HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B
/ 10 / Vui Học Thánh Kinh

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B Mc 4,35-41   I. TIN MỪNG   Đức Giê-su dẹp sóng gió (Mt 8:23 -27; Lc 8:22 -25 ) 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! "36 Bỏ đám đông ở lại, các

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B
/ 7 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B Mc 5,21-43 TIN MỪNG Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9:18 -26; Lc 8:40 -56 ) 21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 10 TN B
/ 18 / Vui Học Thánh Kinh

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 10 TN B

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 10 TN B Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35   I. TIN MỪNG   Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B
/ 18 / Vui Học Thánh Kinh

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B

VHTK HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B Mc 4,26-34 I. TIN MỪNG 26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên,

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B Mc 4,35-41 TIN MỪNG

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN B
/ 77 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN B Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35   Tin mừng   Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B
/ 75 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B Mc 4,26-34   TIN MỪNG Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên 26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt

Ô Chữ Các Thánh Tử Đạo VN * 2
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

Ô Chữ Các Thánh Tử Đạo VN * 2

Ô Chữ Các Thánh Tử Đạo VN * 2   Ô chữ Các Thánh Tử Đạo VN 4 Những gợi ý

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ Is 61, 9-11 Tin Mừng thánh Luca 2,41-51 Thứ bảy sau lễ thánh Tâm Chúa Giêsu Tháng 6

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ô chữ 1
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ô chữ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ô chữ 1 Ô chữ Các Thánh Tử Đạo VN 1 Những gợi ý 01. Linh mục Gioan Ven (Jean Théophane Vénard) chịu tử đạo vào năm 1861 tại đâu ? 02. Linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh chịu tử đạo vào

VUI HỌC GIÁO LÝ  CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  Hỏi – Thưa
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC GIÁO LÝ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Hỏi – Thưa

VUI HỌC GIÁO LÝ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Hỏi – Thưa Gb. Nguyễn Thái Hùng Dân ta phải biết sử ta. Giáo dân công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam. Trên bốn trăm năm hiện diện, một bề dày lịch sử phong phú. Từ khai sinh đến

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ Tin Mừng thánh Máccô 14,12-16.22-26 I. TIN MỪNG 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
/ 60 / Vui Học Thánh Kinh
Ngày Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 Gp. Ban Mê Thuột  - Trắc Nghiệm
/ 657 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 4 Trắc Nghiệm
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 4 Trắc Nghiệm

VUI HỌC THÁNH KINH 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 4 Trắc Nghiệm GB. NGUYỄN THÁI HÙNG 2018 CÁC THƯ CHUNG 247. Ngoài 13 của thánh Phaolô và thư gởi tín hữu Do thái, Tân Ước còn bao nhiêu thư nữa

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B
/ 113 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 3 Trắc Nghiệm
/ 66 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 3 Trắc Nghiệm

 VUI HỌC THÁNH KINH 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC)

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm B
/ 129 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA THĂNG THIÊN Năm B Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20  

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23 * Chủ đề của hình này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B
/ 107 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19 Tin Mừng 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng

Ngày Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 Gp BMT - Tài Liệu Học Tập
/ 1779 / Vui Học Thánh Kinh

Ngày Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 Gp BMT - Tài Liệu Học Tập

Ngày Tĩnh Huấn GIÁO LÝ SINH 2018 Giáo phận Ban Mê Thuột Tài liệu học tập 1. Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột 2. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 3. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam           * Khai Sinh

VHTK 68 DẪN VÀO LỜI CHÚA (TÂN ƯỚC) 2 Trắc Nghiệm
/ 50 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH  B
/ 74 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH  B

  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH  B Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17