VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 5, 6, 7, 8
/ 53 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 5, 6, 7, 8

VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 5, 6, 7, 8 VUI HỌC THÁNH KINH  Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C   Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 9, 10, 11, 12
/ 41 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 9, 10, 11, 12

VHTK Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C 9, 10, 11, 12 VUI HỌC THÁNH KINH    Ô CHỮ MÙA PHỤC SINH NĂM C   Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31

VHTK Thánh STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4
/ 73 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH STANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

VHTK Thánh MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4
/ 53 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MARTINÔ I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19  

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 1-10
/ 68 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 1-10

VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY 1-10 Tập 1   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY : 11-20
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY : 11-20

  VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY 11-20 Tập 1

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 21-30
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 21-30

  VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 1 21-30  Các bạn thân

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 31-40
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 31-40

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 31-40   VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY  31-40 Các bạn thân mến,

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 41-50
/ 41 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 41-50

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 41-50   VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY  41-50 Các bạn thân mến,

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 51-60
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 51-60

VHTK 15 RÈN LUYỆN TƯ DUY 51-60   VUI HỌC THÁNH KINH 15  RÈN LUYỆN TƯ DUY  51-60 Các bạn thân

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Hỏi Thưa
/ 71 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Hỏi Thưa

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Hỏi Thưa     Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31 Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19 Chúa Nhật 4 Phục

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Trắc Nghiệm
/ 70 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Trắc Nghiệm

  VUI HỌC THÁNH KINH MÙA PHỤC SINH NĂM C 57 Câu Trắc Nghiệm   Chúa Nhật Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 Chúa Nhật 2 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31 Chúa Nhật 3 Phục Sinh : Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19 Chúa Nhật 4 Phục

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04
/ 74 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04 Tin Mừng thánh Luca 14,25-33

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4
/ 55 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục Ngày 5 tháng 4
/ 110 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục Ngày 5 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH VINH SƠN FERRIE, Linh Mục Ngày 5 tháng 4  Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN LASAN, Linh Mục Ngày 7 tháng 4
/ 54 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN LASAN, Linh Mục Ngày 7 tháng 4

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN LASAN, Linh Mục Ngày 7 tháng 4 Tin Mừng thánh Máccô 10,13-16 Tin Mừng Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19: 13 -15; Lc 18: 15 -17 )  

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C
/ 48 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35   TIN MỪNG 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29 TIN MỪNG 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH C
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH C Tin Mừng thánh Gioan 17,20-26 TIN MỪNG 20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG TƯ
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG TƯ

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG TƯ TIN MỪNG PHỤC SINH   TIN MỪNG Tin Mừng thánh Máccô 16,1-8 1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su.2 Sáng tinh sương ngày

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C
/ 81 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM C Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9   TIN MỪNG 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM B
/ 50 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM B Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31   TIN MỪNG 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C
/ 81 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19 TIN MỪNG Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a 1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông