Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018


Trực tuyến: Thánh lễ đặt đá xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ - 13.9.2018

 
Theo thông lệ đạo đức và lòng yêu mến Mẹ, cứ đến ngày 13 hàng tháng các tín hữu vùng Đồng Xoài – Phước Long lại quy tụ về bên Mẹ Thác Mơ cùng dâng thánh lễ tôn kính Mẹ.

Năm nay, Giáo hội Việt Nam tổ chức Năm Thánh mừng 30 năm 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên hàng hiển thánh. Năm Thánh bắt đầu từ ngày 19.6.2018 và kết thúc vào ngày 24.11.2018.

Giáo phận Ban Mê Thuột chọn 2 điểm hành hương Năm Thánh: Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Giáo phận sẽ tổ chức hành hương tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ vào các ngày 13 hàng tháng.

Vào lúc 9g00 ngày 13.9.2018, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, sẽ cử hành Thánh lễ và chủ sự nghi thức đặt đá xây dựng TTHH Đức Mẹ Vô Nhiễm Thác Mơ. Thánh lễ sẽ được Ban VHTT-GP.BMT truyền hình trực tuyến qua Video sau đây:
 
 


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...