Vui Học Lễ Thánh Tâm CGS C
/ 16 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học CN 13 TN C
/ 19 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học CN 13 TN C


  Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh,
anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
VHTK Chúa Nhật 13 TN C
/ 18 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C
/ 71 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ Mình Máu Chúa Kitô
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ Chúa Ba Ngôi C
/ 87 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Lễ Chúa Ba Ngôi C

“Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
VHTK CN LỄ CHÚA BA NGÔI C
/ 67 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lế Chúa Thánh Thần C
/ 62 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C
/ 129 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh C
/ 76 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học CN 6 Phục Sinh C
/ 77 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học CN 6 Phục Sinh C

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:là anh em có lòng yêu thương nhau.”Tin Mừng thánh Gioan 14,35
VHTK Lễ Thăng Thiên C
/ 97 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ Thăng Thiên C
/ 65 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 01
/ 79 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 01

“Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.”
Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 02
/ 66 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 02

4. Những kitô hữu sống giữa trần gian để làm chứng cho Chúa Kitô gọi là gì?
Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 03
/ 72 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 03

2. Mẹ Maria đã sinh ra ai là đầu Hội Thánh?
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh C
/ 123 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh C

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."
Vui Học CN 5 Phục Sinh C
/ 94 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học CN 5 Phục Sinh C

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Tin Mừng thánh Gioan 13,34b
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 1
/ 124 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 1

“Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Thư Êphêxô 1,3a)
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 2
/ 115 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 2

07. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ điều gì?          a. Hãy đi giảng dạy muôn dân.       b. Làm phép rửa cho họ.                  c. Cả a và b đúng.