VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF


VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF

 
vhtk 82 Ba Ngay Xuan
 
VUI HỌC THÁNH KINH 82
BA NGÀY XUÂN

 

Tải về file DPF VHTK Ba Ngày Xuân tại đây 

Vui Học Thánh Kinh Ba Ngày Xuân

65 Câu Hỏi Thưa                                                     07
65 Câu Trắc Nghiệm                                               18
vhtk Thánh Lễ Tất Niên                                          33
vhtk Thánh Lễ Giao Thừa                                       36
vhtk Thánh Lễ Tân Niên  A                                    39
vhtk Thánh Lễ Tân Niên  B                                    42
vhtk Thánh Lễ Tân Niên  C                                    45
vhtk Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ           48
vhtk Thánh hóa công ăn việc làm                           51
Ô Chữ Tổ Ấm Gia Đình                                          54
Ô Chữ Tình Yêu Gia Đình                                      56
Ô Chữ Gia Đình Yêu Thương                                 58
Ô Chữ Gia Đình Hiệp Nhất                                     60
Ô Chữ Tết Đoàn Viên                                              62
Ô Chữ Tết Yêu Thương                                           64
Ô Chữ Tết Sum Vầy                                                66
Ô Chữ Tết Nguyên Đán                                           68
Ô Chữ  Cung Chúc Tân Xuân                                 70
Ô Chữ Chúc Mừng Năm Mới                                 72
Ô Chữ Nguyện Cầu Bình An                                   74
Ô Chữ Tết Tạ Ơn                                                     77
Phần giải đáp                                                           79


65 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Đức Maria vội vã đi thăm ai? (Lc 1,40)
- Thưa: Bà Êlisabét.
 
02. Hỏi: Thành nơi gia đình ông Dacaria cư ngụ thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
- Thưa: Chi tộc Giuđa.

03. Hỏi: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Đó là lời của ai? (Lc 1, 42)
- Thưa: Bà Êlisabét.

04. Hỏi: Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì? (Lc 1, 43)
- Thưa: Thân mẫu Chúa tôi.

05. Hỏi: Bà Êlisabét nói Đức Maria thật có phúc vì đã làm gì? (Lc 3,45)
- Thưa: Tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói.

06. Hỏi: Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)
- Thưa: Bà Maria.
 
07. Hỏi: Đức Maria vào nhà ai và chào hỏi bà Êlisabét? (Lc 1,40)
- Thưa: Ông Dacaria.
 
08. Hỏi: Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
- Thưa: Đức Giêsu.

09. Hỏi: Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
- Thưa: Trên núi.

10. Hỏi: Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp? (Mt 5,4)
- Thưa: Đất Hứa.

11. Hỏi: Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên điều gì? (Mt 5,7)
- Thưa: Xót thương.
 
12. Hỏi: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì điều gì là của họ?(Mt 5,10)
- Thưa: Nước Trời.
 
13. Hỏi: Những ai xây dựng điều gì được gọi là con Thiên Chúa? (Mt 5,9)
- Thưa: Hòa bình.
 
14. Hỏi: Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
- Thưa: Thiên Chúa.
 
15. Hỏi: Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì? (Mt 5,3)
- Thưa: Nước Trời.
 
16. Hỏi: Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt 5,5)
- Thưa: Sầu khổ.
 
17. Hỏi: Vua nào dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa? (Mt 6,33)
- Thưa: Vua Salômon.
 
18. Hỏi: Đức Giêsu nói trước hết hãy tìm kiếm điều gì? (Mt 6,33)
- Thưa: Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.
 
19. Hỏi: Đức Giêsu nói, Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào … … .. .” (Mt 6,34)
- Thưa: Có cái khổ của ngày ấy.
 
20. Hỏi: Mạng sống chẳng trọng hơn điều gì, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? (Mt 6,25)
- Thưa: Của ăn.
 
21. Hỏi: Ai đã mặc đẹp cho hoa? (Mt 6,30)
- Thưa: Thiên Chúa.
 
22. Hỏi: Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài điều gì thêm được dù chỉ một gang tay? (Mt 6,27)
- Thưa: Đời mình.
 
23. Hỏi: Ăn gì, uống gì, mặc gì là điều ai hay tìm kiếm? (Mt 6,31-32)
- Thưa: Dân ngoại.

24. Hỏi: Con gì không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng? (Mt 6,26)
- Thưa: Chim trời.

 25. Hỏi: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và điều gì của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho? (Mt 6,33)
- Thưa: Đức công chính.

26. Hỏi: Đức Giêsu đã nhắc tới hoa gì trong trình thuật này? (Mt 5,29)
- Thưa: Hoa huệ.

27. Hỏi: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là giáo huấn của ai?(Mt 5,43)
- Thưa: Đức Giêsu.
 
28. Hỏi: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những ai cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 5,46)
- Thưa: Người thu thuế.

29. Hỏi: Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy hãy yêu thương, như vậy anh em mới được trở nên thế nào?(Mt 5,45)
- Thưa: Con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

30. Hỏi: Đức Giêsu nói, Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì thế nào?  (Mt 5,46)
- Thưa: Anh em nào có công chi.

Còn tiếp ...
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...