VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 571 - 580


VUI HỌC THÁNH KINH 23
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 571 - 580
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
 571.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
  P       A    
O H     O   L  
D         E    
  E   B D     E
N I       O   A
    C       L  
A       A      
  B R     B A  
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  B, D, N & P.
 
 
 
572.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
               
  A     C     I
            A  
E   B   A G    
N     D I     O
  A         N  
      A        
      M        
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  A, B, C & G.
 
 
 
 
573.  CHIA 1 THÀNH 4 * 5  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật phụ nữ  trong Thánh Kinh gồm 7 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
      E        
H E     L     A
    R O I I V  
    B D S E    
A   E C     I  
  N   T A B    
  I         T  
    K E     H A
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự B, E, H & T.
 
  
574.  CHIA 1 THÀNH 4 * 6  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
               
    A     N    
      E   N    
H   B   A   R  
  A   G        
        T     E
  A     I      
          T O  
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự A, A, H & T.
 
 
 
575.  CHIA 1 THÀNH 4 * 7  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
M     G        
  A A   A P G  
  T I         A
  T C E   A P  
    O   R   R I
I     B A     E
A         H N  
  H       M    
 
Gợi ý : Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận cùng là A, E, M & N.
 
 
576.  CHIA 1 THÀNH 4 * 8  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
      E     U  
    X   A      
C     A     I  
          N    
      T     I  
T     O        
  B     A      
    O         T
 
Gợi ý : Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận cùng là  U, N, O & T.
 
 
577.  CHIA 1 THÀNH 4 * 9   !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
G     A       N
    E   G   O  
      I   S    
S   I   I   I M
  M            
    A     U    
U     R E   S  
               
 
Gợi ý : Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận cùng là  U, N, A & E.
 
 
578.   CHIA 1 THÀNH 4 * 10  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
               
        G I U  
  P H E O      
      R A D    
    T   G   N  
    A   I O    
  D E O     A  
               
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự P, G, T & G.
 
 
 
Ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình.
Mc 12,31
 


579.   CHIA 1 THÀNH 4 * 11  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
A         M E  
    B   A      
    T   D   M A
H A   I   A    
    R   G   R  
      O   I    
  N     O     I
    X E     P  
 
Gợi ý : Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận cùng là  E, I, N & P.
 
 
 
Ai thi hnh ý muốn của Thin Cha,
 người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.
Mc 3,35
 

580. NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN   !  L 
 
        M        
      A L G      
    R U I A L    
  I C U D A M G  
A A E A M O I M G
  S M E S O O I  
    C E A S E    
      N E S      
        ?        
 
Bạn hãy quan sát ô chữ.
Ký tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.
 
                                                               **************
 
                                                       A B C E H I L M N O U
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật LAMEC.
 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9
 
 561. TÌM MỐI QUAN HỆ  !   J
 Ông  GIACOP.
 
562. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  J 
        Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  ANNA.
 
563. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J 
        GIESE.
 
564. CÙNG SUY GẪM  ! J
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELISA.
 
565. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  J  !
        Ta chỉ cần đảo vị trí cuối cùng lên vị trí đầu tiên là tìm được những  nhân vật cần tìm. 
NICODEMO, ELISABET, DEMETRIO, PHYGHELO, ENGIAKIM,  ALEXANDE, GAMALIEN, COLAUDIA.
 
566. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
        SALOMON.
 
567. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN !  J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  GIONA.
 
568. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J 
        TOMA. Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.

 
569. CHIA 1 THÀNH 4 * 1 J

        M      
    C         E
  U   L   O    
      A     S  
    E       O  
      A   T    
I   L       M  
        A      
 
LUCA,
MOSE,
ELIA,
TOMA
 
 
 570.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2 J


               
E       K   L  
          I    
    E V        
  N           O
  E       T    
      A        
              T
 
 
ENE,
EVA,
KIT,
LOT
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...