Không ai giúp
/ 14 / Văn

Không ai giúp

Sự thật cuộc đời mỗi người đều tự gánh lấy những gì xảy ra cho mình. 
Cái mù đáng sợ!
/ 24 / Văn

Cái mù đáng sợ!

Không phải cái mù về thể lý, mù về đôi mắt, mà cái mù ở đây đáng sợ về nhiều thứ trong cuộc sống.
Đấng Công Chính
/ 26 / Văn

Đấng Công Chính

Thánh Giuse là Đấng Công Chính, xin Người bầu cử cho chúng con được sống như Người.
Suy Niệm Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh 2023)
/ 57 / Văn

Suy Niệm Đàng Thánh Giá (Thứ Sáu Tuần Thánh 2023)

Tình yêu chịu đóng đinh là một tình yêu “Con tự hiến thánh con để họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19).
Tha thứ để hạnh phúc
/ 26 / Văn

Tha thứ để hạnh phúc

Tha thứ thường rất khó nhưng nếu biết tha thứ thì mới hạnh phúc.Tha thứ thường rất khó nhưng nếu biết tha thứ thì mới hạnh phúc.
Kiện toàn lề luật
/ 22 / Văn

Kiện toàn lề luật

Lề luật và các tiên tri là những điều Thánh Kinh chỉ về Chúa Giêsu, Đấng sẽ đến hoàn tất những gì Kinh Thánh và các tiên tri loan báo về Người.
Giá thật của một đồng.
/ 33 / Văn

Giá thật của một đồng.

Không chỉ là một đồng mà còn nhân lên nhiều lần bởi tấm lòng.
Múc tận nguồn Nước
/ 27 / Văn

Múc tận nguồn Nước

 Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ” (Is 12, 2 – 3)
Thử thách và gây sự
/ 43 / Văn

Thử thách và gây sự

Câu chuyện của ông Gióp, ông Môisê và người phụ nữ Samaria nói về thử thách và gây sự
Câu chuyện cái kén
/ 40 / Văn

Câu chuyện cái kén

Nếu không qua thập giá thì không thể có vinh quang
Giàu và nghèo
/ 45 / Văn

Giàu và nghèo

Chọn lựa ưu tiên không có nghĩa gạt bỏ những người khác ra ngoài quan tâm của Giáo Hội. Tất cả chúng ta nếu nhìn dưới ánh sáng Lời Chúa, đều là những người nghèo
Biển ở sâu
/ 28 / Văn

Biển ở sâu

Chúa đã dậy: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23, 11).
Xuống Núi và Dấn Thân
/ 36 / Văn

Xuống Núi và Dấn Thân

Theo Chúa, dấn thân “Hãy theo Thầy!” (Ga 21, 19) Theo tiếng gọi của Chúa, hãy học nơi Abram hay học nơi ba môn đệ trên núi biến hình đi xuống.
Buông bỏ thù hận
/ 73 / Văn

Buông bỏ thù hận

Chúa mời gọi: “Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36)
Gõ thì mở
/ 47 / Văn

Gõ thì mở

Muốn điều thiện, điều chân thật, hãy tìm Thiên Chúa, Người sẽ cho gặp.
Chuyện Ông Giona
/ 43 / Văn

Chuyện Ông Giona

Câu chuyện của ông diễn tả bao cuộc đời chúng ta.
Học cách tha thứ
/ 35 / Văn

Học cách tha thứ

Khi tha thứ chúng ta tháo gỡ được những khó chịu, bực tức ra khỏi chúng ta. Chúng ta tự tìm thấy bình an.
Chay tịnh thế nào?
/ 55 / Văn

Chay tịnh thế nào?

Chay tịnh trước tiên là tìm biết Chúa để biết mình, Thánh Augustine cầu nguyện” Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa để con biết con”.
Giữa đám người tội lỗi
/ 58 / Văn

Giữa đám người tội lỗi

Đứng lên và trở về mau mắn như Lêvi, sống đời công chính cứ đường Chúa mà theo sẽ gặp hồng ân cứu độ.
Cám dỗ trong đời
/ 59 / Văn

Cám dỗ trong đời

Cám dỗ thường xuất hiện trong những khi muốn vươn lên, vượt qua những thấp hèn, thèm muốn, chúng xuất hiện như kéo con người rơi vào vòng tay của nó.
Tro của người
/ 59 / Văn

Tro của người

Sách Giảng Viên  viết: “Phù vân tất cả là phù vân”. Rồi cũng sẽ qua đi mọi thứ vui buồn, chỉ còn tro ở lại.
Thân xác khiết tinh
/ 82 / Văn

Thân xác khiết tinh

Sự trong sạch của thân xác là khởi đầu cho cái nhìn xuyên thấu vào sự vật, nhận ra chân lý trong những hỗn độn và tầm thường.
Bụi một kiếp tro
/ 49 / Văn

Bụi một kiếp tro

Hãy trở về! Và hãy trở về vì trong tro tàn còn chút lửa.