VUI HỌC THÁNH KINH THỨ NĂM TUẦN THÁNH
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THỨ NĂM TUẦN THÁNH

VUI HỌC THÁNH KINH THỨ NĂM TUẦN THÁNH Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15   TIN MỪNG   Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ   1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu

VUI HỌC THÁNH KINH THỨ SÁU TUẦN THÁNH C
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THỨ SÁU TUẦN THÁNH C

VUI HỌC THÁNH KINH THỨ SÁU TUẦN THÁNH C Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42   TIN MỪNG   25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và

VHTK 70 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay Năm C
/ 28 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 70 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay Năm C

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA CHAY NĂM C 70 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm     Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca 

VHTK 70 Câu Trắc Nghiệm MÙA CHAY NĂM C
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 70 Câu Trắc Nghiệm MÙA CHAY NĂM C

  VUI HỌC THÁNH KINH 70 Câu Trắc Nghiệm MÙA CHAY NĂM C     Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 Chúa Nhật

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 01 – 04
/ 28 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 01 – 04

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 01 – 04     Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 05 – 08
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 05 – 08

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 05 – 08     Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 09 – 12
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 09 – 12

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA CHAY NĂM C 09 – 12     Thứ Tư Lễ Tro C : Tin Mừng thánh Mátthêu 6,1-6.16-18 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C :Tin Mừng thánh Luca 4,1-13 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C : Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH  Thứ Tư Lễ Tro C
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH CYRILLO Giám mục Ngày 14  tháng 2
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH CYRILLO Giám mục Ngày 14 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH CYRILLO & MÊTHÔĐIÔ, Giám mục Ngày 14  tháng 2 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ, Giám mục tiến sĩ  Ngày 20  tháng 2
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ, Giám mục tiến sĩ Ngày 20 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ ĐAMIANÔ, Giám mục tiến sĩ Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20 Ngày 20  tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C Tin Mừng thánh Luca 4,1-13   TIN MỪNG Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13 ) 1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C
/ 41 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 TIN MỪNG   Đức Giê-su hiển dung (Mt 17: 1-8; Mc 9:2-8) 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C Tin Mừng thánh Luca 13,1-9   TIN MỪNG Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết 1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32   TIN MỪNG Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa 1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5  MÙA CHAY C
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5  MÙA CHAY C Tin Mừng thánh Gioan 8,1-11 TIN MỪNG 1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Người phụ nữ ngoại tình 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 Lúc

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2 Kính THÁNH GIA THẤT Tin Mừng thánh Luca 2,22-40   TIN MỪNG 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH Ngày 2 tháng 2
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH Ngày 2 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH Ngày 02.2 Malakhi 3,1-4  (Dt 2,14-18) Tin Mừng thánh Luca 2,22-40 Tin Mừng Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH AGATHA, Ngày 5  tháng 2
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH AGATHA, Ngày 5 tháng 2

  VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH AGATHA, Trinh nữ tử đạo Ngày 5  tháng 2 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6  tháng 2
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6  tháng 2 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SCHOLASTICA, Ngày 10  tháng 2
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SCHOLASTICA, Ngày 10 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10  tháng 2 Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC  Ngày 11 tháng 2
/ 45 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày 11 tháng 2

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Tin Mừng thánh Gioan 2,1-11 Ngày 11 tháng 2   Tin Mừng Tiệc cưới Ca-na 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ
/ 67 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 24 tháng 1 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20   Tin Mừng Dụ ngôn người gieo giống   1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung

VUI HỌC THÁNH KINH  THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25 tháng 1
/ 65 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25 tháng 1 Tin Mừng thánh Máccô 16, 15-18 Cvtđ 22, 3-10 (Cv 9, 1-22)   Tin Mừng 15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16