Nếu nền móng được xây...

Khi xây một ngôi nhà hay một công trình xây dựng, ai cũng quan tâm đến nền móng.

Nếu nền móng được xây...

 
Khi xây một ngôi nhà hay một công trình xây dựng, ai cũng quan tâm đến nền móng. Vậy mà có một nền móng xây dựng cuộc đời lại quên. Hãy xem ngôi nhà của mình xây trên nền cát hay trên đá như Chúa mời gọi xem xét. 

Nếu nền móng xây cuộc đời trên tiền bạc, đời sẽ bạc như tiền.

Nếu cuộc đời đặt nền móng trên địa vị, vị thế cuộc đời cũng về với địa phủ.

Nếu cuôc đời xây trên nền móng danh vọng, cuối cùng cũng tới liệt danh, vọng ảo.

Nếu cuộc đời xây trên nền móng trần gian. Gặt về của gian, thân trần.

Nếu cuộc đời xây trên những gian tham, mai hậu cuộc đời sẽ than van.


Nếu cuộc đời xây trên móng nền luân thường đạo lý. Gia đạo thuận hoà, nghĩa nhân thường hằng.

Nếu cuộc đời xây trên nền móng đạo đức. Cuộc đời có đức đạt đạo.

Nếu cuộc đời xây trên tình người, tình Chúa. Bạn sẽ gặt hái niềm vui, hạnh phúc đời này, đời sau.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...