HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B


Nguyễn Thái Hùng

HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 19 TN B

HỌC HỎI LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 19 TN B

Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51

I. TIN MỪNG

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? "43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

41 The Jews murmured about him because he said, "I am the bread that came down from heaven,"

42 and they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?"

43 Jesus answered and said to them, "Stop murmuring  among yourselves.

44 No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day.

45 It is written in the prophets: 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me.

46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father.

47 Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.

48 I am the bread of life.

49 Your ancestors ate the manna in the desert, but they died;50 this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.

51 I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world."

II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Manna, nghĩa là : Cái gì đây? Ông Môsê bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn !”. Bánh Thiên Chúa ban cho họ trong sa mạc, họ chỉ biết gọi là mana, một tên gọi dưới dạng câu hỏi. Câu hỏi của con cái Israel “Manna ?” (Cái gì đây ?) đã nói lên tính cách huyền nhiệm của nó. Manna tiêu biểu cho điều gì ?

- Thưa : Ân huệ kỳ diệu của Thiên Chúa trong việc chăm sóc Dân Ngài.

02. Hỏi : Trong Tân ước, Chúa Giêsu dùng Manna để chỉ “Bánh Bởi Trời”, “Bánh Trường Sinh” là chính Người, ban cho các tín hữu trong bí tích gì ?

- Thưa : Bí tích Thánh Thể.

03. Hỏi : Trong cuộc hành trình của ngôn sứ Êlia trên sa mạc tiến đến núi Khôrép. Trên đường đi, Êlia đói lã và chán nản thất vọng. Sứ thần Chúa mang đến cho ông bánh và nước. Rồi nhờ lương thực bổ dưỡng ấy, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khôrép là núi của Thiên Chúa”. Các Giáo phụ cũng nhìn thấy nơi những chiếc bánh mà sứ thần trao cho Êlia là hình ảnh tiên báo phép Thánh Thể nuôi dưỡng tín hữu trên đường dương thế tiến về quê trời. Như thế, lương thực nuôi dưỡng Êlia trở thành biểu tượng cho điều gì ?

- Thưa : Của ăn đi đường cho Kitô hữu trong suốt cuộc hành trình trần gian.

04. Hỏi : Thánh Thể là gì ?

- Thưa : Tấm Bánh Chúa Kitô bẻ ra cho sự sống thế giới,  Mình Máu Chúa Kitô trao ban cho cả nhân loại và tình yêu đã trở nên thực phẩm vun bồi sự sống cho hôm nay trên đường dương thế và cho mai sau trong hạnh phúc Nước Trời.

05. Hỏi : Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định Người từ trời mà đến. Điều này làm cho dân chúng xầm xì phản đối vì họ nghĩ rằng họ quá biết rõ về gia thế của Người. Nhưng Đức Giêsu vẫn quả quyết : Người từ nơi Chúa Cha mà đến, sẽ ban Thịt Máu mình làm lương thực đi đường, để làm gì ?

- Thưa : Ai lãnh nhận bí tích này sẽ được kết hiệp mật thiết với Người, được sống nhờ Người và sẽ về được quê trời hưởng hạnh phúc đời đời.

06. Hỏi : Để lãnh nhận bí tích Thánh Thể cho nên, cần phải có những điều kiện gì ?

- Thưa : Giữ chay Thánh Thể, sạch tội trọng và ước muốn ngay lành.
 

07. Hỏi : Khi rước lễ, chúng ta được những lợi ích gì ?

- Thưa : Được kết hợp mật thiết với Chúa hơn,  được tha các tội nhẹ, được bảo đảm hạnh phúc đời sau...

III. TRẮC NGHIỆM

01. Manna, nghĩa là : Cái gì đây? Ông Môsê bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!”. Bánh Thiên Chúa ban cho họ trong sa mạc, họ chỉ biết gọi là mana, một tên gọi dưới dạng câu hỏi. Câu hỏi của con cái Israel “Manna?” (Cái gì đây?) đã nói lên tính cách huyền nhiệm của nó. Mana tiêu biểu cho điều gì ?

a. Ân huệ kỳ diệu của Thiên Chúa trong việc chăm sóc Dân Ngài.

b. Lương thực vật chất con người thường dùng

c. Của ăn con người cần dùng.

d. Cả a, b và c đúng.

02. Trong Tân ước, Chúa Giêsu dùng Manna để chỉ “Bánh Bởi Trời”, “Bánh Trường Sinh” là chính Người, ban cho các tín hữu trong bí tích gì ?

a. Bí tích Thánh Tẩy
b. Bí tích Thánh Thể
c. Bí tích Thêm Sức
d. Bí tích Thruyền Chức Thánh

03. Trong cuộc hành trình của ngôn sứ Êlia trên sa mạc tiến đến núi Khôrép. Trên đường đi, Êlia đói lã và chán nản thất vọng. Sứ thần Chúa mang đến cho ông bánh và nước. Rồi nhờ lương thực bổ dưỡng ấy, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khôrép là núi của Thiên Chúa”. Các Giáo phụ cũng nhìn thấy nơi những chiếc bánh mà sứ thần trao cho Êlia là hình ảnh tiên báo phép Thánh Thể nuôi dưỡng tín hữu trên đường dương thế tiến về quê trời. Như thế, lương thực nuôi dưỡng Êlia trở thành biểu tượng cho điều gì ?

a. Của ăn đi đường cho Kitô hữu trong suốt cuộc hành trình trần gian.
b. Lương thực nuôi dưỡng nhân loại.
c. Nhân loại không bao giờ phải đói.
d. Mọi người được chúc phúc nhờ lương thực này.

04. Thánh Thể là gì ?

a.  Tấm Bánh Chúa Kitô bẻ ra cho sự sống thế giới
b.  Mình Máu Chúa Kitô trao ban cho cả nhân loại
c. Tình yêu đã trở nên thực phẩm vun bồi sự sống cho hôm nay trên đường dương thế và cho mai sau trong hạnh phúc Nước Trời.
d. Cả a, b và c đúng.

05. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định Người từ trời mà đến. Điều này làm cho dân chúng xầm xì phản đối vì họ nghĩ rằng họ quá biết rõ về gia thế của Người. Nhưng Đức Giêsu vẫn quả quyết : Người từ nơi Chúa Cha mà đến, sẽ ban Thịt Máu mình làm lương thực đi đường, để làm gì ?

a. Ai lãnh nhận bí tích này sẽ được kết hiệp mật thiết với Người,
b. Được sống nhờ Người
c. Sẽ về được quê trời hưởng hạnh phúc đời đời.
d. Cả a, b và c đúng.

06. Để lãnh nhận bí tích Thánh Thể cho nên, cần phải có những điều kiện gì ?

a. Giữ chay Thánh Thể
b. Sạch tội trọng
c. Ước muốn ngay lành
d. Cả a, b và c đúng.

07. Khi rước lễ, chúng ta được những lợi ích gì ?

a. Được kết hợp mật thiết với Chúa hơn
b. Được tha các tội nhẹ
c. Được bảo đảm hạnh phúc đời sau.
d. Cả a, b và c đúng.

III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Tin Mừng thánh Gioan 6,-51

Lời giải đáp HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 19 TN B
Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51

III. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ân huệ kỳ diệu của Thiên Chúa trong việc chăm sóc Dân Ngài.

02. b. Bí tích Thánh Thể

03. a. Của ăn đi đường cho Kitô hữu trong suốt cuộc hành trình trần gian.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Cả a, b và c đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Cả a, b và c đúng.

NGUYỄN THÁI HÙNG

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...