VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 10
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH Tháng 10

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU Ngày 1 tháng 10
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU Ngày 1 tháng 10

"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời."
CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU 45 CÂU TRẮC NGHIỆM
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU 45 CÂU TRẮC NGHIỆM

 "Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới"
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.
VHTK THÁNH GIÊRÔNIMÔ Linh mục Tiến Sĩ Ngày 31 tháng 9
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIÊRÔNIMÔ Linh mục Tiến Sĩ Ngày 31 tháng 9

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình,
rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”.
VHTK Thánh Venceslao, Tử đạo Ngày 28 tháng 9
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Venceslao, Tử đạo Ngày 28 tháng 9

“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em 
nói trong anh em.”
VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN  Ngày 29  tháng 9
/ 57 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29 tháng 9

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN A
/ 52 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN A

"Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường."
VHTK Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo Ngày 26 tháng 9
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo Ngày 26 tháng 9

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình;
còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
VHTK THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ Ngày 27 tháng 9
/ 48 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ Ngày 27 tháng 9

“ Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
VHTK THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ  Ngày 21 tháng 9
/ 91 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ Ngày 21 tháng 9

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, 
mà để kêu gọi người tội lỗi.”
VHTK THÁNH ANRÊ KIM TAEGON Ngày 20 tháng 9
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH ANRÊ KIM TAEGON Ngày 20 tháng 9

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,  thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”
vhtk THÁNH CORNELIO, GIÁO HOÀNG THÁNH CYPRIANO, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 16 tháng 9
/ 71 / Vui Học Thánh Kinh

vhtk THÁNH CORNELIO, GIÁO HOÀNG THÁNH CYPRIANO, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 16 tháng 9

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,  để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ  Ngày 14 tháng 9
/ 93 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Ngày 14 tháng 9

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, 
nhưng được sống muôn đời”.
VHTK ĐỨC MẸ SẦU BI Ngày 15 tháng 9
/ 88 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK ĐỨC MẸ SẦU BI Ngày 15 tháng 9

"Thưa Bà, đây là con của Bà."
VHTK THÁNH GIOAN KIM KHẨU Giám mục, tiến sĩ Ngày 13 tháng 9
/ 70 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN KIM KHẨU Giám mục, tiến sĩ Ngày 13 tháng 9

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
VHTK DANH THÁNH ĐỨC MARIA  Ngày 12 tháng 9
/ 91 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK DANH THÁNH ĐỨC MARIA Ngày 12 tháng 9

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Ngày 8 tháng 9
/ 109 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Ngày 8 tháng 9

“ Này đây,  “Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, 
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ  Ngày 3 tháng 9
/ 79 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ Ngày 3 tháng 9

"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9
/ 107 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
VHTK LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29 tháng 8
/ 120 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29 tháng 8

Ông Gioan lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!"
VHTK THÁNH NỮ MÔNICA Ngày  27 tháng 8
/ 79 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH NỮ MÔNICA Ngày 27 tháng 8

"Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người"
VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28 tháng 8
/ 78 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28 tháng 8

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.