VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 421 - 430
/ 22 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 421 - 430

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 421 - 430   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK THÁNH SIMON và GIUĐA TÔNG ĐỒ Ngày 28 tháng 10
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH SIMON và GIUĐA TÔNG ĐỒ Ngày 28 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SIMON & GIUĐA TÔNG ĐỒ Tin Mừng thánh Luca 6,12-19 Ngày 28 tháng 10 Tin Mừng   Đức Giê-su tuyển chọn mười hai Tông Đồ (Mt 10: 1-4; Mc 3:13 -19 ) 12 Trong những

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 411 - 420
/ 17 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 411 - 420

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 411 - 420   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Ngày 22 tháng 10
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Ngày 22 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19 Ngày 22 tháng 10

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 401 - 410
/ 19 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 401 - 410

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 401 - 410   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 391 - 400
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 391 - 400

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 391 - 400   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 381-390
/ 33 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 381-390

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 381-390   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

​VHTK THÁNH MARGARITA ALACOQUE TRINH NỮ Ngay 13 tháng 10
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

​VHTK THÁNH MARGARITA ALACOQUE TRINH NỮ Ngay 13 tháng 10

VHI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARGARITA ALACOQUE TRINH NỮ Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13 Ngay 13 tháng 10

VHTK THÁNH TÊRÊXA AVILA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ Ngày 15 tháng 10
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TÊRÊXA AVILA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ Ngày 15 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÊRÊXA AVILA, TRINH NỮ, TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8 Ngày 15 tháng 10  

VHTK THÁNH IGNATIO ANTIOKHIA GIÁM MỤC - TỬ ĐẠO Ngày 17 tháng 10
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH IGNATIO ANTIOKHIA GIÁM MỤC - TỬ ĐẠO Ngày 17 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH IGNATIO ANTIOKHIA GIÁM MỤC  - TỬ ĐẠO Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26 Ngày 17 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCA, THÁNH SỬ Ngày 18 tháng 10
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCA, THÁNH SỬ Ngày 18 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCA, THÁNH SỬ Tin Mừng thánh Luca 10,1-9 Ngày 18 tháng 10   TIN MỪNG

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN C
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN C Tin Mừng thánh Luca 21,5-19 TIN MỪNG Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24:1-3; Mc 13: 1-4) 5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

VUI HỌC THÁNH KINH  LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Tin Mừng thánh Luca 23,35-43 TIN MỪNG Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27: 37 -44; Mc 15: 26 -32 ) 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 371-380
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 20 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 6 * 371-380

VUI HỌC THÁNH KINH 20  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 6 * 371-380   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK THÁNH DIONYSIO VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO Ngày 9 tháng 10
/ 48 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH DIONYSIO VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO Ngày 9 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH DIONYSIO VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19 Ngày 9 tháng 10

VHTK Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII Ngày 11 tháng 10
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII Ngày 11 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19 Ngày 11 tháng 10 Tin Mừng

VHTK THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO Ngày 14 tháng 10
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO Ngày 14 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH CALLISTÔ I, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20 Ngày 14 tháng 10

CUỘC ĐỜI THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU Ô CHỮ
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

CUỘC ĐỜI THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU Ô CHỮ

  Ô CHỮ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU 1

VHTK CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ Ngày 2 tháng 10
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ Ngày 2 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ Tin Mừng thánh Mátthêu 18,1-5.10 Ngày 2 tháng 10  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICÔ ASSISI Ngày 4 tháng 10
/ 67 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICÔ ASSISI Ngày 4 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICÔ ASSISI Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30 Ngày 4 tháng 10   Tin Mừng   25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10
/ 172 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Tin Mừng thánh Luca 1,26-38 Ngày 7 tháng 10   TIN MỪNG   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp

VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 10
/ 93 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 10       Tin mừng  Lc 1,26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU. 45 Câu Hỏi Thưa
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU. 45 Câu Hỏi Thưa

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh (1873–1897) 45 Câu Hỏi Thưa