VHTK THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24 tháng 8
/ 28 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51 Ngày 24 tháng 8   Tin Mừng   45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su,

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÔNICA Ngày 27 tháng 8
/ 49 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÔNICA Ngày 27 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÔNICA Tin Mừng thánh Luca 7,11-17 Ngày  27 tháng 8     TIN MỪNG Đức Giê-su cho con trai một bà goá thành Na-in sống lại 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28 tháng 8
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28 tháng 8 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16   Tin Mừng Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35) 13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn

VHTK LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29 tháng 8
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Tin Mừng thánh Máccô 6,17-29 Ngày 29 tháng 8 Tin Mừng Ông Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết (Mt 14: 3-12 ) 17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8     THÁNH KINH Khải huyền 11,19a; 12,1-6.10ab 11.19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. 12.1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình

VHTK THÁNH ALPHONSO MARIA LIGOURI GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 1 tháng 8
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY Ngày 4 tháng 8
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY Ngày 4 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY Tin Mừng thánh Mátthêu 9,35-10,1 Ngày 4 tháng 8   Tin Mừng   35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh

VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5 tháng 8
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38 Ngày 5 tháng 8 TIN MỪNG   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi

VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6 tháng 8
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36 Ngày 6 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ĐAMINH Ngày 8 tháng 8
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ĐAMINH Ngày 8 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ĐAMINH Ds 20, 1-13 Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11 Ngày 8 tháng 8     Tin Mừng Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 ) 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng

vhtk THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO Ngày 10 tháng 8
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

vhtk THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO Ngày 10 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO 2Cr 9,6-10 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26 Ngày 10 tháng 8 Tin Mừng 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới

VHTK THÁNH MAXIMILIEN MARIA KOLBE TỬ ĐẠO Ngày 14 tháng 8
/ 35 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK THÁNH MAXIMILIEN MARIA KOLBE TỬ ĐẠO Ngày 14 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MAXIMILIEN MARIA KOLBE TỬ ĐẠO Ngày 14 tháng 8 Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19 Tin Mừng 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ

VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15 tháng 8
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Tin Mừng thánh Luca 1,39-56 Ngày 15 tháng 8     Tin Mừng Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà

VHTK LỄ ĐỨC MẸ LA VANG Ngày 15 tháng 8
/ 54 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK LỄ ĐỨC MẸ LA VANG Ngày 15 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC MẸ LA VANG Tin Mừng thánh Luca 1,39-56 Ngày 15 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21 tháng 8
/ 31 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21 tháng 8

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH PIÔ X GIÁO HOÀNG Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20 Ngày 21 tháng 8     TIN MỪNG   13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÁCTA Ngày 29 tháng 7
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÁCTA Ngày 29 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÁCTA Tin Mừng thánh Luca 10,38-42 Ngày 29 tháng 7   Tin Mừng   Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a   38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH IGNATIO LOYOLA LINH MỤC Ngày 31 tháng 7
/ 67 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH IGNATIO LOYOLA LINH MỤC Ngày 31 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH IGNATIO LOYOLA LINH MỤC Xh 34, 29-35 Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30 Ngày 31 tháng 7   Tin Mừng   17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân

THI GIÁO LÝ Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Gp. Ban Mê Thuột 2019
/ 130 / Vui Học Thánh Kinh

THI GIÁO LÝ Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên Gp. Ban Mê Thuột 2019

THI GIÁO LÝ Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên  Gp. Ban Mê Thuột 2019 Nội dung: * Tin mừng thánh Máccô. Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ kinh Phụng Vụ. * Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô: Giáo Lý Viên, Chứng Nhân Của Đức Tin

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 331 - 340
/ 54 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 331 - 340

VUI HỌC THÁNH KINH 19  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 331 - 340   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 341-350
/ 52 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 341-350

VUI HỌC THÁNH KINH 19  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 341-350   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 351-360
/ 64 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 351-360

VUI HỌC THÁNH KINH 19  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 351 - 360   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 361-361
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 19 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 5 * 361-361

VUI HỌC THÁNH KINH 19  RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 5 * 361 - 370   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN C
/ 114 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN C Tin Mừng thánh Luca 12,32-48 TIN MỪNG 32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6:19 -21 ) 33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố