Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 25 thường niên, năm C

Mời các bạn chơi game để cùng vui học Kinh Thánh Chúa Nhật 25 thường niên, năm C nhé. 
Biên soạn: Gb. Thái Hùng - BMT
Thực hiện: Ban Truyền Thông Dòng NVHB
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...