VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục. 01.8
/ 29 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục. 01.8

VUI HỌC THÁNH KINH   Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục Ngày 01 tháng 8   Tin mừng Gioan 17,11b-19

VHTK Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, giám mục. 26. 11
/ 27 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, giám mục. 26. 11

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, giám mục Ngày 26  tháng 11 Tin mừng Gioan 17,11b-19

VHTK Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân. 26. 5
/ 25 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân. 26. 5

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân Ngày 26 tháng 5   Tin mừng Mátthêu 10,17-22

VHTK Thánh Phêrô Almato Bình, linh mục. 01. 11
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Phêrô Almato Bình, linh mục. 01. 11

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Phêrô Almato Bình, linh mục Ngày 01 tháng 11  

VHTK Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, linh mục. 31. 7
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, linh mục. 31. 7

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý, linh mục Ngày 31 tháng 7

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN B
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN B Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52 TIN MỪNG

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 TN B
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 TN B Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN B
/ 23 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN B Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN B
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN B Tin Mừng thánh Máccô 13,24-32

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA KITÔ VUA
/ 26 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA KITÔ VUA

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA KITÔ VUA Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa nhật 28 Thường niên - Năm B
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa nhật 28 Thường niên - Năm B

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa nhật 28 Thường niên - Năm B Tải về file PDF https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaW5oYmFsbWV8Z3g6MWNmNTk3MWYyZGZmODQ1OQ   Khôn ngoan – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt. Câu chuyện chàng

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN B
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN B

Học hỏi Lời Chúa Chúa Nhật 28 TN B

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan
/ 30 / Vui Học Thánh Kinh

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan

Giá Trị Của Đức Khôn Ngoan (Kn 7,7-11 – Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên B)   1. Bài đọc 7 Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn

Học hỏi Lời Chúa Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
/ 59 / Vui Học Thánh Kinh

Học hỏi Lời Chúa Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Học hỏi Lời Chúa Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  

VHTK Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, linh mục. 01.5
/ 37 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, linh mục. 01.5

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, linh mục Ngày 01 tháng 5 Tin mừng Gioan 17,11b-19

VHTK Thánh Gioan Charles Cornay Tân, linh mục. 20.9
/ 34 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Gioan Charles Cornay Tân, linh mục. 20.9

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Gioan Charles Cornay Tân, linh mục Ngày 20 tháng 9 Tin mừng Gioan 17,11b-19  

VHTK Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân Ngày 08 tháng 11
/ 36 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân Ngày 08 tháng 11

VUI HỌC THÁNH KINH Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân Ngày 08 tháng 11 Tin Mừng thánh Gioan 12,24-26

Học hỏi Lời Chúa CN 26 TN B
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

Học hỏi Lời Chúa CN 26 TN B

Học hỏi Lời Chúa CN 26 TN B  

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B
/ 82 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXVI - Thường Niên - Năm B   Tải về file PPT   QUYẾT LIỆT DỨT KHOÁT VỚI TỘI LỖI TGM Ngô Quang Kiệt   Nếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn. Không thể hiểu theo

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN B
/ 134 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN B Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16 TIN MỪNG 2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN B
/ 206 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN B Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN B
/ 203 / Vui Học Thánh Kinh
VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm B
/ 53 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm B

VUI HỌC LỜI CHÚA Chúa Nhật XXV - Thường Niên - Năm B   Tải về file PPT   NỀN VĂN MINH MỚI TGM Ngô Quang Kiệt Vào năm 2000, hàng tỷ người trên thế giới say mê theo dõi những cuộc tranh tài giữa các vận động viên hàng đầu của hành