Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

“Tìm được 1 viên ngọc quý, ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ngày 3 tháng 7
/ 50 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ngày 3 tháng 7

"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.  Phúc thay những người không thấy mà tin! “
VHTK THÁNH MARIA GORETTI TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 6 tháng 7
/ 45 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH MARIA GORETTI TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 6 tháng 7

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,  để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 7
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 7

Cuối tháng bảy, Giáo Hội  mừng kính thánh Giacôbê tông đồ.
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ và THÁNH PHAOLÔ
/ 104 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ và THÁNH PHAOLÔ

"Này anh Simon, 
anh có mến Thầy hơn các anh em này không?"
VUI HỌC THÁNH KINH GIA ĐÌNH ÔNG TÔ-BI-A
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH GIA ĐÌNH ÔNG TÔ-BI-A

“Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, 
bố thí đi đôi với đời sống công chính, 
thì tốt hơn có của mà ở bất công; 
làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc.”
VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
/ 53 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 TNA
/ 69 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 TNA

“Người công chính sẽ bị chói lọi như mặt trời”.
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN A
/ 85 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN A

"Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá,
Có những hạt rơi vào bụi gai, Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt."
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN A
/ 107 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN A

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN A
/ 107 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG SI-MÔN (143-134)
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG SI-MÔN (143-134)

“Ông nâng dậy kẻ nghèo hèn trong dân,  và tuân giữ Lề Luật cùng tiêu diệt hết quân vô đạo và phường gian ác.”
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143)
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143)

“Ông Giô-na-than nhận quyền chỉ huy 
và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giu-đa.”
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIU-ĐA MA-CA-BÊ (166-160)
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIU-ĐA MA-CA-BÊ (166-160)

“Hãy nhận lấy thanh gươm thánh này. 
Đó là món quà Thiên Chúa ban.
Nhờ nó, ngươi sẽ đánh tan quân địch.”
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG MÁT-TÍT-GIA
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG MÁT-TÍT-GIA

“Hỡi các con,
hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật
và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ
Giao Ước của tổ tiên chúng ta.”
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6
/ 60 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6

 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO
/ 216 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO

 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ
/ 52 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ

“Dọc đường hãy rao giảng rằng :
Nước Trời đã đến gần.”
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN A
/ 155 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN A

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời.”
VUI HỌC THÁNH KINH  CHÚA NHẬT 11 TN A
/ 66 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN A

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 

​VUI HỌC THÁNH KINH  CHÚA NHẬT 10 TN A
/ 81 / Vui Học Thánh Kinh

​VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN A


“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ ÉT-RA (480-440)
/ 71 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ ÉT-RA (480-440)

“Bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm Người và giáng phúc cho họ, nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ Người.”
VUI HỌC THÁNH KINH TỔNG ĐỐC NƠ-KHE-MI-A
/ 65 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH TỔNG ĐỐC NƠ-KHE-MI-A

“Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, 
anh em đừng sầu thương khóc lóc.”