VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C
/ 19 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C Tin Mừng thánh Luca 3,15-16.21-22   TIN MỪNG 15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 4, 5, 6
/ 33 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 4, 5, 6

VUI HỌC THÁNH KINH Ô Chữ Giáng Sinh Năm C   Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25 Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14 Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20 Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18 Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52 Lễ Hiển

VUI HỌC THÁNH KINH Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 1, 2, 3
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 1, 2, 3

VUI HỌC THÁNH KINH Ô Chữ Giáng Sinh Năm C Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25 Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14 Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20 Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18 Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52 Lễ Hiển Linh : Mt

​VUI HỌC THÁNH KINH Ô chữ Mùa Vọng Năm C 8,9,10
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

​VUI HỌC THÁNH KINH Ô chữ Mùa Vọng Năm C 8,9,10

  VUI HỌC THÁNH KINH Ô chữ 8 Mùa Vọng C Ô chữ này có 7 câu hàng ngang. Mỗi câu hàng ngang có một mẫu tự của câu chủ đề nằm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì ?   Những gợi ý   01. Đức Maria đi thăm ai ? (Lc 1,40)

VHTK THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ   27.12
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ 27.12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ  27/12 Tin Mừng thánh Gioan 20, 2-8 Tin Mừng Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người

VHTK CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO Ngày 28 tháng 12
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO Ngày 28 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO Ngày 28 tháng 12 Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-18   Tin Mừng Đức Giê-su trốn sang Ai-cập và các anh hài bị giết 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho

VHTK THÁNH TÔMA BECKET, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 29 tháng 12
/ 21 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TÔMA BECKET, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 29 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÔMA BECKET, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 29 tháng 12 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19   Tin Mừng 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con,

VHTK THÁNH SILVESTER I, GIÁO HOÀNG Ngày 31 tháng 12
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH SILVESTER I, GIÁO HOÀNG Ngày 31 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH SILVESTER I, GIÁO HOÀNG Ngày 31 tháng 12 Giáo hoàng, tiến sĩ Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-19 Tin Mừng 13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 6,7
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 6,7

 VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C Ô chữ 6 Mùa Vọng C Những gợi ý   01.  Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít ? (Lc 3,1-3)   02. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi

VHTK GIA TRƯỞNG Hỏi Thưa
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK GIA TRƯỞNG Hỏi Thưa

Vui Học Thánh Kinh GIA TRƯỞNG Hỏi Thưa

VHTK THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ  Ngày 21 tháng 12
/ 28 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ Ngày 21 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHÊRÔ CANISIÔ, LINH MỤC TIẾN SĨ Tin Mừng thánh Luca 24,44-49 Ngày 21 tháng 12

VHTK THÁNH GIOAN KÊNTY, LINH MỤC Ngày 23 tháng 12
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN KÊNTY, LINH MỤC Ngày 23 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN KÊNTY, LINH MỤC Ngày 23 tháng 12 Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 4,5
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 4,5

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ MÙA VỌNG NĂM C 4, 5

VHTK Lễ Giáng Sinh  25.12
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Lễ Giáng Sinh 25.12

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ GIÁNG SINH  Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Tin Mừng   Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm    1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số

VHTK THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI  26.12
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 26.12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI 26/12 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22 Cv 6,8-10. 7,54-60   Tin Mừng Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ). 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca   TIN MỪNG Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3,23-38 ) 23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu   TIN MỪNG Gia phả Đức Giê-su Ki-tô  (Mt 1,1-17)        

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ GIÁNG SINH
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ GIÁNG SINH

VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ GIÁNG SINH         VUI HỌC THÁNH KINH Ô CHỮ GIÁNG SINH 01

Ô CHỮ MÙA VỌNG C - 1, 2, 3
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

Ô CHỮ MÙA VỌNG C - 1, 2, 3

Ô CHỮ MÙA VỌNG C - 1, 2 & 3   Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45  

VHTK 147 Câu Hỏi Thưa Những Phụ Nữ Trong Thánh Kinh
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 147 Câu Hỏi Thưa Những Phụ Nữ Trong Thánh Kinh

  Vui Học Thánh Kinh 147 Câu Hỏi Thưa Những Phụ Nữ Trong Thánh Kinh                    01.  Người phụ nữ được Kinh Thánh nhắc tới lần đầu tiên là ai ? (St

72 CÂU HỎI THƯA   MÙA VỌNG
/ 46 / Vui Học Thánh Kinh

72 CÂU HỎI THƯA MÙA VỌNG

72 CÂU HỎI THƯA  MÙA VỌNG & GIÁNG SINH    01. Hỏi : Phụng Vụ là gì ? Thưa : Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh (như cử hành Thánh Lễ, các Bí Tích và Phụng Vụ Các Giờ Kinh).   02. Hỏi : Phụng Vụ gồm

VHTK LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE Ngày 12 tháng 12 Tin Mừng thánh Luca 11,27-28

THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 13 tháng 12 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22