Việc Nhỏ Mà Không Nhỏ

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1.3)

VIỆC NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ

“Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người” (Lc 8,1-3) (Tin Mừng thứ Sáu sau Chúa Nhật XXIV TN).

Đến thế gian trong kiếp nhân loại Chúa Kitô nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,5). Vì thế việc cần đến người giúp đỡ và người cộng tác là điều như tất yếu. Ngay cả trong sinh hoạt thường nhật không ai có thể tự mình làm hết mọi công việc. Có nhiều công việc bề ngoài xem ra là việc nhỏ nhưng thực ra không nhỏ chút nào do bởi tính cần thiết của nó, chẳng hạn chuyện cơm nước, giặt giũ áo quần, vệ sinh nhà cửa… Những việc này sự thường là trên đôi tay người phụ nữ, thế mà ít khi được biết đến và được nói đến.

Tin Mừng hình như không là ngoại lệ. Những dòng chữ tường thuật việc các phụ nữ đi theo giúp đỡ Chúa Giêsu thì chỉ một đoạn ngắn so với rất nhiều dòng tường thuật việc các tông đồ, các môn đệ trợ giúp Chúa Cứu Thế trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Dù là việc nhỏ theo quan niệm xưa nay, nhất là với truyền thống trọng nam khinh nữ thì những công việc ấy dường như không thể thiếu. Các bà không chỉ phụ giúp Chúa Giêsu và các tông đồ bằng công sức mà còn bằng tiền bạc, của cải. Công của đủ đầy các mặt, thế mà chỉ được tường thuật có mấy dòng vắn vỏi. Không sao cả, Thầy đã giáng phúc thi ân cho chúng mình cả phần hồn lẫn phần xác thì đền đáp Thầy cân xứng chừng nào tốt chừng ấy.

Việc nhỏ mà không nhỏ khi nó là nhu cầu cần thiết. Việc bình thường nhưng sẽ thành phi thường khi nó được làm với cả tấm lòng và sự tận tụy. Phục vụ cho một nhóm mười hai thanh niên trai tráng cộng với Chúa Giêsu trong các việc ăn uống giặt giũ ròng rã trên dưới ba năm thì quả là không mấy nhẹ nhàng nhất là khi các ngài không ở lâu một chỗ, cứ nay đây mai đó. Tìm cả bốn Tin Mừng chúng ta không thấy một lời ca thán hay phiền trách của các tông đồ về những khoản này là một luận suy về cung cách phục vụ của các bà.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh, với lệnh giãn cách nghiêm nhặt, nhà thờ không có các cử hành nghi thức Phụng vụ, thế mà các mẹ chị vẫn lui tới quét dọn nhà thờ và khuôn viên. Đúng thật là những việc làm phục vụ không nhỏ chút nào mà trái lại. Một tấm gương sáng của vị bề trên chủng viện ngày xưa khiến tôi quyết thực hành trong đời mục tử. Trong xứ mỗi khi có tiệc tùng gì thì dù không ai cho nhúng tay vào chuyện dọn rửa bát dĩa, nhưng vị mục tử vẫn phải hiện diện với các mẹ chị cho đến cùng. Thiết nghĩ rằng sự hiện diện đến cùng ấy không chỉ là sự động viên khích lệ mà còn là lời tri ân tấm lòng của các mẹ chị vì những việc tuy nhỏ mà không nhỏ chút nào. Tri ân ai là một cách thế nói lên việc mình cần đến họ và qua đó nhìn nhận vai trò của họ.

Chính khi chúng ta biểu lộ sự cần đến nhau là lúc chúng ta ý thức sự bất túc và cả sự bất toàn của mình vậy. Và đây là một trong những tiền đề để thành nhân. Thật khó có thể trở thành người con Chúa nếu tiên vàn chúng ta chưa thành người. Các chủng viện và tu viện hiện nay luôn chú trọng mặt nhân bản cho các chủng sinh, đệ tử. Tuy nhiên hình như mới giới hạn trong việc học hành, trả bài, thi cử. Còn việc luyện tập thì sao đây?

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...