THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 28 TN

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền… trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12, 11-12)
THÁNH LỄ THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
Thánh Hedviga, nữ tu & Magarita Maria Alacoque, trinh nữ

5g00 ngày 16/10/2021

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...