VHTK Chúa Nhật 22 TN C
/ 788 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 22 TN C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
VHTK Chúa Nhật 21 TN C
/ 762 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 21 TN C

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."
VHTK Chúa Nhật 20 TN C
/ 931 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 20 TN C

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!"
Vui Học CN 20 TN C
/ 936 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học CN 20 TN C

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, 
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
VHTK Chúa Nhật 19 TN C
/ 652 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Chúa Nhật 18 TN C
/ 585 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Chúa Nhật 18 TN C
/ 684 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Chúa Nhật 17 TN C
/ 647 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Chúa Nhật 17 TN C
/ 772 / Vui Học Thánh Kinh
VHGL Xưng Tội VÀ Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 10
/ 1045 / Vui Học Thánh Kinh
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 11
/ 900 / Vui Học Thánh Kinh
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 12
/ 653 / Vui Học Thánh Kinh
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 3
/ 569 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 3

5. Hội Thánh còn được gọi là Thân Thể của ai?   
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 8
/ 726 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 8

“Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”
Sách Sáng Thế 3,3 
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 9
/ 645 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 9

“Đức Chúa phán với Cain: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.”
Sách Sáng thế 4,7b
VHTK Chúa Nhật 16 TN C
/ 555 / Vui Học Thánh Kinh
Vui Học Chúa Nhật 16 TN C
/ 973 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Chúa Nhật 15 TN C
/ 492 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Chúa Nhật 15 TN C

"Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy."
Vui Học CN 15 TN C
/ 558 / Vui Học Thánh Kinh
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 07
/ 768 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 07

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 1
/ 675 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 1

2. “Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong … …  … … …, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Thư Rôma 12,5)
VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 2
/ 892 / Vui Học Thánh Kinh

VHGL Xưng Tội và Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 7A Ôn tập 2

03. Mẹ Maria đã cộng tác thế nào vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu?
  a. Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nuôi dạy, đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường Chúa Giêsu rao giảng.
  b. Mẹ cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó.
  c. Cả a và b đúng. 
Vui Học Chúa Nhật 14 TN C
/ 533 / Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Chúa Nhật 14 TN C

"Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến."