Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C

Game này sẽ giúp các bạn vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C, hãy chơi nhé các bạn.
Biên soạn: Gb. Nguyễn Thái Hùng - BMT
Thực hiện: Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...