Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 7 thường niên, năm C

Hãy dành 5 phút để chơi Game này nhé các bạn, bãn sẽ hiểu hơn về Lời Hàng Sống trong Chúa Nhật 7 thường niên, năm C.
Biên soạn: Gb. Nguyễn Thái Hùng - BMT
Thực hiện: Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...