VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 541 - 550


VUI HỌC THÁNH KINH 22
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 541 - 550
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
  
541. HÃY CÙNG ĐỌC ACXA  K  !
 

 
Cô ACXA
người con gái của thủ lãnh Calếp
hứa gã cho ai đánh chiếm thành
Kiagiát Xêphe (Tl 1,1-21).
 
Có bao nhiêu cách để đọc được từ ACXA theo đúng thứ tự của nó trong hình trên ?
 
Mỗi 1 ký tự A đều có thể trở thành ký tự đứng đầu và đứng cuối  của cùng 1 từ ACXA.
 
 
 
 
542. HÃY CÙNG ĐỌC GIOAN  K  !
 

 
Tông đồ GIOAN,
 người đứng dưới chân thập giá
(Ga 19,25-27).
 
Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIOAN từ những ký tự đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?
 
 
​543. HÃY CÙNG ĐỌC ANRERNA
 
 
 


 
ANRERNA
 (ANRE+ ERNA = ANRERNA)
Anh của thánh Phêrô
(Ga 1,40).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANRERNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 

544. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA  K  !
 

 
Bà ANNA,
Mẹ của ngôn sứ Samuen
(1Sm 1,19-28).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
Không có 1 ký tự nào được đọc 2 lần trong từ ANNA.
 
“Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh  em sẽ giữ các điều răn của Thầy”.
Ga 14,15
 
545. HÃY CÙNG ĐỌC ENE  K 
 
 
Anh ÊNÊ
người được thánh Phêrô
chữa khỏi bệnh tê bại tại thành Lot
(Cv 9,32).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ENE theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
Bất kỳ ký tự E nào cũng có thể là ký tự đầu tiên và cuối sùng của từ ENE.
 
Không có 1 ký tự E nào được đọc 2 lần trong từ ENE
 
  
 
Thầy là Đức Kitô
con Thiên Chúa hằng sống”.
Mt 16,17
 
 
546. HÃY CÙNG ĐỌC INRiRNI  K  !
 

 
INRiRNI
(INRI + IRNI = INRiRNI )
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ INRiRNI theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
 
 
“Đây là điều răn của Thầy :
 Anh em hãy yêu thương nhau
 như Thầy đã yêu thương anh em”
Ga 15,13
 
 
547. HÃY CÙNG ĐỌC AMAXA  K  !
 
 
    A    
  A M A  
A M A X A
  A X A  
    A    
 
Ông AMAXA,
một bề tôi của Vua Đavít
(Sbn 20,4).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ AMAXA theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
  
548.   HÃY CÙNG ĐỌC SET     K  !
 
 
 
Ông SẾT
là con thứ 3 của ông Ađam và bà Evà,
là em của Cain và Aben.
(St 4,26).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc từ SẾT trong hình vẽ trên ? Bạn có thể đọc theo chiều ngang từ trái sang phải, và có thể theo chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên và mỗi ký tự S là khởi đầu và mỗi ký tự T là kết thúc.
 
 
549.  HÃY CÙNG ĐỌC ELISA  K  !
 
        A        
      A S A      
    A S I S A    
  A S I L I S A  
A S I L E L I S A
  A S I L I S A  
    A S I S A    
      A S A      
        A        
 
Ngôn sứ ÊLISA,
là học trò của ngôn sứ Êlia,
người đã chữa lành bệnh cùi
cho ông Naaman
(2 V 5,1).
 
Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ ELISA từ những ký tự đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?
 
 
 
 
550. HÃY CÙNG ĐỌC MOSESOM  K  !
 

 
MOSESOM
(MOSE + ESOM = MOSESOM)
Ông MÔSÊ,
người đã dẫn dắt dân Dothái ra khỏi Ai Cập
(Xh 1,1…).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ MOSESOM theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8
 
 531.  HÃY CÙNG ĐỌC ELI          J
 
Bắt đầu từ chữ E tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ ELI (Vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ L duy nhất) nên có 4 cách đọc từ ELI từ 4 đỉnh.
 
Bắt đầu từ chữ E trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ ELI (Vì từ mỗi chữ E trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ L) nên có tất cả là 8 cách đọc từ ELI từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ ELI trong hình trên.
 
532.  HÃY CÙNG ĐỌC EVE  J
 
Chúng ta sẽ tính số những  từ ÊVE từ vị trí của những  chữ E trong hình vẽ :
 
*      Trung tâm : Chữ E ở trung tâm của hình vẽ liền kề với 4 chữ V, mà mỗi chữ V này liền kề với 4 chữ E khác, bạn có được 16 từ EVE.
 
*      Tại các đỉnh : Mỗi chữ E trên các đỉnh đều liền kề với 1 chữ V , từ đó bạn có được 4 cụm từ VE nên có tất cả 16 từ ÊVE.
 
*      Trên các cạnh : Mỗi chữ E trên 4 cạnh của hình thoi đều liền kề với 2 chữ V; mà mỗi chữ V lại liền kề với 4 chữ E khác nên từ mỗi chữ E trên các cạnh ta có 8 cách đọc ÊVE. Vì có 4 chữ E trên 4 cạnh nên sẽ có tất cả 8 x 4 = 32 cách đọc từ ÊVE từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng trong hình đã cho có :
16 + 16 + 32 = 64 cách đọc từ ÊVE.
 
533. HÃY CÙNG ĐỌC EVAVE  J
 
Trước hết chúng ta đếm số lượng cụm từ AVE.
 
Chữ A liền kề với 4 chữ V, mà mỗi chữ V lại liền kề với 3 chữ E, nên ta có tất cả 12 cụm từ AVE.
 
