… suốt đời ta
/ 128 / Trang Bạn Đọc

Hãy làm Dấu… suốt đời ta

“Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Hãy cùng Thánh Thần mà tiến bước
/ 159 / Trang Bạn Đọc

Hãy cùng Thánh Thần mà tiến bước

“…thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22).

Cần hiểu đúng Ơn lo liệu và Ơn đạo đức
/ 127 / Trang Bạn Đọc

Cần hiểu đúng Ơn lo liệu và Ơn đạo đức

Ơn lo liệu không phải là ơn để tiên liệu, sắp xếp công việc, mà là, ơn biết phải nói gì, làm gì khi bị chất vấn về đức tin của chúng ta.

Con người của Thánh Thần (Ga 20, 19-23)
/ 112 / Trang Bạn Đọc

Con người của Thánh Thần (Ga 20, 19-23)

Kitô hữu là con người của Thánh Thần, nhưng đó là một tiến trình rộng mở suốt đời.

Chúng ta hãy đi… làm chứng về Chúa
/ 173 / Trang Bạn Đọc

Chúng ta hãy đi… làm chứng về Chúa

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”.

Nghỉ Hè với Chúa
/ 98 / Trang Bạn Đọc

Nghỉ Hè với Chúa

Mùa hè là dịp để các bạn trẻ có thời gian nghỉ ngơi bên Chúa, và các nhà Dòng cũng thường tận dụng những ngày hè để Tĩnh Tâm Năm theo Giáo Luật.

Vinh Quang và Sứ Mạng (Mc 16,15-20)
/ 111 / Trang Bạn Đọc

Vinh Quang và Sứ Mạng (Mc 16,15-20)

“Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”. Thế nhưng Ngài vẫn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế (Mt 28, 20).

Khao Khát Của Thế Giới Trước Khi Có Ki-Tô Giáo
/ 121 / Trang Bạn Đọc

Khao Khát Của Thế Giới Trước Khi Có Ki-Tô Giáo

Chúng ta mắc một món nợ quá khứ lớn hơn những gì thường được công nhận.

Như Thầy yêu thương (Ga 15, 9-17)
/ 82 / Trang Bạn Đọc

Như Thầy yêu thương (Ga 15, 9-17)

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Như Cành Liền Cây (Ga 15, 1-8)
/ 157 / Trang Bạn Đọc

Như Cành Liền Cây (Ga 15, 1-8)

“Lạy Thiên Chúa, xin hãy viếng thăm và bảo trợ vườn nho mà chính tay Chúa đã vươn trồng” (Tv. 80, 15-16).

Tám mối phúc là khẩu hiệu của ta…
/ 260 / Trang Bạn Đọc

Tám mối phúc là khẩu hiệu của ta…

“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”

Mục Tử nhân lành (Ga 10, 11-18)
/ 120 / Trang Bạn Đọc

Mục Tử nhân lành (Ga 10, 11-18)

“Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10,16).