Sẽ đến lúc

Sống là điều quan trọng, ai cũng muốn sống, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là Thiên Chúa của kẻ sống.

Sẽ đến lúc

 
Điều gì có khởi đầu đều có kết thúc. Đường dài đường ngắn đều có điểm cuối. Con người cũng thế, ai rồi cũng sẽ đến hồi kết. Lời Chúa luôn tồn tại, vì đó là Lời Hằng sống, ai sống nhờ Lời thì có sự sống đời đời.

Một thời, sách Giảng viên nói về sự ngắn hạn của con người giới hạn. Không ai có thể ở trần gian này mãi, mỗi người sẽ ra đi, đó là điểm đầu của cánh chung. Đi đâu, về đâu, tuỳ theo thời hạn đang sống cho mục đích nào. Người ta nói về nghệ thuật sống: "Biết chết sẽ là biết sống", chết từng ngày để sống từng ngày, như chỉ còn một ngày để sống.

Sống là điều quan trọng, ai cũng muốn sống, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là Thiên Chúa của kẻ sống.

Ma quỷ cũng là thần chết của kẻ sống, nên sống dở và chết cũng dở, khi ma quỷ vây lấy kẻ sống mà đang chết. Chết về nhân cách, chết trong ích kỷ, chết vì đam mê dục vọng, chết trong tham lam.

Sẽ đến lúc tính sổ, thuộc về ma quỷ thì chết đời đời. Thuộc về Thiên Chúa được sống viên mãn đời đời.
Sẽ đến lúc bỏ lại trần gian tất cả và sẽ hỏi chúng ta còn lại gì mang theo. Chỉ có cuộc sống hôm nay mới trả lời cho chúng ta về ngày mai.

Xin cho chúng con biết chết đi cái tôi ích kỷ từng ngày, để cứu được cái tôi vào cõi sống đời đời.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...