VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 591 - 600


VUI HỌC THÁNH KINH 23
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 591 - 600
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
  
591. QUA Ô TÌM NGƯỜI  !  L 
 
Ô chữ này gồm 12 nhân vật được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Trong vòng 180 giây bạn hãy tìm xem những nhân vật đó ở đâu ?
 
P T I N H Y E H U E N
E O B D O R U X I L A
C G I A C O P I U I O
X I C C U D U N G A T
I O H A I S T G N U H
D E U R E G H G A E U
E N D I O N Y X I O N
B A G A H U E A U O G
O N H A N D S O M T P
T A C R I P P A Y E U
 
 
ENE – DACARIA – GIÊSU – GIACOP– ĐIONYXIÔ – EXAU  - DƠRUXILA – GIÓP – ACRIPPA  - GIOÊN – PECXIĐÊ - ELIA
 
 
 
592. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   !  L 
 
 
      X      
    A R A    
  R O N R X  
A U R U I E T
  E T L N O  
    A E M    
      ?      
 
Bạn hãy quan sát ô chữ.
Ký tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.
 
                                                **************
                                            A E G H I N O U
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật ENE.
 
 
593. TRÒ CHƠI Ô CHỮ   !  L 
 
Trong ô chữ này có 1 nhân vật  gồm 5 ký tự. Mời bạn tìm giúp.
 
 
    A N A
    P I E
X K R U M
R A I    
M O R    
 
 
594. TÌM NGƯỜI TRONG Ô   !  L 
 
Trong hình lớn có 4 hình chữ nhật  và mỗi hình chữ nhật có 6 ký tự của 1 nhân vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
E U O D A L
B U L O A R
A P A I E K
E P R N E U
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự E, E, E & L.
 
 
 
 
Nếu thế gian ghét anh em,
anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.
Ga 15,18
 
595. TÌM TỪ CÒN THIẾU  !  L 
 
Trong ô chữ này có 6 nhân vật song chỉ có 2 nhân vật được hoàn thiện. Bạn hãy điền ký tự gì vào dấu chấm hỏi để hoàn thiện 4 nhân vật còn lại và tạo thành 1 nhân vật mới.
 
 
O K                   A P
X N H               C H T
  A E E           T I A  
    P X T       E L B    
      H I L G M A I      
        I M ? T T        
          R O H          
            ?            
            N            
 
                                                        ************
 
                                            ABCDEGHIKLMNOPUT
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật PHILATÔ.
 
 
596. QUA Ô TÌM NGƯỜI  !  L 
 
Ô chữ này gồm 12 nhân vật được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo, ngược, xuôi. Trong vòng 180 giây bạn hãy tìm xem những nhân vật đó ở đâu ?
 
L A D U N G I A C A
E O A G G I O X E P
G L N N I A R O M U
I E I U E A I R A M
A U E H S L A O L A
D H N E U H R N I B
I C A I A T A D E O
N I G N U D M Y H T
H B I L O A M U I O
A N H I T M A E N A
 
GAIÔ, ARAM, LAMEC, MARIA, GIÊSU, TAĐÊÔ, ĐANIEN, ÊLIHÚT, GIÔXẾP, ITMAEN, GIULIÔ, BILƠAM
 
 
 
597. TÌM NGƯỜI QUA Ô   !  L 
 
Những nhân vật này được xếp theo một trật tự nhất  định. Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
H O D D G E
E N O I I P
C E R O O A
M X U T K P
O I P R H R
G P B E O O
H H A P N D
E O V H G I
N R E E I T
E O N T A O
 
Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật DORUPBAVEN.
 
 
598. TÌM NGƯỜI QUA Ô   !  L 
 
Những nhân vật này được xếp theo một trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
U O N A C N O
S T O I O E E
E A M R D O D
I U I A A I A
G Q S M X G T
 
Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật QUATO.
 
 

 
599. TÌM NGƯỜI TRONG Ô   !  L 
 
Trong hình lớn có 6 ô vuông và mỗi ô vuông có 6 ký tự của 1 nhân vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
N A N O A O
A M A H P L
A T P V I H
N I A A T U
A T N D R I
N H A A M A
 
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  A, A, D, N, N & P.
 
  
“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo”.
Ga 2,5
 
600. TÌM NGƯỜI TRONG Ô  !  L   
 
Trong hình lớn có 9 ô vuông và mỗi ô vuông có 9 ký tự của 1 nhân vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào.
 
O E H P O R P P H
P H L K T I I H E
T O T I L A L P I
N E A B O L A T K
B I N O A M R I H
G M I E O T I A O
P H I M E D A A D
L O L E N E M N A
O G O X I K M I P
 
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự
T, P, P, A, A, M, P, B & B.
 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9
 
 581.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN  J
Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng ngang sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Ký tự được chọn là O để tạo thành nhân vật LOT.

582.  TRÒ CHƠI Ô CHỮ J
        Chỉ có 1 nhân vật E.
 
583.  NGUYÊN TẮC LOGÍC J  !
Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.
GIAIA – LADARO – BATIME –
GIESU – PHERO – GIOAN & ELIA.
 
584.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô  J
Đây là những nhân vật :
NATHANAEN, AMMINAĐÁP
MAHALANÊN, PHILÍPPHÊ.


585.   CHIA 1 THÀNH  4 * 12 J

 
      I     O  
  G   E       L
S         G A  
    U         N
D     E G      
  A K     I    
            O  
    U   A   N  

 
 
DAKEU,
GALION,
GIESU,
GIOAN
 


586.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN  J
Bạn hãy đọc từ bên trái qua phải theo hàng ngang sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Ký tự được chọn là I để tạo thành nhân vật KIT.
 
587.  TRÒ CHƠI Ô CHỮ  J
        Đó là GIÊSU.
 
588.  TÌM TỪ CÒN THIẾU J
Đó là : N & A.
Quan sát những mẫu tự đã cho theo hàng xéo, ta thấy 2 nhân vật đầu tiên này thiếu ký tự N; 2 nhân vật cuối thiếu ký tự A. Với chữ AN đã cho ta có nhân vật mới là ANNA.

589. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN  J
Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo từ dưới lên sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Ký tự được chọn là G để tạo thành nhân vật GIUDA.
 
590. TÌM NGƯỜI QUA Ô  J
Theo hàng dọc từ trên xuống, chúng ta tìm được những nhân vật :
NICANO, PUPLIO, BARABA, OLIMPA, DAMARI, PHAOLO.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...