HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B

Nguyễn Thái Hùng HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51 I. TIN MỪNG 41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."42 Họ nói:

VHTK Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng. 18.12
/ 12 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ, linh mục. 26.11
/ 15 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ, giáo dân. 19.12
/ 12 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân Ngày 06 tháng 06
/ 12 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân Ngày 06 tháng 06

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Vincentê Dương, giáo dân

VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân Ngày 16 tháng 06
/ 14 / Vui Học Thánh Kinh
VHTK Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân Ngày 07 tháng 01
/ 20 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân Ngày 07 tháng 01

Tác giả:   Nguyễn Thái Hùng VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân Ngày 07 tháng 01 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các

VHTK Thánh Martinô Tạ Ðức Thịnh, linh mục Ngày 08 tháng 11
/ 16 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Martinô Tạ Ðức Thịnh, linh mục Ngày 08 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Martinô Tạ Ðức Thịnh, linh mục Ngày 08 tháng 11 Tin mừng Gioan 17,11b-19 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ

VHTK Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân Ngày 28 tháng 11
/ 14 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân Ngày 28 tháng 11

 Nguyễn Thái Hùng VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân Ngày 28 tháng 11 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn

VHTK Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân Ngày 10 tháng 07
/ 22 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân Ngày 10 tháng 07

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân Ngày 10 tháng 07 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại   17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập

VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân Ngày 12 tháng 08
/ 22 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân Ngày 12 tháng 08

  Nguyễn Thái Hùng VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân Ngày 12 tháng 08 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình;

VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân Ngày 19 tháng 12
/ 20 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân Ngày 19 tháng 12

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân Ngày 19 tháng 12 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại   17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh

VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân Ngày 12 tháng 06
/ 15 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân Ngày 12 tháng 06

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân Ngày 12 tháng 06 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong

VHTK Thánh Bênadô Vũ Văn Duệ, linh mục Ngày 01 tháng 08
/ 16 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Bênadô Vũ Văn Duệ, linh mục Ngày 01 tháng 08

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Bênadô Vũ Văn Duệ, linh mục Ngày 01 tháng 08 Tin mừng Gioan 17,11b-19 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong

VHTK Thánh Ðaminh Ðinh Ðạt, giáo dân Ngày 18 tháng 07
/ 32 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Ðaminh Ðinh Ðạt, giáo dân Ngày 18 tháng 07

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Ðaminh Ðinh Ðạt, giáo dân Ngày 18 tháng 07 Tin mừng Máccô 8,34-38 Những điều kiện để theo Đức Giê-su 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ

VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân. 05.6
/ 18 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân. 05.6

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân Ngày 05  tháng 06 Tin mừng Máccô 8,34-38 Những điều kiện để theo Đức Giê-su 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi,

VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục. 26.11
/ 18 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục. 26.11

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục Ngày 26  tháng 11 Tin mừng Gioan 17,11b-19 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã

VHTK Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, linh mục Ngày 02 tháng 04
/ 14 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, linh mục Ngày 02 tháng 04

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, linh mục Ngày 02 tháng 04 Tin mừng Gioan 17,11b-19 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ

VHTK Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân Ngày 02 tháng 05
/ 11 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân Ngày 02 tháng 05

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân Ngày 02 tháng 05 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh

VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân Ngày 12 tháng 06
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân Ngày 12 tháng 06

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Nicôla Bùi Ðức Thể, giáo dân Ngày 12 tháng 06 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các

VHTK Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng Ngày 25 tháng 06
/ 11 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng Ngày 25 tháng 06

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng Ngày 25 tháng 06 Tin mừng Gioan 17,11b-19 11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ

VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân Ngày 06 tháng 10
/ 10 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân Ngày 06 tháng 10

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân Ngày 06 tháng 10 Tin mừng Mátthêu 10,17-22 Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong