Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 22 thường niên, năm C

Mời các bạn cùng chơi game để vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 22 thường niên, năm C.
Biên soạn: Gb. Thái Hùng
Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...