Theo cách đếm tương tự ta có được 12 cụm từ  EVA nên sẽ có tất cả 12 x 12 = 144 cách đọc cụm từ EVA và AVE. Vì 2 cụm từ này ghép lại thành 1 cụm từ  EVAVE  nên cũng có 144 cách đọc từ EVAVE trong hình đã cho.
 
534. HÃY CÙNG ĐỌC AVARA  J
 
Từ cụm AVA ở đỉnh chúng liền cận kề với 6 cụm RA. Ta có : 2 x 6 = cách đọc từ AVARA.
 
Từ 4 cụm AVA ở 2 cạnh, chúng cũng liền kề với 6 cụm RA. Ta có : 4 x 6 = 24 cách đọc từ AVARA.
 
Vậy tổng số cách đọc AVARA ở hình trên : 12 + 24 = 36.
 
535. HÃY CÙNG ĐỌC ILAI  J
 
Xét vị trí của những chữ  I trong hình vẽ :
*      Chữ  I  ở vị trí trung tâm của hình vẽ : Nó nằm liền kề với 4 chữ L; mỗi chữ L lại liền kề với 3 chữ A, mỗi chữ A lại liền kề với 3 chữ  I  nữa. Vì vậy có tất cả 36 cách đọc từ  ILAI  từ chữ I ở vị trí trung tâm trong hình vẽ.
 
*      Từ những chữ  I  ở 4 đỉnh sẽ không thể đọc được 1 từ  ILAI  nào cả.
 
*      Chữ I ở trên cạnh của hình vẽ : Mỗi chữ I trên 1 cạnh bên của hình vẽ đều nằm liền kề với 1 chữ L, mà mỗi chữ  L này  lại nằm liền kề với 3 chữ A; mỗi chữ A lại nằm liền kề với 3 chữ I. vậy từ mỗi chữ I trên 1 cạnh của hình vẽ ta có 9 cách đọc từ  ILAI. Có tất cả 8 chữ I trên 4 cạnh nên sẽ có 9 x 8 = 72 cách đọc từ ILAI từ những chữ  I này.
 
Vậy, trong cả hình vẽ có tổng cộng là 108 cách đọc ILAI.
 
536.  HÃY CÙNG ĐỌC DAKÊU  J
 
Mỗi chữ D trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ A, mà mỗi chữ A lại liền kề với 3 chữ K, trong đó :
 
        * 1 chữ K liền kề với 7 cụm EU;
        * 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm EU. Vậy số cách để đọc được từ DAKEU trong hình trên là : 4 x (7 + 8) = 60 cách.
                                                            
537.   HÃY CÙNG ĐỌC EVAVE  J
 
Tính toán số cách đọc từ vị trí của người chữ A trong hình đã cho. Tất cả các chữ A tạo thành 1 hình thoi.
 
        * 4 chữ A tại 4 đỉnh của hình thoi đều nằm liền kề với 8 cụm VE. Qua 8 cụm AVE này có tất cả là :
        4 x 8 x 8 = 256 cách đọc từ  EVAVE.
        * 4 chữ A tại 4 cạnh của hình thoi đều nằm liền kề với 6 cụm VE. Qua 6 cụm AVE có 144 cách đọc từ EVAVE.
 
Tổng cộng trong hình đã cho có tất cả 400 cách để đọc được từ EVAVE.
 
538. HÃY CÙNG ĐỌC TOMAMOT  J
 
Xét xem từ chữ  A ở trung tâm của hình vẽ ta sẽ có được bao nhiêu cụm AMOT. Chữ A nằm liền kề với 4 chữ M, mà mỗi chữ M lại nằm liền kề với 7 cụm OT nên từ đó ta có tất cả 28 cụm AMOT.
                                    
Ta cũng có được 28 cách để đọc cụm từ TOMA trong hình đã cho. Ghép TOMA và AMOT lại với nhau sẽ được TOMAMOT nên ta có tổng cộng là 28  cách đọc từ TOMAMOT.
 
539.  HÃY CÙNG ĐỌC ASE  J 
 
Bắt đầu từ chữ A tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ ASE (Vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ S duy nhất) nên có 4 cách đọc từ ASE từ 4 đỉnh.
 
Bắt đầu từ chữ A trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ ASE (Vì từ mỗi chữ A trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ S) nên có tất cả là 8 cách đọc từ ASE từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ ASE trong hình trên.
 
540. HÃY CÙNG ĐỌC ADA  J
 
Chúng ta sẽ tính số những  từ ADA từ vị trí của những  chữ A trong hình vẽ :
 
*     Trung tâm : Chữ A ở trung tâm của hình vẽ liền kề với 4 chữ D, mà mỗi chữ D này liền kề với 4 chữ A khác, bạn có được 16 từ ADA.
 
*     Tại các đỉnh : Mỗi chữ A trên các đỉnh đều liền kề với 1 chữ D, từ đó bạn có được 4 cụm từ DA nên có tất cả 16 từ ADA.
 
*     Trên các cạnh : Mỗi chữ A trên 4 cạnh của hình thoi đều liền kề với 2 chữ D; mà mỗi chữ D lại liền kề với 4 chữ A khác nên từ mỗi chữ A trên các cạnh ta có 8 cách đọc ADA. Vì có 4 chữ D trên 4 cạnh nên sẽ có tất cả 8 x 4 = 32 cách đọc từ ADA từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng trong hình đã cho có : 16 + 16 + 32 = 64 cách đọc từ ADA.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...