VHTK THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ  Ngày 21 tháng 12
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ Ngày 21 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Luca 24,44-49 Ngày 21 tháng 12

VHTK THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC TIẾN SĨ  Ngày 14 tháng 12
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC TIẾN SĨ Ngày 14 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16 Ngày 14 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17 Tin Mừng Đức Giêsu chịu phép rửa (Mc 1:9-11; Lc 3:21-22) 13 Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng

VHTK THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ HIỂN LINH
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ HIỂN LINH

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ HIỂN LINH Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12 Tin Mừng   Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi   1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông

VVHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VVHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38

  VUI HỌC THÁNH KINH Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38 23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIA THẤT
/ 42 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIA THẤT

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIA THẤT Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23   Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài

VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mt 1,1-17
/ 45 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mt 1,1-17

VUI HỌC THÁNH KINH Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 1,1-17   1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:   2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH A Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Tin Mừng   Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )   1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 7-12
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 7-12

VUI HỌC THÁNH KINH Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ & Trò Chơi +++++++++++++++++ Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25 Thánh Lễ Đêm :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20 Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18 Lễ

72 CÂU TRẮC NGHIỆM MÙA VỌNG - GIÁNG SINH
/ 65 / Vui Học Thánh Kinh

72 CÂU TRẮC NGHIỆM MÙA VỌNG - GIÁNG SINH

72 CÂU TRẮC NGHIỆM MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 01. Phụng Vụ là gì ? a. Là việc phụng thờ chính Thức và công khai của Hội thánh. b. Là việc Suy tôn Lời Chúa. c. Là việc hành hương kính Đức Mẹ. d. Cả a,b và c đúng. 02. Phụng Vụ gồm những

VHTK LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12 Tin Mừng thánh Luca 11,27-28

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 1 - 6
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 1 - 6

VUI HỌC THÁNH KINH Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ & Trò Chơi +++++++++++++++++ Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25 Thánh Lễ Đêm :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20 Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18 Lễ

VHTK THÁNH ĐAMASÔ I, GIÁO HOÀNG Ngày 11 tháng 12
/ 50 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH ĐAMASÔ I, GIÁO HOÀNG Ngày 11 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ĐAMASÔ I, GIÁO HOÀNG Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20 Ngày 11 tháng 12

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm

VUI HỌC THÁNH KINH Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm +++++++++++++++++ Lễ Đêm Giáng Sinh :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Lễ Thánh Gia Thất : Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23 Lễ Hiển Linh : Tin mừng thánh Mátthêu 2

72 CÂU HỎI THƯA MÙA VỌNG - GIÁNG SINH
/ 79 / Vui Học Thánh Kinh

72 CÂU HỎI THƯA MÙA VỌNG - GIÁNG SINH

72 CÂU HỎI THƯA MÙA VỌNG & GIÁNG SINH  01. Hỏi : Phụng Vụ là gì ? Thưa : Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh (như cử hành Thánh lễ, các Bí tích và phụng vụ các giờ kinh).   02. Hỏi : Phụng Vụ gồm những việc

VHTK Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Ngày 8 tháng 12
/ 53 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Ngày 8 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Tin Mừng thánh Luca  1, 26-38 Ngày 8 tháng 12 TIN MỪNG 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một

VHTK VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 7 tháng 12
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 7 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AMBROSIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 7 tháng 12 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16

VHTK THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC Ngày 6 tháng 12
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC Ngày 6 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NICÔLA, GIÁM MỤC Ngày 6 tháng 12 Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9  

VHTK THÁNH GIOAN DAMAS, LINH MỤC TIẾN SĨ  Ngày 04  tháng 12
/ 60 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN DAMAS, LINH MỤC TIẾN SĨ Ngày 04 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN DAMAS, LINH MỤC TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20 Ngày 04  tháng 12   Tin Mừng

VHTK THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Ngày 3 tháng 12
/ 83 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Ngày 3 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20 Ngày 3 tháng 12  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12
/ 46 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 12 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH Tin Mừng thánh Gioan 1,1-18   TIN MỪNG (LỄ BAN NGÀY) 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên

VHTK THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Ngày 30 tháng 11
/ 59 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Ngày 30 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Tin Mừng thánh Mátthêu 4,18-22 Ngày 30 tháng 11   Tin Mừng 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng