Đường vinh quang
/ 7 / Văn

Đường vinh quang

Con đường đến vinh quang của Nước Thiên Chúa, như các Tông đồ sau phục sinh dấn thân phục vụ mọi người trong Chúa Kitô. Hy sinh mạng sống vì lợi ích các linh hồn.
CÂU HỎI LÃNG QUÊN
/ 50 / Văn

CÂU HỎI LÃNG QUÊN

Người ta có thể sẵn sàng “tử vì đạo” thì nay cũng vì việc đạo mà đem tất cả tấc lòng chí thành “giữ lấy đạo;” giữ và bảo vệ về lâu về dài. Vĩnh cửu!

Xin hãy sai tôi đi!
/ 25 / Văn

Xin hãy sai tôi đi!

Người tình nguyện dấn thân sẽ vững tinh thần, họ đã xác tín, chính Đấng sốt mến đốt trong lòng họ ngọn lửa khát khao được sai đi.
Hãy có lòng nhân từ
/ 18 / Văn

Hãy có lòng nhân từ

Lòng nhân từ cần có con tim và lý trí. 
Ông đó là ai?
/ 19 / Văn

Ông đó là ai?

Câu hỏi vẫn không bao giờ có hồi kết, khi hỏi: Với bạn, Chúa Giêsu là ai?" Câu trả lời: sống với Người và sẽ biết, Người là ai?
Hạt gieo vào đời
/ 20 / Văn

Hạt gieo vào đời

Gieo gì gặt nấy là điều người ta thường dạy. Đây cũng là nhân quả mà mọi người cần tránh.
Ước mơ làm lớn
/ 19 / Văn

Ước mơ làm lớn

Chúa dạy "Người làm lớn, phải trở nên người phuc vụ" (Mc 9, 43).
Thánh Giá Người Mẹ
/ 60 / Văn

Thánh Giá Người Mẹ

Thánh giá của Mẹ trong bảy sự thương khó
Yêu mến bao nhiêu là vừa?
/ 38 / Văn

Yêu mến bao nhiêu là vừa?

Con yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh đời con, con yêu mến Chúa trong thân phận con người mỏng giòn yếu đuối của con.
SUY TÔN THÁNH GIÁ
/ 40 / Văn

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Khi suy tôn Thánh Giá Chúa, chúng ta không tôn vinh đau khổ, vì đau khổ từ tội lỗi phát sinh ra. Đau khổ trên thế giới đến từ nhân tai.
Nếu nền móng được xây...
/ 31 / Văn

Nếu nền móng được xây...

Khi xây một ngôi nhà hay một công trình xây dựng, ai cũng quan tâm đến nền móng.
Người ta bảo Thầy là ai?
/ 33 / Văn

Người ta bảo Thầy là ai?

Biết Chúa và xác tín vào Chúa như Thánh Phêrô: "Chúa biết con yêu mến Chúa" trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, khi an vui, khi ngã sa; khi ở lại, khi chối Chúa… "Chúa biết, Chúa biết rõ mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa." (Ga 21 , 17).  
Thầy dạy đui mù
/ 39 / Văn

Thầy dạy đui mù

"Mù dẫn mù" (Lc 6, 39) là thực trạng thế giới hôm nay.
Sinh nhật của Mẹ
/ 33 / Văn

Sinh nhật của Mẹ

Chúng con mừng ngày Mẹ sinh ra để mừng ngày chúng con được làm con Chúa.
Yêu thương là gì?
/ 35 / Văn

Yêu thương là gì?

Thiên Chúa là tình yêu, chỉ khi kín múc từ tình yêu của Chúa để sống với người khác, chúng ta mới có thể tiến tới việc yêu thương như Chúa yêu thương.
Chọn và sai đi
/ 38 / Văn

Chọn và sai đi

Không có Chúa ở cùng người môn đệ chẳng làm được gì.
Chèo ra chỗ sâu!
/ 31 / Văn

Chèo ra chỗ sâu!

"Các con hãy chèo ra chỗ sâu" (Lc 5, 4). Mạo hiểm ra chỗ sâu, nếu chiếc thuyền cứ mãi trong bờ làm sao biết biển cả bao la.   
Cái mới
/ 34 / Văn

Cái mới

Cái mới Chúa nói "Đừng lấy vải cũ vá trên áo mới" Nghĩa là cách suy nghĩ và sống trên nền tảng mới,
Luật vì con người
/ 33 / Văn

Luật vì con người

Luật đặt ra vì con người chứ không phải con người vì luật. 
Hãy mở ra!
/ 31 / Văn

Hãy mở ra!

Chúa mở miệng lưỡi để miệng lưỡi này cao rao Danh Thiên Chúa, thánh hoá người được sai đi.
Trượng phu lời
/ 58 / Văn

Trượng phu lời

Thời xưa được gọi là Đấng trượng phu, cần có ba yếu tố: Chí khí, hào khí, bản lĩnh.
Thầy còn phải đi!
/ 47 / Văn

Thầy còn phải đi!

Chúa Giêsu là cửa, cửa có lúc mở và đóng. Mong muốn Chúa ở lại nhưng Người lại ra đi.
Về nhà đi con!
/ 59 / Văn