VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 2 Kính THÁNH GIA THẤT Tin Mừng thánh Luca 2,22-40   TIN MỪNG 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép

VHTK THÁNH TÔMA AQUINO, TIẾN SĨ Ngày 28 tháng 1
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TÔMA AQUINO, TIẾN SĨ Ngày 28 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TÔMA AQUINO, TIẾN SĨ Dt 9, 15.24-28 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20 Ngày 28 tháng 1

VHTK THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ Ngày 27 tháng 1
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ Ngày 27 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANGELA MERICI TRINH NỮ Ngày 27 tháng 1 Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13  

VHTK THÁNH TIMOTHE  và Th. TITÔ Ngày 26 tháng 1
/ 15 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TIMOTHE và Th. TITÔ Ngày 26 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH TIMOTHE & THÁNH TITO 2Tm 1, 1-8 Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9 Ngày 26 tháng 1

VHTK THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25 tháng 1
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Tin Mừng thánh Máccô 16, 15-18 Cvtđ 22, 3-10 (Cv 9, 1-22)   Tin Mừng   15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin

VHTK THÁNH VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Ngày 22 tháng 1
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Ngày 22 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Ngày 22 tháng 1 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

VHTK THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 24 tháng 1
/ 49 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 24 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PHANXICO SALESIO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 24 tháng 1 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20

THÁNH FABIANO và THÁNH SEBATIANO TỬ ĐẠO Ngày 20 tháng 1
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

THÁNH FABIANO và THÁNH SEBATIANO TỬ ĐẠO Ngày 20 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH FABIANO & THÁNH SEBATIANO TỬ ĐẠO Ngày 20 tháng 1 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19   Tin Mừng 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng

VHTK THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO  Ngày 21 tháng 1
/ 69 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 21 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Dt 5,1-10 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22 Ngày 21 tháng 1

VHTK THÁNH AN TÔN VIỆN PHỤ Ngày 17 tháng 1
/ 57 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH AN TÔN VIỆN PHỤ Ngày 17 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AN TÔN VIỆN PHỤ Ngày 17 tháng 1 Tin Mừng thánh Mátthêu 19,16-26

VHTK THÁNH HILARIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 13 tháng 1
/ 48 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH HILARIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 13 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH HILARIO, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 13 tháng 1 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16 Tin Mừng Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)   13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN A Tin Mừng thánh Mátthêu 5,17-37 Tin Mừng

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 TN A Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13–16   Tin Mừng Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35) 13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 TN A
/ 60 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 TN A

  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 TN A Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1–12a   Tin Mừng   Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A
/ 78 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A   VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A Tin Mừng thánh Mátthêu 4,12-23   Tin Mừng   Đức Giêsu lánh qua miền Ga-li-lê (Mc 1:14-15; Lc 4:14-15) 12 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị

VHTK Ô chữ Tết Nguyên Đán 1, 2, 3
/ 103 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Ô chữ Tết Nguyên Đán 4, 5, 6
/ 120 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô chữ Tết Nguyên Đán 4, 5, 6

VHTK Ô chữ Tết Nguyên Đán 4, 5, 6 VUI HỌC THÁNH KINH

VHTK CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A
/ 133 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT  2 THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng thánh Gioan 1,29-34   Tin Mừng   29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng

Xuân Canh Tý 2020
/ 119 / Vui Học Thánh Kinh

Xuân Canh Tý 2020

Xuân Canh Tý 2020 VUI HỌC THÁNH KINH

VHTK Tết Nguyên Đán (3 Ngày Đầu Xuân)
/ 154 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Tết Nguyên Đán (3 Ngày Đầu Xuân)

VUI HỌC THÁNH KINH  TẾT NGUYÊN ĐÁN   +++++++++++++++++++++++++++

VHTK TẾT NGUYÊN ĐÁN  65 Câu Hỏi Thưa
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK TẾT NGUYÊN ĐÁN 65 Câu Hỏi Thưa

Vui Học Thánh Kinh TẾT NGUYÊN ĐÁN 65 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm  

VHTK TẾT NGUYÊN ĐÁN  65 Câu Trắc Nghiệm
/ 115 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK TẾT NGUYÊN ĐÁN 65 Câu Trắc Nghiệm

Vui Học Thánh Kinh TẾT NGUYÊN ĐÁN 65 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm   Thánh Lễ Tất Niên : Lc 1,39-55 Thánh Lễ Giao Thừa : Mt 5,1-10 Mồng Một Thánh Lễ Tân Niên A : Mt 6,25-34

VHTK THÁNH RAYMUNDO, LINH MỤC Ngày 7 tháng 1
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH RAYMUNDO, LINH MỤC Ngày 7 tháng 1

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH RAYMUNDO, LINH MỤC Ngày 7 tháng 1 Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11