VHTK Chúa Nhật 3 TN C
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 3 TN C

"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn."
Vui Học CN 3 TN C
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học CN 3 TN C

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.”
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 –  Gặp Gỡ 3
/ 22 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gặp Gỡ 3

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.”
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 - Gặp Gỡ 2
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 - Gặp Gỡ 2

Gặp gỡ 2  Thiên Chúa Là Đấng Nào?
VHTK Chúa Nhật 2 TN C
/ 49 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học CN 2 TN C
/ 34 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK 33 MÙA XUÂN DPF
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh
7 Ô Chữ Thượng Hội Đồng thứ XVI
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C
/ 87 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ CGS Chịu Phép Rửa C
/ 59 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Xuân Nhâm Dần 2022
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK LỄ HIỂN LINH NĂM C
/ 77 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ Hiển Linh C
/ 80 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Mùa Giáng Sinh C DPF
/ 80 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Mùa Giáng Sinh C DPF

VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38
VHTK LỄ GIÁNG SINH C
/ 91 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ GIÁNG SINH C

"Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa."
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT C
/ 81 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT C

"Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài."
Vui Học Lễ Giáng Sinh
/ 87 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Lễ Thánh Gia C
/ 73 / Vui Học Thánh Kinh