Vui Học CN 22 TN C
/ 5244 / Trò chơi

Vui Học CN 22 TN C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt,
đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Vui Học CN 23 TN B
/ 5370 / Trò chơi

Vui Học CN 23 TN B

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: 
ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Vui Học CN 24 TN B
/ 5548 / Trò chơi

Vui Học CN 24 TN B

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
VUI HỌC CN 21 TN B
/ 1149 / Trò chơi

VUI HỌC CN 21 TN B

“Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
VUI HỌC CN 22 TN B
/ 1185 / Trò chơi

VUI HỌC CN 22 TN B

Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người 
lại có thể làm cho con người ra ô uế được.”
VHTK 54 Tập Tô Màu Đường Thánh Giá
/ 714 / Trò chơi

VHTK 54 Tập Tô Màu Đường Thánh Giá

1. Trước ngai tòa Phi lát / Chúa khiêm nhu cúi mình
Đầu mang vòng gai nhọn / Quyết một lòng hy sinh.
VHTK 53 TẬP TÔ MÀU KINH MÂN CÔI
/ 694 / Trò chơi

VHTK 53 TẬP TÔ MÀU KINH MÂN CÔI

Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.
VHTK 52ab TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
/ 1088 / Trò chơi

VHTK 52ab TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”.
VUI HỌC CN 20 TN B
/ 653 / Trò chơi

VUI HỌC CN 20 TN B

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
VUI HỌC CN 19 TN B
/ 712 / Trò chơi

VUI HỌC CN 19 TN B

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
​VUI HỌC: CHÚA NHẬT 14 TN -B
/ 668 / Trò chơi

​VUI HỌC: CHÚA NHẬT 14 TN -B

“Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ”. Tin Mừng thánh Máccô 6,5
Đuổi Hình Bắt Chữ
/ 5464 / Trò chơi
Công viên games thiếu nhi
/ 1560 / Trò chơi
Games thiếu nhi
/ 2046 / Trò chơi
Game tìm chữ các nhân đức Của Đức Mẹ
/ 1445 / Trò chơi

Game tìm chữ các nhân đức Của Đức Mẹ

Cac Nhân đức Của Đức Mẹ Word Search Puzzle » Word Search Game Cỏ Tranh
Những ơn Chúa Thánh Thần
/ 1207 / Trò chơi

Những ơn Chúa Thánh Thần

Nhung On Cua Chua Thanh Than Word Search Puzzle » ProProfs word search puzzle
Những ơn Chúa Thánh Thần
/ 1641 / Trò chơi

Những ơn Chúa Thánh Thần

Mời các bạn cùng chơi game này để khám phá những ơn của Chúa Thánh Thần nhé.
Game tìm tên 12 Thánh Tông Đồ
/ 2208 / Trò chơi
Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A
/ 1147 / Trò chơi

Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A

Loading Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A var QuizWorks = window.QuizWorks || []; QuizWorks.push( [document.getElementById("embed-quiz-439350"),
Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A
/ 963 / Trò chơi

Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A

Loading Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A var QuizWorks = window.QuizWorks || []; QuizWorks.push( [document.getElementById("embed-quiz-439353"),
Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A
/ 1150 / Trò chơi

Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A

Loading Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A var QuizWorks = window.QuizWorks || []; QuizWorks.push( [document.getElementById("embed-quiz-439505"),
Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật I Mùa chay, năm A
/ 920 / Trò chơi

Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật I Mùa chay, năm A

Loading Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật I Mùa chay, năm A var QuizWorks = window.QuizWorks || []; QuizWorks.push( [document.getElementById("embed-quiz-439210"),